Henkilöstön ottaminen mukaan kehitystyöhön parantaa yrityksen kykyä uudistua

Yhteiskehittäminen synnytti yrityksissä laaja-alaisia ratkaisuja, auttoi levittämään tietoa ja osaamista sekä parantamaan henkilöstön osallisuuden tunnetta. Yhteiskehittämistä tarvitaan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, jotta ne voivat kehittää toimintaansa ja uudistua. Nyt siihen on tarjolla työkaluja.
Seitsemän hymyilevää henkilöä on kokoontunut keskustelemaan avotoimistoon.

Laurea-ammattikorkeakoulun ja Työterveyslaitoksen hankkeessa yritykset ratkoivat muutoshaasteita ottamalla koko henkilöstön mukaan kehittämiseen.

Yritysten haasteina olivat esimerkiksi asiakasymmärryksen kehittäminen, myynnin lisääminen, etäyhteistyön tekeminen ja ennakointikyvykkyyden lisääminen sekä uusien palvelujen ja tuotteiden kehittäminen, kertoo lehtori ja yritysvalmentaja Eija Lipasti Laurea-ammattikorkeakoulusta.

Yrityskohtaisissa valmennuksissa henkilöstöä osallistettiin aktiivisesti muutosratkaisujen ideointiin, suunnitteluun ja toteutukseen hankkeen yritysvalmentajan johdolla. Valmennuksia järjestettiin kahdesta neljään kertaa, ja käytetyt työkalut kannustivat kokeilemaan uusia toimintamalleja myös valmennusten välillä.

Fasilitoinnista apua yhteiskehittämiseen

Valmennuksissa havaittiin, että yrityksissä ei ollut puutetta substanssiosaamisesta.

– Muutoksenteossa tarvittava osaaminen oli jo olemassa yrityksissä eri henkilöillä, sen sijaan haasteena oli osaamisen hyödyntäminen yhdessä, kertoo erityisasiantuntija Miira Heiniö Työterveyslaitoksesta.

Suunnitelmallinen yhteiskehittäminen ja koko henkilöstön osallistaminen auttoivat löytämään ratkaisuja ja toteuttamaan muutosta yhdessä. Yhteiskehittäminen tuki tiedon ja osaamisen levittämistä sekä paransi osallisuuden tunnetta.

Yritykset kokivat hyötyvänsä ulkopuolisesta fasilitaattorista, joka johti prosessia, tuki osallistujia, auttoi kirkastamaan tavoitteita ja jäsensi työskentelyä sekä varmisti tulosten dokumentoinnin.

Maksuttomia työkaluja kehittämisen tueksi

Yhteiskehittämistä ja fasilitointitaitoja sen mahdollistamiseksi tarvitaan pienissä ja keskisuurissa (pk) yrityksissä, jotta ne voivat jatkuvasti parantaa toimintaansa ja innovoida.

Ensimmäinen askel yhteiskehittämiseen voi olla esimerkiksi Kasvetaan yhdessä -hankkeessa tuotettujen webinaarien katsominen ja muutostyön tueksi kehitettyjen maksuttomien työkalujen hyödyntäminen.

– Yritysten tulisi panostaa yhteiskehittämiseen ja nostaa tällä alueella henkilöstönsä osaamisen tasoa laajasti, sanoo Heiniö.

– Tulevissa hankkeissa olisi kiinnostavaa valmentaa myös pk-yritysten vastuuhenkilöitä fasilitoimaan itse organisaation yhteisiä kehittämisponnisteluja, täydentää Lipasti.

Kasvetaan yhdessä -hanke

  • Kasvetaan yhdessä -hanke on pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu kehittämishanke, jossa yritysten sparraajina toimivat Laurea-ammattikorkeakoulu (hallinnoija) ja Työterveyslaitos (osatoteuttaja).
  • Tarkoituksena oli yritysvalmennusten avulla tukea pk-yritysten toipumista koronapandemian aiheuttamasta sokista sekä vahvistaa niiden muutoskyvykkyyttä ja aktiivista jatkuvaa kehittämistä.
  • Hankkeen verkkosivuilla on maksutta saatavilla:
  • Hanke sai rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta (ESR).

Lisätiedot

  • Miira Heiniö, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos, miira.heinio [at] ttl.fi +358304742948
  • Eija Lipasti, lehtori, yritysvalmentaja, Laurea-ammattikorkeakoulu, eija.lipasti [at] laurea.fi (eija[dot]lipasti[at]laurea[dot]fi) +358468567631

Jaa sisältö somessa!