Politikrekommendation: Den etiska belastningen inom äldreomsorgen bör minskas med satsningar på välbefinnande i arbetet

Etisk belastning och många andra av arbetets psykosociala belastningsfaktorer är vanligare inom äldreomsorgen än inom den övriga social- och hälsovårdsbranschen. För att det ska vara möjligt att upprätthålla och förstärka branschens håll- och attraktionskraft bör välfärdsområdena satsa på välbefinnandet bland de personer som arbetar inom tjänster för äldre: minska arbetets belastningsfaktorer och tygla deras skadliga effekter. Arbetshälsoinstitutet har publicerat en politikrekommendation med sju punkter om ämnet.
Hoitaja lääkitsee ikäihmistä vuoteen ääressä.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 14.9.2022 

Inom tjänsterna för äldre förekommer det enligt undersökningar till och med dubbelt så många etiskt belastande situationer som inom den övriga social- och hälsovården. Det är kritiskt att ännu bättre än förut kunna dämpa och kontrollera belastningen som uppstår i dessa situationer. 

 Enligt den senaste forskningen utgör etisk belastning en betydande faktor inom välbefinnande i arbetet inom äldreomsorgen. Den försämrar arbetsförmågan på många olika sätt och därför måste man vidta åtgärder mot dess orsaker på en bred front, inom allt från lagstiftningen till chefsarbetet, säger forskningsprofessor Jaana Laitinen från Arbetshälsoinstitutet. 

Listan över sju rekommendationer som utarbetats av Arbetshälsoinstitutets forskare och experter täcker olika aktörer från beslutsfattare inom social- och hälsovården till direktörer och chefer inom tjänsterna för äldre: 

  1. Bedömning och kontroll av etisk belastning görs en del av äldreomsorgens egenkontroll 
  1. Välbefinnande i arbetet inom äldreomsorgen utvecklas utifrån kunskaper 
  2. Etiska principer och etisk verksamhetspraxis skapas för arbetsplatser 
  1. Tid reserveras för utvecklingen av arbetet och välbefinnandet i arbetet 
  1. Förutsättningarna för ett betydelsefullt arbete säkerställs 
  1. Den etiska kompetensen bland äldreomsorgens personal och ledning ökas 
  1. Framgångar och positiva synvinklar inom äldreomsorgen lyfts fram 

Närmare motiveringar för rekommendationerna och därtill relaterat forskningsmaterial finns i själv politikrekommendationen: Politikrekommendation: Den etiska belastningen inom äldreomsorgen minskar genom satsningar på välbefinnande i arbetet | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi) 

 Den offentliga debatten om äldreomsorgen fokuserar alltför ofta på problemen. Vi vill också lyfta fram lösningar. Personer som arbetar inom äldreomsorgen nämner i forskningsintervjuerna att en av de viktigaste sakerna som främjar äldreomsorgens attraktionskraft är att lyfta fram äldreomsorgens positiva synvinklar, berättar Jaana Laitinen. 

Undersökningen om äldreomsorgens etiska belastning och särskilt lösningarna för att minska den etiska belastningen tar fortfarande sina första steg, även på ett internationellt plan.  

 Orsakerna till och följderna av etisk belastning och särskilt lösningar på belastningen måste undersökas mer. Denna information behövs så att man kan öka attraktionskraften av äldreomsorgen som redan nu kämpar med brist på arbetskraft och förlänga arbetskarriärerna för alla som arbetar inom branschen. Arbetshälsoinstitutets projekt gällande tryggandet av tillgången på personal och branschens attraktionskraft inom tjänster för äldre (Hyvä veto) producerar kontinuerligt ny forskningsdata om ämnet och vi hoppas att denna information är till hjälp för beslutsfattare inom social- och hälsovårdsbranschen och de kommande välfärdsområdena, berättar äldre sakkunnig Tiina Koivisto från Arbetshälsoinstitutet. 

Ytterligare information 

  • Jaana Laitinen, forskningsprofessor, Arbetshälsoinstitutet, jaana.laitinen [at] ttl.fi (jaana[dot]laitinen[at]ttl[dot]fi), +358 30 474 6006  
  • Tiina Koivisto, äldre sakkunnig, Arbetshälsoinstitutet, tiina.koivisto [at] ttl.fi (tiina[dot]koivisto[at]ttl[dot]fi), +358 30 474 8653 

Läs mer 

 

Dela innehåll på sociala medier!