Brist på förtroende och arbetets osäkerhet förutspår osakligt bemötande

Inom kommunsektorn har ungefär var tionde upplevt osakligt bemötande på sin arbetsplats. Risken ökar om det finns osäkerhet och misstro i arbetsgemenskapen i förhållande till arbetets kontinuitet, arbetsgemenskapen och den närmaste chefen. Situationer med hotfulla kunder är också kopplade till en känsla av psykologisk otrygghet. Guider om förebyggande av konflikter finns nu tillgängliga för arbetsgivare att ladda ner.
Kuvituskuva.
Jenni Ervasti
Jenni Ervasti
Nina Olin
Nina Olin

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 29.8.2023

Osakligt bemötande har kopplats till ökad sjukfrånvaro, depressions- och ångestsymtom samt sömnproblem. De som har upplevt osakligt bemötande är också mer benägna att lämna sin arbetsgivare än andra anställda.

Arbetsgivarna är enligt arbetarskyddslagen skyldiga att säkerställa en säker arbetsmiljö. Det behövs dock mer målinriktade och beprövade metoder. Forskningsprojektet inleddes baserat på kommunorganisationernas praktiska behov av att hitta nya verktyg för att förebygga och utreda osakligt bemötande och situationer med hotfulla kunder.

Ökad risk för konfliktsituationer inom vårdarbetet

Av yrkena inom den kommunala sektorn rapporterade arbetstagare inom hälsovården och omsorgsarbetet de flesta fallen av osakligt bemötande. Tidigare erfarenheter av utslagning, överdriven arbetsbelastning, hotet om att arbetsuppgifterna kommer att upphöra och kort tid i arbetsuppgiften ökar risken. I svaren lyfte man också fram upplevelsen av att inte bli förstådd och accepterad i sin arbetsgemenskap och att man inte kan lita på chefen.

– Det är värt att satsa på förebyggande av osakligt bemötande om dessa fenomen framhävs eller ökar i arbetsgemenskapen, även om de faktiska erfarenheterna av mobbning på arbetsplatsen ännu inte rapporteras i enkäterna om arbetshälsa, säger ledande forskare Jenni Ervasti från Arbetshälsoinstitutet.

I Kunta10-undersökningen år 2022 hade knappt hälften av kvinnorna och en tredjedel av männen som arbetade inom den kommunsektorn upplevt våld eller hot om våld i arbetet. Faktorer som förutsäger situationer med hotfulla kunder varierar beroende på yrke. I vård- och omsorgsyrkena ökar risken på grund av skiftarbete, ett intensivt arbetstempo, brådska och svårighet att ta pauser under arbetsdagen.

Psykosociala resursfaktorer minskar både osakligt bemötande och situationer med hotfulla kunder

Positiva förändringar i den närmaste chefens och arbetsgemenskapens agerande var förknippade med både minskat osakligt bemötande och situationer med hotfulla kunder på arbetsplatser inom kommunsektorn under den tvååriga uppföljningen.

– På arbetsplatserna måste man framför allt fokusera på att utveckla interaktionen och samarbetet mellan chefsarbetet och arbetsgemenskapen, säger äldre sakkunniga Nina Olin från Arbetshälsoinstitutet.

I en delundersökning om lärares risk för våld konstaterades att även om lågstadielärarnas risk för våld var 20 % högre i de sämre lottade områdena jämfört med de mest lyckligt lottade, kunde risken påverkas av bra ledarskap och en sporrande arbetsgemenskap. Stöd från kollegor, samarbetskultur, högklassigt ledarskap och rättvist beslutsfattande spelar en nyckelroll.

– När dessa faktorer väl är i ordning fanns det inte längre någon skillnad i lärarnas risk för våld mellan lyckligt och sämre lottade områden, säger Jenni Ervasti.

De nya forskningsdata som produceras i projektet kan användas både för att identifiera arbetsenheter i riskzonen och för att planera utvecklingsåtgärder. Ladda ner kortfattade guider för din arbetsplats om hur du hanterar konfliktsituationer (på finska):

Ytterligare information

  • Jenni Ervasti, ledande forskare, Arbetshälsoinstitutet, 043 825 5475, jenni.ervasti [at] ttl.fi (jenni[dot]ervasti[at]ttl[dot]fi)
  • Nina Olin, äldre sakkunnig, Arbetshälsoinstitutet, 046 851 0497, nina.olin [at] ttl.fi (nina[dot]olin[at]ttl[dot]fi)

Projekt: Den kommunala arbetsgivarens möjligheter att påverka mobbning på arbetsplatsen och hotfulla kunder

Se också

Dela innehåll på sociala medier!