Politiikkasuositus: Vanhustyön eettistä kuormitusta vähennettävä panostamalla työhyvinvointiin

Eettinen kuormitus ja monet muut työn psykososiaaliset kuormitustekijät ovat vanhustyössä muuta sote-alaa yleisempiä. Jotta alan pito- ja vetovoimaa voidaan ylläpitää ja vahvistaa, tulee hyvinvointialueiden panostaa ikäihmisten palveluissa työskentelevien työhyvinvointiin: vähentää työn kuormitustekijöitä ja hillitä niiden haitallisia vaikutuksia. Työterveyslaitos on julkaissut aiheesta seitsemän kohdan politiikkasuosituksen.
Hoitaja lääkitsee ikäihmistä vuoteen ääressä.

Työterveyslaitoksen mediatiedote 14.9.2022 

Vanhuspalveluissa esiintyy tutkimuksen mukaan eettisesti kuormittavia tilanteita jopa kaksi kertaa niin paljon kuin muualla sosiaali- ja terveydenhuollossa. Näissä tilanteissa syntyvää kuormitusta on kriittistä hillitä ja hallita entistä paremmin. 

 Uusimman tutkimuksen mukaan eettinen kuormitus on merkittävä työhyvinvointitekijä vanhustyössä. Se heikentää työkykyä monella eri tavalla, joten sen syihin on puututtava laajalla rintamalla aina lainsäädännöstä esihenkilötyöhön, sanoo tutkimusprofessori Jaana Laitinen Työterveyslaitoksesta. 

Työterveyslaitoksen tutkijoiden ja asiantuntijoiden laatima seitsemän suosituksen lista kattaa eri toimijat sosiaali- ja terveydenhuollon päättäjistä ikääntyneiden palveluiden johtajiin ja esihenkilöihin: 

  1. Liitetään eettisen kuormituksen arviointi ja hallinta osaksi vanhustyön omavalvontaa 
  2. Kehitetään vanhustyön työhyvinvointia tietoon perustuen 
  3. Luodaan eettiset periaatteet ja toimintakäytänteet työpaikoille 
  4. Varataan aikaa työn ja työhyvinvoinnin kehittämiselle
  5. Varmistetaan merkityksellisen työn edellytykset 
  6. Lisätään vanhustyön työntekijöiden ja johdon eettistä osaamista 
  7. Tuodaan esille vanhustyön onnistumiset ja myönteiset näkökulmat 

 

Suositusten tarkemmat perustelut ja niihin liittyvä tutkimusaineisto löytyy itse politiikkasuosituksesta: Politiikkasuositus: Vanhustyön eettinen kuormitus vähenee panostamalla työhyvinvointiin | Työterveyslaitos (ttl.fi) 

 Vanhustyöhön liittyvä julkinen puhe keskittyy liian usein ongelmiin. Me haluamme tuoda esille myös ratkaisuja. Vanhustyössä työskentelevät nostavat tutkimushaastatteluissa vanhustyön myönteisten näkökulmien esiin tuomisen yhdeksi tärkeimmäksi vanhustyön vetovoimaisuutta edistäväksi asiaksi, kertoo Jaana Laitinen. 

Tutkimus vanhustyön eettisestä kuormituksesta ja etenkin ratkaisuista eettisen kuormituksen vähentämiseksi on vielä kansainvälisestikin alkutekijöissään.  

 Eettisen kuormituksen syistä ja seurauksista sekä etenkin ratkaisuista tarvitaan kipeästi lisätutkimusta. Tätä tietoa tarvitaan, jotta voidaan lisätä työvoimapulan kanssa jo nyt kamppailevan vanhustyön vetovoimaa ja pidentää alalla työskentelevien työuria. Työterveyslaitoksen Henkilöstön saatavuuden ja alan vetovoimaisuuden turvaaminen iäkkäiden palveluissa (Hyvä veto) -hanke tuottaa aiheesta jatkuvasti uutta tutkimustietoa, jonka toivomme palvelevan sote-alan päättäjiä ja tulevia hyvinvointialueita, kertoo vanhempi asiantuntija Tiina Koivisto Työterveyslaitoksesta. 

Lisätiedot 

  • Jaana Laitinen, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos, jaana.laitinen [at] ttl.fi (jaana[dot]laitinen[at]ttl[dot]fi), +358 30 474 6006  
  • Tiina Koivisto, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos. tiina.koivisto [at] ttl.fi (tiina[dot]koivisto[at]ttl[dot]fi), +358 30 474 8653 

Tutustu 

Jaa sisältö somessa!