Yhteistyö ja yhteisöllisyys puhuttavat yrityksiä poikkeuksellisina aikoina

Yhteinen keskustelu ja selkeä päämäärä lisäävät yhteisöllisyyttä. Pienten ja keskisuurten yritysten vahvuus on kyky tehdä nopeita päätöksiä ja kokeilla rohkeasti. Tämä kyky vahvistuu, kun osataan ottaa kaikkien ideat käyttöön ja kokeiluun – olla yhdessä älykkäitä.
-
henkilökuva
Mervi Halonen
vanhempi asiantuntija
Miira Heiniö
Miira Heiniö
erityisasiantuntija

Mitä olemme oppineet työskentelystä ja työyhteisöistä koronakriisin sekä Ukrainassa käytävän sodan ja sen heijastevaikutusten keskellä?

Ainakin sen, että suomalaiset työpaikat ovat sangen sinnikkäitä ja kekseliäitä. Ne pystyvät pitämään lupaukset asiakkailleen, henkilökunnalleen ja sidosryhmilleen monimutkaisistakin haasteista huolimatta. 

Kasvetaan yhdessä -hankkeessa haimme keinoja sopeutua koronan muokkaamaan uuteen toimintaympäristöön ja menestyä siinä. Mukaan lähti reilut 20 uusimaalaista yritystä. 

Aloitushaastattelujen perusteella yli puolet yrityksistä halusi kehittää yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä. Niitä olivat haastaneet niin etätyö kuin kollegoiden välttely lähityössä. Yhteisöllisyys oli koetuksella myös koronakriisin aikana käydyissä yt-neuvotteluissa.

Hankkeeseen mukaan lähteneet yritykset halusivat myös kehittää strategiaa, työprosesseja ja tulevaisuuden tuotteita, hyödyntää kasvumahdollisuuksia, sopeuttaa toimintaa megatrendeihin sekä vahvistaa osaamista ja innovaatiotoimintaa.

Miten yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä edistettiin yrityksissä?

Kaikki yritykset lisäsivät koko työyhteisön osallistavaa keskustelua. Yhteistä puhetta tarvitaan niin vapaamuotoisissa kohtaamisissa kuin palavereissa, joissa käsitellään työasioita.

Kun yksisuuntaisesta tiedottamisesta siirrytään keskustelevaan suuntaan ja muodostetaan yhdessä keskustellen käsityksiä työhön liittyvistä asioista, edistetään samalla yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä. Keskustelun kulmakiviä ovat toisen mielipiteen arvostaminen, kuuntelu ja vastavuoroisuus sekä jokaisen osallistumisen mahdollistaminen.

Hyvää ja tuloksellista yhteistyötä tehdään niissä yrityksissä, joissa tavoite on selkeä. Useissa hankkeeseen osallistuvissa yrityksissä havaittiin, että yhteinen suunta ei ole kaikille yhtä kirkas.

Yhteisen päämäärän vahvistaminen on mielenkiintoinen matka, jonka voi aloittaa pohtimalla lähitulevaisuudessa tapahtuvia toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia omaan toimintaan.

Usein tämä tehtävä on jätetty ainoastaan johtoryhmälle, mutta hyödyllisintä se on toteuttaa koko työyhteisön kanssa. Tällöin jokainen ammattilainen tuo keskusteluun oman näkemyksensä ja yhteinen kuva tulevasta saa uusia näkökulmia.

Myös yhteinen kehittäminen edistää yhteisöllisyyttä. Hankkeeseen osallistuvissa yrityksissä kehitettiin koko työyhteisön kanssa esimerkiksi nykyisiä prosesseja ja uusia toimintatapoja. Yhteistä näille yrityksille oli kehittämistapa, jossa jokainen organisaation jäsen pääsi mukaan analysoimaan nykytilannetta ja kehittämisen tarvetta, ideoimaan ja päättämään kokeiluista.

Kehittämisestä tuli konkreettista ja näkyvää, kun kirjattiin näkyville, mitä kokeillaan, kuka vastaa kokeilun etenemisestä ja missä aikataulussa edetään. Pienten ja keskisuurten yritysten vahvuus on kyky tehdä nopeita päätöksiä ja kokeilla rohkeasti. Pienellä järjestelyllä voidaan varmistaa, että kaikki pääsevät osallistumaan siihen. 

Inhimillisyys vahvistaa yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä

Inhimillisyys ja toivon johtaminen korostuvat, kun yritys kohtaa kriisejä. Inhimillisyys työyhteisössä ja johtamisessa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ymmärretään ja hyväksytään erilaiset elämäntilanteet ja erilaiset tavat käsitellä kriisejä.

Myös kriisin herättämistä tunteista puhuminen on uudenlaista tekemistä yrityksissä. Tunteista voi ja kannattaa puhua, mutta niihin ei ole hyvä jäädä vellomaan. 

Kriisin keskellä toivon johtaminen luo uskoa tulevaisuuteen. Jonkun on muistettava sanoa, että me selviämme tästä ja että ponnistelu on sen arvoista. Kriisin aikana on voitava myös iloita ja nähdä onnistumisia. Yhteinen suunta ja yhteinen nauru vahvistavat yhteisöllisyyttä mitä suurimmassa määrin.

Digitaalisia työkaluja PK-yritysten käyttöön

Kasvetaan yhdessä -hankkeessa käytettyjä työkaluja tuodaan hankkeen verkkosivuille kaikkien hyödynnettäväksi tämän syksyn aikana. Yritysten kokemuksia ja käytettyjä työkaluja esitellään myös maksuttomissa webinaareissa.

Katso hankkeen sivuilta aikaisempia tallenteita ja ilmoittaudu tuleviin webinaareihin:

  • 11.11.2022 klo 9-10 Asiakkaat ja asiakastarve muutoksessa – Miten kehitätte toimintaanne?
  • 9.12.2022 klo 9-10 Yhteisöllisyys ja yhteistyö – Menestyksen avaimet

 

Lisätietoja:

Kasvetaan yhdessä -hankkeessa tarjottiin valmennusta erilaisten kriisien muokkaamassa toimintaympäristössä menestymiseen yli kymmenen henkeä työllistäville uusimaalaisille yrityksille. Valmennusten sisältö ja tavoitteet sovittiin kunkin osallistuvan yrityksen kanssa erikseen. Valmennukset olivat PK-yrityksille maksuttomia. 

 

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!