Turvallisuuden kehittämisessä potentiaalia on siinä, mikä loistaa nyt poissaolollaan

Mikä keskeinen näkökulma puuttuu suomalaisten teollisuustyöpaikkojen turvallisuuden kehittämistyöstä? Tiimityö, uskallan väittää.
-

Tiimien toimivuus sujuvan ja turvallisen työnteon edellytyksenä on tunnistettu turvallisuuskriittisissä tehtävissä jo pitkään. Perinteisillä työpaikoilla sen merkitystä ja potentiaalia turvallisuuden kehittämisessä ei kuitenkaan ole samalla tavalla vielä tunnistettu, saati hyödynnetty.  

Työpaikat ovat kehittäneet viime vuosikymmeninä määrätietoisesti turvallisuutta: turvallistaneet työympäristöä, kehittäneet työmenetelmiä, turvallisuusohjeistuksia ja työvälineitä. Kouluttaneet työntekijöitä. Opetelleet tutkimaan tapaturmia ja ilmoittamaan turvallisuushavainnoista.

Uskallan kuitenkin väittää, että tapaturmatutkinnassa ei osata kysyä tai analysoida ryhmätason tekijöiden vaikutusta tapahtumien kulkuun.

Myöskään nykyiset turvallisuushavaintojen ilmoittamisjärjestelmät eivät ohjaa tarkastelemaan ryhmän ja yhteistyön vaikutusta tilanteen taustalla. Tiimityöhön liittyvät tekijät jäävät usein marginaaliin myös riskien arviointia tehtäessä.

Valmis materiaali ohjaa tiimejä keskustelemaan

Kokemukseni mukaan tiimityö ja sen toimivuus ei ole luontainen puheenaihe kahvipöydissä. Se loistaa poissaolollaan myös erilaisten palaverien asialistoilta. Tiimeillä on kuitenkin kykyä ja halua keskustella tiimityön teemoista, kunhan keskustelulle tarjotaan virikkeitä ja tukea.

Siksi olemme Työterveyslaitoksessa laatineet yhdessä viiden teollisuuden työpaikan kanssa Turvaa tiimistä! -keskustelumallin. Sen valmiit materiaalit ohjaavat tiimejä pohtimaan yhdessä ryhmän toimintaa ja sen kehittämiseen liittyviä teemoja – itsenäisesti tai esihenkilön vetämänä.  

Koin, että Turvaa tiimistä! -keskustelumallin materiaali tukee niin hyvin keskustelun vetämistä, että pelkkä lukutaito riittää. 

(työsuojeluvaltuutettu teollisuuden työpaikalta)    

Kun työpaikoilla opetellaan keskustelemaan tiimityön toimivuudesta ja sen taustalla vaikuttavista tekijöistä, tiimit pystyvät tunnistamaan kehittämiskohteita ja löytävät niihin kyllä ratkaisuja. Kun uudenlaisessa puhekulttuurissa päästään vauhtiin, turvallisuuden kehittäminen tiimitoiminnan kautta koskettaakin työpaikalla jokaista:

Millä keinoilla voimme varmistaa, että työssä tarvittavat tiedot eivät ole vain yksittäisten henkilöiden takana? Millaisia kommunikointikäytäntöjä meidän tulee sopia, jotta viesti välittyy varmasti oikein –myös meluisissa tai muuten haastavissa olosuhteissa?

Miten voimme varmistaa, että kukin tietää oman roolinsa ja hänellä on edellytykset sen hoitamiseen? Entä mokan sattuessa, miten käsittelemme sitä syyllistämättä ja kykenemme oppimaan siitä?

Tiimi luo turvaa jäsenilleen

Uudenlainen keskustelukulttuuri luo koko organisaatiolle valmiuksia virittää turvallisuuden hallintakäytäntöjä tiimityön sujuvuuden näkökulmasta.

Olennaista on huomioida entistä paremmin se, että tiimityö kuuluu osaksi lähes kaikkea työntekoa. Se tarkoittaa, että ryhmädynamiikan ilmiöt ja muut inhimilliset tekijät vaikuttavat kaikkialla, kun ihmiset työskentelevät yhdessä.

Avoin keskustelu ryhmän toiminnasta ja sen kehittämisestä auttaa tiimin jäseniä rakentamaan entistä paremmin turvaa ja työn sujuvuutta toisilleen. Siitähän turvallisuudessa on viime kädessä kyse: itsestä ja työkaverista välittämisestä.

 

Lisätietoja:

Vuokko Puro kertoo Turvaa tiimistä -mallista Nolla tapaturmaa -foorumin seminaarissa Turvallisuus on kohtaamisia. Se pidetään Helsingissä ja verkossa 23.–24.5.2023. 

Tutustu Turvallisuus on kohtaamisia -seminaarin ohjelmaan ja ilmoittaudu!

Tutustu kaikille avoimeen, maksuttomaan Turvaa tiimistä! -keskustelumalliin. Malli on kehitetty osana Turvaa tiimistä! Työryhmät turvallisuuden tekijöinä -tutkimushanketta, jota rahoittivat Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos ja osallistujayritykset.

Jaa sisältö somessa!