Hanke

Tuotantolaitosten toimistojen ja valvomoiden sisäympäristö, työntekijöiden kokemukset ja toimintatavat sisäympäristöasioissa (TUTOVA)

Tuotantolaitosten toimistojen ja valvomoiden sisäympäristöstä on vain niukasti tutkimustietoa. Tässä tutkimuksessa selvitämme toimistojen ja valvomoiden sisäilman ja sisäympäristön laatua, työntekijöiden kokemuksia ja tuotantolaitosten toimintatapoja sisäympäristöasioissa.
Mies työskentelee tietokoneella valvomossa TUTOVA hanke

Aikataulu

1.1.2023–31.1.2025

Tavoitteet

Taustaa

Tuotantolaitosten toimistojen ja valvomoiden sisäympäristöstä ja niissä työskentelevien altistumisesta ei löydy kattavaa tietoa, vaikka niissä tiedetään esiintyvän sisäympäristöön liittyviä ongelmia. Myöskään sellaista sisäilmastoselvitysten ohjeistusta  ei  löydy,  joka huomioisi sekä rakennuksen että tuotannosta kulkeutuvien altisteiden vaikutuksen.

Hankkeen tavoitteena on

  • Selvittää tuotantolaitosten toimistojen ja valvomoiden sisäilman ja sisäympäristön laatua.
  • Kartoittaa tuotantolaitosten toimisto- ja valvomotyöntekijöiden kokemuksia ja havaintoja.
  • Arvioida millaisia toimintatapoja tutkimukseen osallistuvilla metsä- ja metalliteollisuuden tuotantolaitoksilla on sisäympäristöasioissa.

Aineistot ja menetelmät

Tutkimustietoa kerätään sisäilmasto- ja työhygieenisillä selvityksillä, kyselyillä ja haastatteluilla. Tutkimukseen osallistuu seitsemän metsä- ja metalliteollisuuden yritystä.

Tulokset ja vaikuttavuus

Tutkimustulosten perusteella laaditaan vähimmäissisältömalli tuotantolaitosten toimistoissa ja valvomoissa tehtävälle sisäilmaselvitykselle. Malli yhteensovittaa rakenteista, ilmanvaihdosta ja tuotantotiloista kulkeutuvien biologisten, fysikaalisten ja kemiallisten tekijöiden tutkimisen.

Sisäilmastoselvityksen tilaaminen ohjeistetaan ja kuvataan hyvät toimintatavat sisäympäristöasioiden hoitamisessa. Lisäksi kehitetään käyttäjäkysely tuotantolaitosten toimisto- ja valvomotyöntekijöiden sisäympäristöön liittämien kokemusten ja haittojen kartoittamiseen.

Tuloksia on luvassa vuoden 2025 alussa.

Tulokset julkaistaan kansainvälisissä tiedejulkaisuissa ja niistä viestitään muun muassa seminaareissa, tapahtumissa, lehtikirjoituksissa sekä sosiaalisessa mediassa.

Tutkimusryhmä

Työterveyslaitoksen asiantuntijat:

Sirpa Rautiala, projektipäällikkö
Päivi Isokääntä
Tuula Liukkonen
Pirjo Korenius
Kari Salmi
Maija Kirsi
Tiina Rantio
Tapani Tuomi

Tietosuoja

Hankkeen tietosuojainformaatio.

Rahoittajat

Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos, metsä- ja metalliteollisuusyritykset

Työsuojelurahaston logo

Lisätietoja

Sirpa Rautiala

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
Sirpa.Rautiala [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7168