Anvisningar till arbetstagare för att förebygga att bli smittad av det nya coronaviruset

Arbetshälsoinstitutet har samlat anvisningar som arbetstagarna ska beakta vid bekämpningen av coronavirussmitta eller vid misstanke om smitta.

Uppdaterad 24.1.2021

ÄR DET NÖDVÄNDIGT ATT SKYDDA SIG?

Det är viktigt att du skyddar dig. Genom att hålla en god handhygien och tvätta händerna, undvika närkontakt och undvika arbete i omedelbar närhet av andra skyddar du dig bäst från smitta och insjukna i COVID-19. Håll ett avstånd över 2 meter till arbetskamrater och kunder. Hälsa inte på varandra genom att skaka hand.   Följ de direktiv och anvisningar gällande arbetssäkerhet, hygien, arbetsklädsel, skyddsåtgärder, ansikstmasker och skyddsutrustning din arbetsgivare ger.   Ladda ner Smarttelefonapplikationen Coronablinkern till din telefon. Med hjälp av applikationen går det snabbare att nå personer som exponerats för viruset och att bryta smittkedjorna. Se THL web sidor Se också information om regionernas rekommendationer och begränsningar (THL)

HUR SMITTAR CORONAVIRUSET?

COVID-19 smittar främst via droppsmitta då den insjuknade personen hostar eller nyser. Viruset kan även smitta genom beröring, om den insjuknade till exempel har hostat i sina händer och därefter rört vid en annan människa.   Inomhus kan Coronaviruset också smitta via luften, dvs. i form av små aerosoler. Risken för luftburen smitta anses vara mindre än risken för smitta orsakad av närkontakt.

Använd Coronablinkern

 • Ladda ner Smarttelefonapplikationen Coronablinkern till din telefon.
 • Genom Coronablinkern får du information, om du enligt appens bedömning har blivit utsatt för coronaviruset. Om man konstaterar att du fått smittan, kan du meddela detta anonymt med appen. Se THL web sidor och Ladda ner Coronablinkern
 • Det rekommenderas att du berättar till din arbetsgivare om coronablinkern har gett meddelande om en eventuell exponering. På det här viset hjälper du din arbetsgivare att ta hand om arbetssäkerheten och sina plikter. Den primära åtgärden är då att man organiserar distansarbete och om det inte är möjligt ska man komma överens om andra åtgärder på arbetsplatsen. Man kan använda mun och nässkydd speciellt på hälsovården.

VAD GÖR JAG OM JAG MISSTÄNKER ATT JAG HAR BLIVIT SMITTAD?

 • De som har symtom som tyder på coronavirusinfektion får delta i coronatestet. Om du misstänker en coronavirussmitta ska du kontakta hälso- och sjukvården per telefon. Därifrån hänvisas du vid behov till testet. 
 • Symtom på coronavirusinfektion kan vara feber, hosta, halsont, andnöd, muskelvärk, trötthet, snuva, illamående, diarré. I samband med sjukdomen har även smak- och luktbortfall beskrivits
 • Du kan även göra en symtombedömning i tjänsten Omaolo. I responsen får du anvisningar om hur du söker dig till testet och information om hur brådskande det är för dig att söka vård. Se THL sidor för  Vilka är symtomen på en coronavirusinfektion? 
 • Arbetstagaren behöver inte berätta arbetsgivaren om sina hälsouppgifter eller smittan men det skulle vara mycket nyttigt att berätta för att arbetsgivaren kan skydda dina kolleger.

Följ din arbetsgivares anvisningar om sjukledighet

 • Meddela arbetsgivaren om det räcker med en egen anmälan om sjukledighet. Berätta också om din smitta även om det inte är obligatorisk. Om din arbetsgivare kräver ett intyg över sjukledighet, kontakta din egen hälsovårdscentral eller företagshälsovård per telefon eller via de webbtillämpningar som erbjuds.
 • Håll dig i mån av möjlighet borta från de övriga familjemedlemmarna. Använd masken om du inte kan hålla distansen och det är möjligt att använda masken. Tvätta händerna ofta. Använd en egen handduk. Torka i hemmet regelbundet av dörrhandtag, kranar och andra kontaktytor med tvättmedel och fuktig duk. Tvätta städdukarna och sängkläderna i 90 °C i tvättmaskin. Använd pappersnäsduk och reservera en avfallspåse där du kan placera den använda näsduken omedelbart. Ta inte emot gäster i ditt hem, särskilt inte äldre personer.
 • Hosta i näsduken, masken eller ärmen. Hosta aldrig i handen. Lägg masken och näsduken i avfallskärl. Masken är blandavfall och näsduken är bioavfall.

VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT UNDVIKA ATT BLI SMITTAD?

 • Följ regionernas information för att hålla dig uppdaterad om de föreskrifter och rekommendationer som gäller dig.
 • Följ din arbetsgivares anvisningar

Håll fysisk distans 

 • Hälsa på annat sätt än genom att skaka hand.  
 • Gör gärna distansarbete också i övrigt, om arbetsuppgifterna möjliggör det. 
 • Håll ett avstånd över 2 meter till människor som inte hör till ditt eget hushåll, där det är möjligt. 
 • Undvik att  arbeta i närhet av andra.  
 • Ifall du arbetar i par, eller  i en mindre grupp, sträva efter att både arbeta och ta pauser med samma par eller samma grupp.   
 • Undvik att möta personer, som hostar eller nyser.  

