Arbetslivets teman för doktorander – Arbetshälsoinstitutet och Östra Finlands universitet inleder ett samarbete inom doktorandutbildningen

Inom doktorandutbildningen startar ett unikt pilotprojekt för samarbete mellan sju forskningsinstitut och Östra Finlands universitet. Totalt 28 platser för doktorander kan sökas, och av dessa är tre gemensamma för Arbetshälsoinstitutet och Östra Finlands universitet. Ansökningstiden utgår 14.8.2023.
kuvituskuva: videopuhelussa hymyilevä työntekijä
Carita Aschan
Carita Aschan

En ny modell för nationell doktorandutbildning skapas inom det samarbete som införs på prov mellan statens forskningsinstitut och Östra Finlands universitet. Den första ansökningen har öppnats till den fyraåriga doktorandutbildningen som är gemensam för forskningsinstituten och universitetet.

Arbetshälsoinstitutet deltar i samarbetet på tre delade platser för doktorander. Två av dessa gäller hälsoekonomi och en arbetstoxikologi.

– Pilotprojektet för samarbete gör det möjligt att det forskningsarbete som leder till en doktorsavhandling bedrivs inom aktuella arbetslivsteman. Dessutom öppnar det synvinklar för att påverka genom vetenskaplig fakta, säger direktören för kompetenscentret Carita Aschan på Arbetshälsoinstitutet. 

– Det finns ett samhälleligt behov av till exempel uppskattningar om kostnaderna för och slagkraften hos stödformerna för främjande av arbetsförmågan och om vetenskapliga fakta om företagshälsovårdens effektivitet.

Den gröna omställningen skapar nya processer och tar fram nya material på arbetsplatserna och samtidigt uppstår nya kemikalierisker som förutsätter forskningsdata för att kunna hanteras, fortsätter Aschan. 

28 platser i den gemensamma doktorandutbildningen

Av statens forskningsinstitut deltar förutom Arbetshälsoinstitutet även Naturresursinstitutet (LUKE), Finlands miljöcentral (SYKE), Institutet för hälsa och välfärd (THL), Statens tekniska forskningscentral VTT, Meteorologiska institutet och Geologiska forskningscentralen (GTK).

Universitetet och forskningsinstituten söker doktorander till sina gemensamma doktorsutbildningsplatser. Den huvudsakliga forskningen och handledningen för doktorsavhandlingen sker på universitetet, och vid sidan av doktorandforskningen utökar forskningsinstitutet doktorandens färdigheter inom forskningsarbetet. Doktoranderna ingår ett arbetsavtal med både universitetet och forskningsinstitutet.

– Östra Finlands universitet har berett pilotprojektet inom doktorandutbildningen med forskningsinstituten under våren 2023. Genom samarbete vill vi bredda forskarnas karriärstig och förbättra forskarkarriärens attraktionskraft, berättar akademisk rektor Tapio Määttä.

Ansökningstiden pågår till mitten av augusti

Den centraliserade ansökningstiden till uppgifter som doktorand går ut den 14 augusti. Kravet för uppgiften är en kompetens som uppfyller kriterierna för att bli vald till fortsatta studier inom doktorandprogram. Även personer som för tillfället arbetar på forskningsinstitut och forskarstuderande på universitet kan ansöka till doktorandprogrammet. 

Enligt pilotprojektet är avsikten att de första doktoranderna inleder sina forskaruppgifter i november 2023, och inom vissa uppgifter i januari 2024. 

Till ansökan (på finska eller engelska): Avoimet työpaikat | Itä-Suomen yliopisto (uef.fi)

Mer information

  • Carita Aschan, direktör för kompetenscentret för forskning och tjänster, Arbetshälsoinstitutet, Carita.Aschan [at] ttl.fi, tfn 030 474 2776
  • Tapio Määttä, akademisk rektor, Östra Finlands universitet, tapio.maatta [at] uef.fi, tfn 050 575 1589

Dela innehåll på sociala medier!