Työterveyslaitos uudistaa ohjeistuksiaan biomonitoroinnin käyttöön

Työterveyslaitos on julkaissut päivitetyt perustelumuistiot lyijyn ja kadmiumin biomonitoroinnin toimenpideraja-arvoille. Myös muiden altisteiden uudistetut muistiot julkaistaan sitä mukaa kuin ne valmistuvat. Kemikaalialtistusmittauksia tekevien, kuten työterveyshuollon ammattilaisten, on suositeltavaa tutustua sekä perustelumuistioihin että uuteen Työterveyslaitoksen aihesivuun ennen biomonitoroinnin aloittamista.
-
Simo Porras
erikoistutkija
Tiina Santonen
Tiina Santonen
tutkimusprofessori
Henkilökuva Jonna Weisell
Jonna Weisell-Laitinen
tutkija

Biomonitoroinnilla mitataan työntekijöiden altistumista kemikaaleille. Mittausten avulla voidaan myös arvioida altistumisesta potentiaalisesti aiheutuvaa terveysriskiä. Biomonitorointi tarjoaa tietoa sekä työntekijöiden altistumisesta työpaikalla yleisesti että tietyissä työtehtävissä. Sitä suositellaan käytettävän yhdessä työhygieenisten mittausten kanssa.

– On tunnistettu tarve helposti saatavilla olevalle tiedolle biomonitoroinnista ja sen tulkitsemisesta. Uudella verkkosivulla pyritään vastaamaan tähän tarpeeseen. Sivulta löytyy hyödyllistä tietoa biomonitoroinnista, erilaisista raja-arvoista ja tulosten tulkitsemisesta, sanoo Työterveyslaitoksen erikoistutkija Simo Porras.

Ohjeistusta biomonitorointiin ja tulosten tulkintaan

Työterveyslaitos on asettanut usealle altisteelle biomonitoroinnin toimenpiderajan. Toimenpiderajat ovat Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden antamia suosituksia, joita työterveyshuolto voi hyödyntää altistumisen arvioinnissa ja terveysriskien seurannassa.

Toimenpiderajat ja ohjeistusta biomonitoroinnin käyttöön on saatavilla toimenpiderajojen perustelumuistioissa. Altistekohtaisissa perustelumuistioissa on kuvattu toimenpiderajojen lisäksi muun muassa altisteen esiintymistä ja terveysvaikutuksia.

– Uudistetuissa perustelumuistioissa on entistä selkeämpää tietoa siitä, miten biomonitoroinnin raja-arvoihin, sekä altistumattomien viiteraja-arvoon että toimenpiderajoihin, ja niiden ylityksiin tulee suhtautua työpaikoilla. Joidenkin altisteiden, kuten lyijyn ja kadmiumin, toimenpiderajoja on myös päivitetty, sanoo tutkimusprofessori Tiina Santonen Työterveyslaitoksesta.

Tutustu ohjeisiin ennen käyttöönottoa

– Biomonitorointimittauksen suorittaa aina terveydenhuollon ammattilainen, kuten työterveyslääkäri. Työterveyshuollossa on hyvä käydä ohjeistukset huolellisesti läpi ennen biomonitoroinnin käyttöönottoa, sanoo Työterveyslaitoksen tutkija Jonna Weisell-Laitinen.

Kadmiumin ja lyijyn uudistetut perustelumuistiot on jo julkaistu Työterveyslaitoksen verkkopalvelussa. Muistioiden päivitystyö jatkuu edelleen. Myös toimenpiderajoja päivitetään viimeisimpien tieteellisten tutkimusten perusteella.

Lue lisää uudelta kemikaalialtistumisen biomonitoroinnin aihesivulta: Kemikaalialtistumisen biomonitorointi

Tutustu perustelumuistioihin: Biomonitoroinnin toimenpiderajojen perustelumuistiot

Tutustu myös

Lisätiedot

  • Simo Porras, erikoistutkija, Työterveyslaitos, 043 824 1070, simo.porras [at] ttl.fi (simo[dot]porras[at]ttl[dot]fi)
  • Tiina Santonen, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos, 040 539 0343, tiina.santonen [at] ttl.fi (tiina[dot]santonen[at]ttl[dot]fi)  
  • Jonna Weisell-Laitinen, tutkija, Työterveyslaitos, 050 439 4469, jonna.weisell-laitinen [at] ttl.fi (jonna[dot]weisell-laitinen[at]ttl[dot]fi)

Jaa sisältö somessa!