Nya verktyg bidrar till att utveckla ledningen av arbetsförmåga och återhämtningen inom social- och hälsovårdsbranschen

Arbetshälsoinstitutet publicerar två nya avgiftsfria verktyg som stöd för arbetsförmågan och återhämtningen inom social- och hälsovårdsbranschen. Enkäten om lägesbilden av ledningen av arbetsförmåga och social- och hälsovårdsbranschens återhämtningsräknare hjälper till att bedöma nuläget på arbetsplatsen eller i enheten och styra utvecklingen mot det som behöver utveckling.
Kaksi hoitajaa katselee sairaalan ikkunasta hymyillen.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 10.4.2024

Den belastande situation som redan under en längre tid har pågått inom social- och hälsovårdsbranschen är i synnerhet relaterad till social- och hälsovårdsreformen, bristen på arbetskraft och anhopningen av arbete som orsakats av coronapandemin. De två nya verktyg som nu publiceras av Arbetshälsoinstitutet är avsedda för utveckling av återhämtning och ledarskap som stöder arbetsförmågan. Enkäten om lägesbilden av ledningen av arbetsförmåga och social- och hälsovårdsbranschens återhämtningsräknare är en del av verktygslådan för psykisk hälsa, som är avgiftsfritt tillgänglig för arbetsplatser. 

Ta reda på läget för ledningen av arbetsförmåga och identifiera utvecklingsområden

Ledning av arbetsförmågan omfattar åtgärder för att främja och upprätthålla personalens arbetsförmåga samt stödja arbetets smidighet, framgång i arbetet och fortsättning i arbetet.

Med hjälp av enkäten om lägesbilden av ledningen av arbetsförmåga är det möjligt att få en uppfattning om situationen på den egna arbetsplatsen eller enheten. Enkäten kräver minst tio svar, utifrån vilka lägesbilden bildas. Respondenterna kan till exempel vara aktörer och chefer inom personaladministrationen och arbetarskyddet. Frågorna fokuserar bland annat på ledning genom information, verksamhetsmodeller för ledning av arbetsförmågan, samarbete och organisationskulturen. Verktyget ger en rapport om läget för ledningen av arbetsförmåga och sätt att utveckla olika delområden. 

– Ledning av arbetsförmågan är ett sätt att hålla fast vid kompetent personal och locka nya arbetstagare. Även mitt i brådskan och förändringarna inom social- och hälsovårdsbranschen är det viktigt att försöka vidta proaktiva åtgärder på arbetsgemenskapsnivå och inte reagera endast på individnivå, säger äldre sakkunnig Irmeli Pehkonen från Arbetshälsoinstitutet. 

Enkäten är avsedd för stora och medelstora arbetsplatser eller enheter. Utöver social- och hälsovårdsbranschen lämpar den sig också för andra verksamhetsområden. En version av verktyget avsedd för små arbetsplatser kommer att publiceras senare i år. 

Social- och hälsovårdsbranschens återhämtningsräknare är ett utvärderingsverktyg för enheter 

Endast en dryg tredjedel av arbetstagare inom välfärdsområdena återhämtar sig bra från arbetsdagens belastning. Enligt Mitä kuuluu?-undersökningen är återhämtning särskilt utmanande för unga.  

Social- och hälsovårdsbranschens återhämtningsräknare hjälper till att säkerställa att praxis vid enheter och avdelningar som är verksamma inom social- och hälsovårdsbranschen stöder återhämtning och ork i arbetet. Räknaren ger omedelbar respons på nuläget och metodkort som stöd för utvecklingen. Metoderna är till exempel relaterade till återhämtning under arbetsdagen, möjligheter att påverka arbetstiden, planering av skiftlistor och etisk belastning. 

– Idén om en återhämtningsräknare skräddarsydd för social- och hälsovårdsbranschen kom ursprungligen från behovet av att stödja arbetsförmågan i eftervården av coronapandemin hos dem som arbetar inom social- och hälsovårdsbranschen, säger forskningsprofessor Mikko Härmä från Arbetshälsoinstitutet. 

Det tar cirka en halv timme att svara på räknarens frågor. Dessutom lönar det sig att reservera tid till att bekanta sig med responsen och diskutera den med personalen. 

– Det är viktigt att involvera de anställda i planeringen och genomförandet av ny praxis som stöder återhämtning. Inte ens bra idéer och modeller kan gå framåt om inte människor själva kan påverka dem, säger Härmä. 

Se också

Projektet Verktygslåda för psykisk hälsa 

Ytterligare information

  • Äldre sakkunnig Irmeli Pehkonen, Arbetshälsoinstitutet, irmeli.pehkonen [at] ttl.fi, tfn 040 708 3784
  • Forskningsprofessor Mikko Härmä, Arbetshälsoinstitutet, mikko.harma [at] ttl.fi, tfn 040 544 2750
     

Dela innehåll på sociala medier!