Hanke

Työturvallisuuden hallinta 12 tunnin vuorojärjestelmässä: Vireyden, turvallisuuskäyttäytymisen ja työympäristöaltisteiden väliset yhteydet pitkissä työvuoroissa (PiTKäT)

Hankkeessa tutkitaan turvallisuuskäyttäytymistä, sen yhteyksiä vireyteen ja edeltävään uneen sekä väsymysriskiä työmatkaliikenteessä 12 tunnin työvuorojen yhteydessä.

Aikataulu

2019-2021

Tavoitteet

  • Tiivistetyn työajan ratkaisut ovat yleistyneet erityisesti teollisuudessa. Yksi esimerkki on 12 tunnin vuorojärjestelmä, jonka etuja ovat vuoronvaihtojen vähentyminen, ns. tuplavuorojen poistuminen sekä pitkä yhtenäinen vapaa työvuorojakson jälkeen. Työntekijöiden myönteisistä kokemuksista huolimatta pitkien työvuorojen vaikutukset väsymykseen työssä, mahdollisiin virheisiin ja työturvallisuuden heikkenemiseen edellyttävät lisätutkimusta.
  • Unen ja vireyden vaikutuksia turvallisuuskäyttäytymiseen tai pitkien työvuorojen vaikutuksia altistumisprofiiliin on toistaiseksi tutkittu vähän. Erityisesti näiden eri tekijöiden yhtäaikainen mittaaminen on uutta. Turvallisuuskäyttäytymisen tarkastelu suojainten käytön, vaaratilanteiden ja työtapaturmien sekä työmatkaliikenteen väsymysriskin avulla mahdollistaa kattavan kuvan työturvallisuudesta pitkissä työvuoroissa.
  • Hankeen tutkimuksia tehdään yhteistyössä kahden ison teollisuusyrityksen kanssa, joilla on käytössään 12- ja 10-tunnin vuorojärjestelmiä.

Hankkeessa tutkitaan

  • turvallisuuskäyttäytymistä ja sen yhteyksiä vireyteen ja edeltävään uneen,
  • sekä väsymysriskiä työmatkaliikenteessä 12 tunnin työvuorojen yhteydessä.

Kehittämisosassa laadimme hankkeen tulosten perusteella suositukset

  • turvallisuuskäyttäytymisen tukemiseksi pitkien työvuorojen aikana, sekä
  • väsymysriskin hallitsemiseksi työmatkaliikenteessä pitkien työvuorojen yhteydessä.

Lisäksi tuotamme kirjallisuuden perusteella suositukset työhygieenisten raja-arvojen soveltamiseen 10 ja 12 tunnin työvuoroissa.
 

Rahoittajat

Työsuojelurahasto, Teollisuusliitto, Teknologiateollisuus ry ja Työterveyslaitos

Tulokset ja vaikuttavuus

Tutkimuksen perusteella palautuminen, vireys ja turvallisuuskäyttäytyminen, kuten ohjeiden noudattaminen ja suojautuminen altisteilta, säilyivät pitkien työvuorojen yhteydessä varsin hyvällä tasolla. Tulosten perusteella työmatkojen turvallisuuteen yövuoron jälkeen tulee kuitenkin kiinnittää huomiota.

Loppuraportti ja hankkeen tulostiedote

Tutustu hankkeen tuloksiin hankkeen loppuraportin ja tulosten pohjalta tehdyn tiedotteen kautta.

Loppuraportti: Työturvallisuuden hallinta 12 tunnin vuorojärjestelmässä : Vireyden, turvallisuuskäyttäytymisen ja työympäristöaltisteiden väliset yhteydet pitkissä työvuoroissa (julkari.fi)

Tiedote: Teollisuudessa 12 tunnin työvuoron kuormitus ei heikentänyt turvallisuutta | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Suositukset työturvallisuuden kehittämiseksi pitkiä työvuoroja käyttäville työpaikoille

Hankkeen tuloksiin pohjautuvat suositukset tukevat unen, vireyden ja väsymyksen hallintaa sekä näihin liittyvää turvallisuuskäyttäytymisen ja altistumisen hallintaa pitkiä työvuoroja käyttävillä työpaikoilla. Mukana on lisäksi suositukset altistumisen raja-arvojen soveltamiseksi pitkiin työvuoroihin.

Tutustu suosituksiin 

Loppuseminaari 26.4.2022

Tutustu loppuseminaarissa esitettyyn esitysmateriaaliin alla olevan linkin kautta (ladattavat materiaalit). 

Kysy hankkeesta

Tomi Kanerva

Tomi Kanerva

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
tomi.kanerva [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 8670