Ta hand om hygienen

 • Rengör apparater som används gemensamt innan du använder dem. Använd skyddshandskar för engångsbruk om möjligt. Man kan också använda plastik för engångsbruk på apparater som används gemensamt.
 • Håll händerna rena. Tvätta alltid händerna när du kommer till arbetet, innan du äter, röker, snusar eller lämnar dina arbetsuppgifter.
 • Tvätta händerna med vatten och tvål i minst 20 sekunder.
 • Pappershandduk för engångsbruk är det bästa alternativet för att torka händerna utanför hemmet, hemma egen handduk.
 • Rör inte ögonen, näsan eller munnen om du inte har tvättat händerna.
 • Använd alkoholhaltigt handsköljmedel, om det inte är möjligt att tvätta händerna med vatten och flytande tvål, om du inte i ditt arbete har instruerats på annat sätt.
 • När du använder alkoholhaltigt handsköljmedel, ta på en gång det belopp med vilket du kan smörja in hela handen.
 • Om du använder skyddshandskar för engångsbruk, ta av dem utan att röra handskarnas utsida: Kertakäyttökäsineiden oikeaoppinen riisuminen.
 • Tvätta händerna efter att du tagit av dig skyddshandskarna
 • Anvisning om handtvätt och hosta, Institutet för hälsa och välfärd

Resandet

 • Följ din arbetsgivares anvisningar om resor och om återgång till arbetsplatsen efter arbetsresa eller fritidsresa. Om du arbetar i hälsovården och återvänder från utlandet med begränsningar, kom överens om om organiseringen av dina arbetsuppgifter med din arbetsgivare vid behov.
 • Från och med 15 juni rekommenderas att hålla dig en frivillig karantän i 14 dygn, om man anländer till Finland från något land utanför EU- eller Schengenområdet eller ett land som har begränsningar för gränstrafiken. Regeringen kommer att granska besluten gällande begränsningar för gränstrafiken på nytt varje två vecka, och fattar vid behov nya beslut.
 • Se de aktuella begränsningarna:  Statsrådet och Gränsningbevakningsväsendet och Utrikesministeriet
 • Se också gällande rekommendationer om hygien och säkerhetsavstånd samt rekommendationer om karantän på eget initiativ i THL:s anvisningar: Anvisningar för resenärer och arbetstagare som anländer till Finland
 • Om det är nödvändigt att resa, gör en reseanmälan.
 • Undvik stora hobbygrupper.
 • Åk kollektivtrafik utanför rusningstiderna, om det är möjligt.

BEHÖVER JAG ansiktsmasker eller SKYDDSUTRUSTNING?

 • Om du hanterar andningsskydd, mun- och nässkydd eller mask utan att beakta handhygienen eller ifall någon nyser eller hostar i närheten av dig, kan masken bli en smittkälla. Därför används de i engångsbruk i till exempel affärer vid inköp eller mellan pauser i arbetet. 
 • FFP -andningsskydd och kirurgiskt mun- och nässkydd kan inte tvättas. Tvätta tygmasken i tvättprogram med 60° C temperatur men helst med 90° C temperatur eller alternativt koka masken i vatten i fem minuter med en tillsats av lite tvättmedel. Skölj masken och låt den torka i en plats där det finns frisk luft.
 • Klä på masken eller andra skyddet med rena händer. Rör inte utsidan på skyddet under användningstiden. Ta av dig skyddet med rena händer utan att röra utsidan. Tvätta eller desinficera händerna efter att du tagit av dig masken.
 • Släng mun- och nässkydd eller andningsskydd i blandavfall .
 • Se Information om mun- och nässkydd och andningsskydd
 • Följ Institutet för hälsa och välfärd THL Rekommendation för medborgare om att använda ansiktsmasker  
 • Se Skatteförvaltningens meddelande 19.8.2020: De som använder kollektivtrafikmedel för resor mellan bostaden och arbetsplatsen kan dra av kostnader för ansiktsmasker som resekostnader från och med 13.8. 
 •  
 • Arbete i värme. Personlig skyddsutrustning i stark värme ökar påfrestningen för kroppen. Man måste hålla pauser ofta och drick ofta. Andvändningen av visiren eller masken i värme kan vara svårt och obehagligt. 
 • Faktablad Arbete i värme Kuuman haittojen hallinta (på finska) 

Vid återgång till arbetet

 • Följ din arbetsgivares anvisningar vid återgång till arbetet.
 • Fortfarande undvik fysiska kontakter och ta hand om bra hygieni.
 • Preferera utbildningar och möten på nätet.
 • Preferera att cykla och gå till jobbet.
 • Förbereda dig, att måltider, pauser och arbetstider kan omorganiseras och differentieras.
 • Följ din arbetsgivares anvisningar då du träffar kunder, deltar i möten eller då du gör arbetsresor.

Anvisningar för hälso - och sjukvårdspersonal

Coronavirusinfektioner: anvisningar till social- och hälsovårdspersonal - Infektionssjukdomar och vaccinationer - THL Anvisning för att skydda personal inom hemvården - Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi) Bekämpning av coronavirussmitta i långtidsvårdens och -omsorgens verksamhetsenheter (THL) Anvisningar för enheter inom munhälsovården under COVID-19-epidemin - Infektionssjukdomar och vaccinationer - THL  

Mer information med e-post viestinta [at] ttl.fi (viestinta[at]ttl[dot]fi).

Arbetshälsoinstitutets anvisningar har uppgjorts tillsammans med Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer också publikationerna av den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO). Den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) COVID-19-webbplats Världshälsoorganisationens (WHO) coronavirus disease webbplats    

Dela innehåll på sociala medier!