Verkkovalmennuksesta laatua ja varmuutta Kuurojen Palvelusäätiön esihenkilötyöhön

Työntekijän irtisanoutuessa taustalla on alasta riippumatta usein huono esihenkilötyö. Laadukas esihenkilöiden valmennus voi toimitusjohtaja Anne Puontin mielestä osoittautua jopa rekrytointivaltiksi.
Kaksi henkilöä keskustelee kannettavien tietokoneiden ääressä kahvilassa

Asiantunteva, tarpeisiin vastaava ja vuorovaikutuksellinen. Näin valtakunnallisen Kuurojen Palvelusäätiön toimitusjohtaja Anne Puonti kuvailee Työterveyslaitosta yhteistyökumppanina.

“Koen, että tarpeemme ymmärrettiin täysin ja niihin tarjottiin juuri sopivaa kokonaisuutta”, Puonti kiittelee esihenkilöille suunnattua Työhyvinvoinnin johtaminen -verkkovalmennusta.

Laadukas esihenkilötyö on rekrytointivaltti

Sosiaali- ja terveydenhoitoala kärsii tällä hetkellä suorastaan historiallisesta henkilöstöpulasta. Kilpailu osaavasta työvoimasta käy kuumana ja niin hyvinvointialueet kuin alan muut toimijat kaipaavat sekä veto- että pitovoimaa.

Palkankorotuksista on kuultu paljon puhetta. Fakta kuitenkin on, että työntekijän irtisanoutuessa taustalla on usein alasta riippumatta huono esihenkilötyö.

"Laadukas ja osaava esihenkilötyö on ehdottomasti rekrytointivaltti. Siksikin esihenkilöiden osaamiseen panostaminen esimerkiksi tällaisen verkkovalmennuksen muodossa on kannattavaa", Puonti sanoo.

Hyvinvoinnin johtaminen on esihenkilötyössä aina ajankohtaista

Kuurojen Palvelusäätiö tuottaa asiakkailleen muun muassa palveluasumista, kotihoitoa, päivä- ja työtoimintaa sekä henkilökohtaista apua. Sen monimuotoista asiakaskuntaa yhdistää viittomakieli ja –kommunikaatio. Palvelukeskuksia säätiöllä on kuusi ja sen keskustoimisto sijaitsee Helsingissä.

Muutama vuosi sitten säätiön palvelukeskusten organisaatioon kohdistui muutoksia. Tuolloin nousi tarve uusien esihenkilöiden koulutukselle. Kaikille uusille esihenkilöille haluttiin yhteinen koulutus, joka määrittelee, millaista esihenkilötyön halutaan Kuurojen Palvelusäätiössä olevan.

Puonti tahtoi löytää eri puolilla maata työskenteleville esihenkilöille yhtäläisesti saatavilla olevan verkkovalmennuksen, joka työelämän vaihtuvien trendien sijaan perustuisi aina ajankohtaisiin teemoihin eli työhyvinvointiin ja hyvinvoinnin johtamiseen sekä tutkittuun tietoon.

Työterveyslaitos oli hänelle entuudestaan tuttu toimija sen suomalaista työelämää palvelevan, riippumattoman tutkimustyön ja eri julkaisujen kautta.

“Mutta en tiennyt Työterveyslaitoksen toteuttavan tällaisia valmennuksia, ennen kuin aloin kartoittaa eri koulutusvaihtoehtoja”, Puonti tunnustaa.

Aidosti ajatuksia herättävä valmennus

Yhteydenottopyynnön lähetettyään Puonti sai vastauksen heti seuraavana päivänä. Tämän jälkeen asiat etenivät ripeästi toivotulla tavalla.

Itse valmennus tapahtui täysin verkossa, missä kukin osallistuja suoritti sen itselleen sopivalla aikataululla. Materiaali koostui videoista, diasarjoista sekä itsenäisesti suoritettavista tehtävistä. Lisäksi verkkovalmennukseen osallistuvilla oli käytössä anonyymi keskustelualusta, jossa ajatuksia saattoi vaihtaa luottamuksellisesti.   

Puonti muistaa, kuinka valmennettavat puhuivat sisällöstä aluksi vaikeana. Hän hakeutui materiaalin äärelle nähdäkseen itse, mistä oli kyse – ja ymmärsi tilanteen välittömästi.

Materiaali oli selkeää ja helposti ymmärrettävissä, mutta tehtävissä joutui todella pohtimaan tilanteita, perustelemaan ajatuksiaan sekä keräämään myös kokemuksia työyhteisön toimintatavoista.

Puonti pitää hyvänä sitä, että verkkovalmennus haastoi aidosti ajattelemaan esihenkilötyön vaikeitakin puolia. Samoin kaikki valmennukseen osallistuneet olivat siihen tyytyväisiä.

“Pian samaa valmennusta alkoivat toivoa myös säätiöllä pidempään työskennelleet henkilöt”, Puonti naurahtaa.

Nyt Työterveyslaitos on toteuttanut Kuurojen Palvelusäätiölle kaksi työhyvinvoinnin johtamisen verkkovalmennuskokonaisuutta, joille on osallistunut kolmisenkymmentä säätiön työntekijää.

"Toistaiseksi esihenkilöidemme koulutustarve on tyydytetty, mutta en epäröisi kääntyä Työterveyslaitoksen puoleen vastaavissa tilanteissa myös uudelleen".

Tutustu verkkovalmennukseen

Tämä verkkovalmennus sopii esihenkilöille sekä työsuojelun ja henkilöstöhallinnon toimijoille alasta riippumatta. Osallistujat voivat opiskella joko täysin itsenäisesti tai valmentajan tukemana. Verkkovalmennusta voidaan täydentää erilaisilla lisäpalveluilla, kuten webinaareilla ja henkilökohtaisella sparrauksella. Tutustu valmennuksen sisältöön ja ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Jätä viesti - olemme yhteydessä sinuun

Täyttämällä lomakkeen voit pyytää tarjouksen, maksuttoman esittelyn tai ehdotuksen työpaikallesi räätälöidystä koulutuksesta. Kerromme mielellämme lisää.