Onko mikroyrityksille hyötyä työkykyjohtamisesta?

Työkykyjohtaminen on tavoitteellista henkilöstön terveydestä, työkyvystä ja työturvallisuudesta huolehtimista. Mielikuvissa työkykyjohtaminen liittyy suuriin yrityksiin, joissa työkykyä tukevat käytännöt ovat kehittyneitä ja niistä on sovittu yhdessä.
-
Henkilökuva: Mervi Ruokolainen
Mervi Ruokolainen
erikoistutkija

Työkykyjohtaminen edellyttää myös resursseja – osaamista, aikaa, yhteistyökumppaneita ja usein rahaakin – joita isommilla yrityksillä on käytettävissä pieniä yrityksiä enemmän.

Kannattaisiko kuitenkin myös pienissä yrityksissä panostaa työkykyjohtamiseen? Olemme pohtineet tätä kysymystä tutkimushankkeessamme yhdessä alle kymmenen henkeä työllistävien mikroyrityksen kanssa.

Mikroyrityksissä työkyvystä huolehditaan osana päivittäistä työtä

Olemme ilahtuneina huomanneet, kuinka monissa tutkimukseemme osallistuneissa yrityksissä esimerkiksi turvallisesta työskentelystä kantaa vastuuta koko työyhteisö: työtoverin kuormittaviin työasentoihin ja -tapoihin puututaan toverillisesti ja työpaikan tiedonkulun haasteita ratkotaan yhdessä.

Näin tehdään, vaikka kaikkiin työterveys- ja turvallisuusriskeihin ei ole varauduttu kirjallisella suunnitelmalla, ergonomisista työasennoista ei ole saatu työfysioterapeutin ohjausta ja säännöllisiä työyhteisöpalavereita ei pidetä.

Toisin sanoen työkyvystä ja turvallisuudesta huolehtiminen nivoutuu yrityksen arkiseen työhön eikä se ole mitään ”erillistä tekemistä”, jota olisi suunniteltu ja josta olisi selkeästi yhdessä sovittu.

Työkykyjohtaminen parantaa ennakoivuutta

Työkykyjohtaminen ja siihen liittyvät muodolliset toimintatavat eivät välttämättä tunnu tärkeiltä, jos yrityksen toiminta sujuu hyvin eikä työturvallisuus- ja työterveysongelmia ole.

Hyödyt tulevat usein esille vasta silloin, kun ongelmia ilmenee. Työkykyjohtamisen ennakoivalla lähestymistavalla ongelma olisi kuitenkin saattanut olla ehkäistävissä, ja etukäteen sovituilla toimintakäytännöillä se olisi ratkaistu nopeammin. Tästä hyötyisivät sekä työntekijä että yritys.

Työkykyjohtaminen voi myös auttaa pieniä yrityksiä kiinnittämään varhaisemmassa vaiheessa huomiota esimerkiksi uuden tuotantomenetelmän tai toimintatavan työturvallisuus- ja terveysnäkökulmiin.

Eräs hankkeessamme mukana oleva yrittäjä kuvaa hyvin lisääntynyttä ymmärrystään työkykyjohtamisen kokonaisuudesta uuden työntekijän perehdytyksessä näin: ”Perehdytyksessä keskitytään helposti vain työtehtävien sisältöön, mutta enää työturvallisuus-, terveys- ja johtamiskysymykset eivät unohdu osana hyvää perehdytystä.”

Lisätietoja:

Mikroyritykset työkyvyn johtamista kehittämässä: tutkimus työkykyjohtamisen käytännöistä -hanketta toteuttaa Työterveyslaitos, ja sitä rahoittavat Työsuojelurahasto, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Suomen Yrittäjät.

Jaa sisältö somessa!