Työpaikan sisäilman laatuun vaikuttaa myös se, mitä tiloissa tehdään

Työpaikan sisäilman laatua selvitettäessä tutkitaan yleensä rakennusta ja sen ilmanvaihtoa. Tämä ei kuitenkaan aina riitä, vaan on arvioitava myös toiminnan vaikutus sisäilmaan.
-
Sirpa Rautiala
vanhempi asiantuntija
Tuula Liukkonen
Tuula Liukkonen
johtava asiantuntija

Työpaikan sisäilman laatuun vaikuttaa moni asia. Vaikutusta tiedetään olevan esimerkiksi rakennus- ja sisustusmateriaaleilla, ilmanvaihdolla ja rakennuksen ylläpidolla. Jos työpaikalla koetaan sisäilma huonoksi, tutkitaan yleensä rakennusta ja sen ilmanvaihtoa, koska niitä epäillään huonon sisäilman syyksi.

Sisäilman laatuun voi vaikuttaa myös se, mitä työpaikalla tehdään. Meillä on monia ei-tuotannollisia työpaikkoja, joissa itse työ ja siihen liittyvät välineet ja tarvikkeet voivat heikentää sisäilman laatua.

Toiminnan vaikutusta ei aina huomioida tai nähdä tarpeelliseksi selvittää, koska rakennuksen aiheuttamia haittoja pidetään tärkeämpinä. Tällöin kuitenkin yksi sisäilmaan vaikuttavista tekijöistä jää arvioimatta.

Olemme todenneet toiminnalla olevan vaikutusta monenlaisilla työpaikoilla. Koulussa puutyöluokasta kulkeutuneet pölyt ja hajut heikensivät sisäilman laatua myös puutyöluokan viereisissä luokissa. Hammashoidossa työhön liittyvät aineet ja muussa hoitotyössä käytetyt puhdistusaineet vaikuttivat työntekijöiden kokemukseen sisäilmasta. Kaupassa sisäilman laatuun puolestaan vaikuttivat varastotiloista kuorman purkamisen aikana vapautuneet pölyt ja myytävistä tuotteista lähtevä haju.

Myös tiloissa säilytettävillä työvaatteilla ja työvälineillä voi olla vaikutusta sisäilman laatuun. Näin oli esimerkiksi työpaikalla, jossa työtehtävissä käytetyt vaatteet, varusteet ja tarvikkeet aiheuttivat poikkeavaa hajua. 

Joillain työpaikoilla toiminnalla on erityisen suuri merkitys sisäilman laadulle. Tällainen tilanne voi olla teollisuudessa, jossa tuotantoprosessi ja siitä vapautuvat epäpuhtaudet voivat vaikuttaa tuotantotilojen lisäksi myös puhtaampien tilojen sisäilmaan.

Sisäilman laatua selvittävän asiantuntijan kannalta nämä työpaikat ovat haasteellisia. Asiantuntijalla tulee olla osaamista rakennuksen ja ilmanvaihdon tutkimisen lisäksi myös tuotannosta kulkeutuvien epäpuhtauksien arviointiin. Työtä hankaloittaa se, että ohjeistusta tähän ei tällä hetkellä ole juurikaan saatavissa.

TUTOVA-tutkimushankkeessa selvitämme metsä- ja metalliteollisuuden tuotantolaitosten toimistojen ja valvomoiden sisäympäristöä. Laadimme hankkeessa myös ohjeistuksen niiden sisäilman tutkimiseen.

Ohjeessa kuvataan rakennuksen ja ilmanvaihdon tutkimisen lisäksi, miten tarkastellaan toiminnan vaikutusta: kulkeutuuko esimerkiksi tuotantotiloista epäpuhtauksia?

Ohjeen laadinnassa hyödynnetään sekä sisäilmaan että työhygieniaan liittyvää osaamista. Hankkeen tuloksia on luvassa vuoden 2024 aikana.

 

Lisätietoja:

Tuotantolaitosten toimistojen ja valvomoiden sisäympäristö, työntekijöiden kokemukset ja toimintatavat sisäympäristöasioissa, TUTOVA (tutkimushankkeen esittely)

 

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!