Ratkaise sisäilmaongelmat jo ennen kuin ne syntyvätkään

Ovatko työpaikkasi sisäilman laatu ja olosuhteet kunnossa? Siihen saa vastauksen teettämällä sisäilmastoselvityksen ja olosuhdearvioinnin alan asiantuntijalla. Heitä ovat esimerkiksi rakennusterveysasiantuntijat (RTA).
-
Sirpa Rautiala
vanhempi asiantuntija
Päivi Isokääntä
Päivi Isokääntä
vanhempi asiantuntija

Sisäilmastoselvitystä ja olosuhdearviointia tilattaessa kannattaa varmistaa, että ne tehdään asianmukaisesti ja luotettavasti, Työterveyslaitoksen uudistetun ohjeen mukaan. Selvityksiä ja arviointeja voi tilata esimerkiksi rakennuksen omistaja tai työnantaja.

Ohjeessamme käydään läpi, miten sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointi tehdään. Ohjetta voi hyödyntää sisäilmaongelmien ratkaisemisen lisäksi myös niiden ennaltaehkäisyssä. 

Rakennuksen arviointi etenee vaiheittain

Rakennuksen hyvällä suunnittelulla, rakentamisella ja ylläpidolla voidaan varmistaa työpaikan hyvä sisäilma. Aina tämä ei riitä, vaan joskus on tarpeen tehdä rakennuksen tutkimuksia ja arviointeja.

Ensimmäiseksi tehdään sisäilmastoselvitys, joka sisältää rakenteiden, ilmanvaihdon ja sisäilman laadun tutkimuksia. 

Uudessa ohjeessamme on kuvattu sisäilmastoselvityksen vähimmäissisältö olosuhdearviointia varten. Lisäksi siinä on esitetty perusteet mittauksille ja näytteenotoille. Tällä varmistetaan se, että rakennuksessa tutkitaan riittävästi oikeita asioita, mutta ei tehdä tarpeettomia tutkimuksia vain tutkimisen ilosta.  

Olosuhdearviointi antaa kokonaiskuvan sisäilman laadusta ja olosuhteista

Sisäilmastoselvityksen tulosten perusteella tehdään olosuhdearviointi, joka antaa kokonaiskuvan rakennuksen ja ilmanvaihdon vaikutuksesta sisäilmaan. Olosuhdearvioinnissa otetaan kantaa myös siihen, tarvitseeko rakennuksessa tehdä korjauksia tai muita toimenpiteitä sisäilmanäkökulmasta. 

Olosuhdearviointi kannattaa tehdä, jos rakennuksessa epäillään olevan sisäilman laatua ja olosuhteita heikentäviä tekijöitä ja jos työntekijöillä esiintyy sisäilmaan liitettyjä haittoja ja oireita. 

Myös työterveyslääkäri tarvitsee olosuhdearvioinnin tuloksia tehdessään rakennukseen liittyvää arviota terveydellisestä merkityksestä. Terveydellisen merkityksen arvioinnissa otetaan kokonaisvaltaisesti kantaa työpaikalla havaittujen terveysvaarojen, haittojen, kuormitustekijöiden ja voimavarojen merkitykseen terveydelle ja työkyvylle.

Olosuhdearviointi auttaa myös ehkäisemään sisäilmaongelmia

Olosuhdearviointia käyttämällä voi ehkäistä sisäilmaongelmien syntymistä. Olosuhdearvioinnista saatavan tiedon perusteella voi tehdä korjauksia ja muita toimenpiteitä sisäilman laadun ja olosuhteiden kehittämiseksi entistä paremmiksi.

Tämä lisää työhyvinvointia ja viihtyisyyttä ja ehkäisee sisäilmaongelmia. Kustannuksiakin säästyy, kun korjaukset tehdään riittävän ajoissa ja vältytään ongelman paisumiselta.  

Koska sisäilmaongelmien kärjistymisen taustalla on lähes aina useita eri tekijöitä, ei pelkkä rakennusten kunnossapito aina riitä sisäilmaongelmien ehkäisemiseksi. Hyvä johtaminen ja avoin viestintä on tärkeää sisäilma-asioissakin.

Arvioija tarvitsee monipuolista osaamista

Sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointi edellyttävät tekijältään monenlaista osaamista. Hänellä tulee olla osaamista kuntotutkimuksista, mittauksista, näytteenotosta ja tulosten tulkinnasta. 

Näkemyksemme mukaan sisäilmastoselvityksiä ja olosuhdearviointeja voi tehdä asiantuntija, jolla on soveltuva korkea-asteen tutkinto ja riittävän laaja työkokemus ja osaaminen sisäilma-asioista. 

Selvityksiä ja arviointeja voi tehdä myös moniammatillinen ryhmä, jolla on vastaava osaaminen kuin sertifioidulla rakennusterveysasiantuntijalla. Sertifioituja asiantuntijoita löytyy esimerkiksi Eurofins Expert Service Oy:n ja Fise Oy:n verkkosivuilta.

 

Lisätietoja:

Sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointi

Sisäilmaongelmien ratkaiseminen

Sisäilma

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!