Inom industrin minskade inte säkerheten på grund av belastning från 12 timmars arbetsskift

Arbetshälsoinstitutet undersökte sambandet mellan 12 timmars skiftssystem och arbetssäkerhet. Återhämtning, vakenhet och säkerhetsbeteenden, som att följa instruktioner och skydda sig mot exponering, upprätthölls på en relativt god nivå även vid långa arbetsskift. Enligt resultaten ska man dock uppmärksamma arbetsresornas säkerhet efter ett nattskift.
Mikael Sallinen
Mikael Sallinen
Tomi Kanerva
Tomi Kanerva

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande  7.4.2022 

På arbetsplatserna inom industrin används i stor utsträckning ett 12 timmars tvåskiftssystem. Vanligen består detta av två morgonskift efter varandra, ett nattskift och därefter sex lediga dagar. Skiftena byts vanligen kl. 07 och kl. 19. Den trötthet och stress som upplevdes vid ett 12 timmars arbetsskift var inte så stor hos arbetstagarna att detta skulle försämra säkerhetsbeteenden, som att följa instruktioner eller sitt eget omdöme.

– Våra resultat stärker uppfattningen att vitalitet och återhämtning upprätthålls på en rätt god nivå i ett 12 timmars tvåskiftessystem. Detta förutsätter emellertid att skiftrotationer och lediga perioder är planerade så att de stödjer återhämtning, säger forskningschef Mikael Sallinen från Arbetshälsoinstitutet.

– Dessutom är det viktigt att arbetssäkerhet som helhet är på en hög nivå på arbetsplatserna, fortsätter Sallinen.

Speciellt ska man lägga märke till arbetsresornas säkerhet efter ett nattskift. När arbetstagaren kör hem med egen bil är risken att vara trött högre, oberoende på nattskiftets längd. Man kan ge arbetstagaren information om olika sätt att minska risken för trötthet och till exempel erbjuda ställen på arbetsplatsen som passar för en tupplur.   

Skyddsutrustning används korrekt även under långa arbetsskift

Undersökningen genomfördes i företag inom förpacknings- och gruvindustrin. Ett långt arbetsskift ökade inte risken för exponering för kemiska eller fysikaliska ämnen. Skyddsutrustningen användes på samma sätt som vid ett åtta timmars arbetsskift.

– Vi undersökte på ett nytt sätt både sömnens och vitalitetens inverkningar på arbetssäkerheten och hanteringen av exponering, berättar projektledare Tomi Kanerva från Arbetshälsoinstitutet.

Lämpligheten hos gränsvärden för exponering vid långa arbetsskift granskades i en separat litteraturöversikt som finns som bilaga i slutrapporten.

Konsekvenserna av länga arbetsskift måste övervakas på arbetsplatserna

Forskarna rekommenderar att arbetsplatserna systematiskt samlar information om konsekvenserna av långa arbetsskift, dvs. över 9 timmar:

  • säkerhetsbeteende och styrande faktorer (till exempel vakenhet och återhämtning)
  • tillbud
  • arbetsolycksfall

På grundval av undersökningen rekommenderas även att kartlägga arbetstagarnas egna observationer gällande sambandet mellan arbetssäkerheten och längden på arbetsskiftet. I till exempel workshoppar kan man sträva efter att tillsammans identifiera de viktigaste utvecklingsområdena och arbeta fram lösningar som stödjer ett säkerhetsbeteende.

Mer information

  • Mikael Sallinen, forskningschef, Arbetshälsoinstitutet, mikael.sallinen [at] ttl.fi (mikael[dot]sallinen[at]ttl[dot]fi), 040 768 6956
  • Tomi Kanerva, projektledare, Arbetshälsoinstitutet, tomi.kanerva [at] ttl.fi (tomi[dot]kanerva[at]ttl[dot]fi), 043 824 3244

Läs också

Dela innehåll på sociala medier!