Näkemyksiä uusista ja kehittyvistä riskeistä

Työterveyden ja -turvallisuuden uusia mahdollisia riskejä tunnistetaan jo useita erilaisia. Osaa kehittyvistä tai uusistakaan riskeistä ei vielä tunneta. Yllätyksiäkin tulee, kun jo hävinneet riskit voivat ilmaantua uudelleen tai uusissa tilanteissa.


Mies tietokoneella

 

Tällä hetkellä erityisesti kierrätyksen ja materiaalien uusiokäytön taloudellinen merkitys kasvaa. Samalla kasvaa myös työntekijöiden määrä alalla. Kierrätettävässä materiaalissa voi esimerkiksi esiintyä jo aiemmin kiellettyjä aineita. Kiertotaloudessa puolestaan voi olla mahdollista, että haitalliset aineet konsentroituvat. Bio- ja kiertotaloudelle tyypillisiä ovat myös erilaiset biologiset altisteet.

Uudet materiaalit, esimerkiksi nano- ja älymateriaalit saattavat sisältää kehittyviä terveysriskejä. Myös uudet teknologiat, kuten materiaalia lisäävät valmistustekniikat, voivat olla riski työntekijälle. Lisäksi niihin voi liittyä haitallisia altisteita. Myös uudet tavat tehdä työtä, kuten alustatalous ja robotiikka, haastavat arvioimaan mahdollisia kehittyviä vaaroja ja riskejä.

Uusia riskejä syntyy myös, jos jo tunnettuja haitallisia altisteita käytetään uusilla toimialoilla ja eri käyttötarkoituksissa. Altisteita saatetaan käyttää myös aiempaa suuremmissa määrissä. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen myötä kasvinsuojeluaineiden ja biosidien käytön arvioidaan lisääntyvän.

Työpaikoilla tarvitaan lisää tietoa, ohjausta ja systemaattista riskinarviointia. Esimerkiksi jostain altisteesta saatetaan löytää uusia vaaraominaisuuksia, kuten haitat hormonitoiminnalle. Myös näissä muuttuneissa tilanteissa tulee aina varmistaa asianmukainen riskinhallinta.

ESENER 2019 -kysely

Työntekijöiden uudet terveys- ja turvallisuusriskit Euroopassa

Eurooppalaisilla työpaikoilla isoimmat ongelmat ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä psykososiaaliset riskit. Työn henkisiä ja sosiaalisia terveysriskejä ei vielä tunnisteta riittävästi työpaikoilla. Vaikka digitalisaaton merkitys kasvaa, harva arvioi sen kehittyviä terveys- ja turvallisuusriskejä.

Lue lisää ESENER 2019 -kyselyn tuloksista