Arbetshälsoinstitutet påminner arbetsplatser om att uppdatera riskbedömningen när coronapandemin fortgår

Arbetsgivarens uppgift är att bedöma risken för coronasmittor på arbetsplatsen och uppdatera riskbedömningen när smittsituationen förändras och vaccinationstäckningen förbättras. Eftersom arbetsplatser och arbeten som utförs är väldigt olika ska varje arbetsplats bedöma sin egen situation och risk. Arbetshälsoinstitutet har uppdaterat sina anvisningar om utförandet av riskbedömningen.

Riskens storlek beror bland annat på den lokala smittsituationen, arbetets karaktär, möjligheterna till distansarbete, antalet närkontakter, behovet av resor, hygiennivån och nu också antalet vaccinerade arbetstagare.

Begränsningarna i arbetet gällande de arbetstagare som har fått två vaccindoser kan lindras om deras och andra arbetstagares säkerhet inte riskeras enligt riskbedömningen.

– Det viktigaste just nu är att riskbedömningarna hålls uppdaterade för att man ska kunna organisera arbetet på ett vettigt sätt och minimera riskerna för exponering på arbetsplatsen, säger generaldirektören för Arbetshälsoinstitutet Antti Koivula.

– Samtidigt ska arbetsgivaren ta speciell hänsyn till att en del av arbetstagarna bara har fått en vaccindos. Vaccinationsläget förbättras dock snabbt, tillägger Koivula.

Masker behövs fortfarande, hygien och säkerhetsavstånd ska tas hand om

Coronavaccinet förändrar inte användningen av ansiktsmasker eftersom vaccinet inte nödvändigtvis förhindrar spridningen av viruset. Det är bra att be Företagshälsovården om hjälp att bedöma förändringarna i och med vaccineringar.

– Vid riskbedömningen ska man utöver de risker som hör samman med arbetet även beakta andra situationer på arbetsplatsen, till exempel pauser, säger direktör Tommi Alanko från Arbetshälsoinstitutet.

– Man ska fortfarande ta hand om bra hygien och tillräckliga avstånd, och arbetstagare med symptom ska testa sig utan dröjsmål.

Anvisningar för riskbedömningen

 Arbetshälsoinstitutets coronainstruktioner innehåller många anvisningar för riskbedömningen.

Anvisningar för riskbedömningen finns också på Regionförvaltningsverkets webbplats om arbetarskydd Tyosuojelu.fi Se Riskbedömning på arbetsplatsen,  Frågor och svar om corona, anställningsförhållanden och arbetarskydd

Mer information: Tommi Alanko, direktör, Arbetssäkerhet, Arbetshälsoinstitutet, tfn. 040 719 2521, tommi.alanko [at] ttl.fi (tommi[dot]alanko[at]ttl[dot]fi),

Dela innehåll på sociala medier!