Arbetstid

Arbetstiden påverkar arbetstagarens hälsa, funktionsförmåga och möjligheten att kombinera arbete och fritid. Ur produktionsperspektiv påverkar arbetstidslösningar arbetets produktivitet och smidighet.
Vaaleahiuksinen mies katsoo mietteliäästi ranteessaan olevaa kelloa.

Arbetstidens olika dimensioner

 1. Längd: arbetsdagens, arbetsveckans eller den årliga arbetstidens längd. 
 2. Tidpunkt på dygnet: fördelning av arbetstiden vid olika tider på dygnet. 
 3. Återhämtning: arbetsdagarnas frekvens och viloperioder mellan dem. 
 4. Arbetstidernas sociala dimensioner: Fritidsarrangemang, arbetstidens förutsägbarhet och möjligheter att påverka. 

Bra arbetstider ökar arbetstillfredsställelsen och gör arbetet attraktivare.

Vid valet av arbetstidsform skall hänsyn tas till

 • lagar och avtal 
 • produktion och ekonomiska aspekter 
 • personalens arbetstidsbehov 
 • hälsa, säkerhet och arbetseffektivitet 

Arbetstiden definierar möjligheterna att förena arbete och fritid. Arbetstiden, och i synnerhet skiftarbete, har en övergripande inverkan på arbetstagaren i olika aspekter av livet, såsom 

 • arbetstagarens hälsa och säkerhet 
 • familjelivet och det sociala livet samt fritiden 
 • deltagande i arbetet. 

Det finns inte en enda bästa arbetstid. Arbetstiderna ska anpassas till arbetstagarens och organisationens behov.