Hanke

Henkilöstön saatavuuden ja alan vetovoimaisuuden turvaaminen iäkkäiden palveluissa (Hyvä veto)

Ikäihmisten palveluissa työskentelevän henkilöstön hyvinvointi, osaaminen ja saatavuus ovat samaan aikaan iso haaste yhteiskunnallamme ja tae ikääntyvien laadukkaalle hoidolle. Hyvä veto -hankkeessa kehitämme toimintamallin vanhustyöntekijöiden hyvinvoinnin sekä vanhustyön arvostuksen ja vetovoimaisuuden parantamiseen.
-

Aikataulu

2020–2023

Työterveyslaitoksen Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyssä vanhustyön yksiköiden tulokset ovat kautta linjan muita sote-alan yksiköitä heikommat. Tarvitsemme enemmän tietoa tilanteeseen johtavista syistä. Ennen kaikkea tarvitsemme kuitenkin ratkaisuja, joilla vanhustyöntekijöiden hyvinvointia tuetaan, työn arvostusta nostetaan ja varmistetaan, että vanhustyöllä riittää jatkossakin tekijöitä. Koko sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaa uhkaava työvoimapula tulee kärjistymään erityisesti vanhustyössä.

Tavoitteet

Luomme hankkeessa työhyvinvointia ja alan vetovoimaa parantavan Hyvä veto -toimintamallin. Se koostuu sote-organisaatioiden kanssa yhdessä kehitetyistä hyvistä käytännöistä liittyen 

 • eettiseen organisaatiokulttuuriin,
 • valmentavaan johtamiseen sekä 
 • nuorten ja kokeneiden yhteistyöhön.

Malli toteutetaan alueellisilla monitoimijaisilla kehittämishankkeilla. Hyvä veto -toimintamalli voidaan jatkossa levittää laajasti ikäihmisten palveluihin.

Toimintamallin lisäksi tuotamme laajempaa tutkimustietoa ja analyysiä sekä asiakastasolta että henkilöstön hyvinvoinnista ja niiden välisistä yhteyksistä. Näiden pohjalta laadimme työelämässä ja ammatillisessa koulutuksessa hyödynnettäviä suosituksia ja oppaita.

Tavoitteenamme on myös nostaa vanhustyön eettinen kuormitus osaksi laajempaa yhteiskunnallista keskustelua.

Aineistot ja menetelmät

Hyvä veto -hanke koostuu kahdeksasta työpaketista. Työpaketit 2–4 toteutetaan Työterveyslaitoksen johdolla, paketit 1 ja 5–6 THL:n johdolla ja paketit 7–8 yhteistyössä. 

 1. Kirjallisuuskatsaus 
 2. Tieto kehittämisen lähtökohtana  
 3. Yhteiskehittämisellä uusia ratkaisuja: 
  - eettinen organisaatiokulttuuri
  - valmentava johtaminen
  - nuorten ja kokeneiden mentoritoiminta
 4. Arviointi mallien kehittämiseksi
 5. Henkilöstön hyvinvoinnin lisätutkimus aikamittaustutkimuksen yhteydessä 
 6. Asiakasrakenne ja henkilöstön hyvinvointiaineistojen analyysi  – RAI ja Mitä kuuluu?  
 7. Kokonaisuuden tarkastelu ja jatkosuunnitelmat 
 8. Tiedottaminen ja tulosten levittäminen 

Työpaketit 2–4 muodostavat kokonaisuuden, prosessin, joka lähtee liikkeelle Mitä kuuluu -aineiston lisäanalyyseistä ja haastatteluista. Niiden pohjalta käynnistyvät organisaatioissa yhteiskehittämisprosessit. Ratkaisuja ja toimintamalleja kehittäviä työpajoja seuraa kaksivaiheinen kehittävä arviointi, jossa hyviä käytäntöjä kehitetään sekä levitetään organisaatioiden sisällä sekä niiden välillä. Kehittämisokonaisuudesta rakennetaan Hyvä veto -toimintamalli, joka tarjoaa aidosti arjessa toimia rakaisuja.

Kysy hankkeesta

Maarit Kauppi

Maarit Kauppi

projektipäällikkö, tutkimuspäällikkö

Sähköpostiosoite
Maarit.Kauppi [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3058

Rahoittajat

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Hyvä veto -hanke on osa Kansallista ikäohjelmaa. Ikäohjelman keskeisenä tavoitteena on varautua väestön ikääntymiseen laaja-alaisesti ja kestävästi.

Julkaisut

Satu Mänttäri, Pihla Säynäjäkangas, Kirsikka Selander & Jaana Laitinen:
Increased physical workload in home care service is associated with reduced recovery from work
International Archives of Occupational and Environmental Health (2023)

Risto Nikunlaakso, Kirsikka Selander, Elina Weiste, Eveliina Korkiakangas, Maria Paavolainen, Tiina Koivisto and Jaana Laitinen:
Understanding Moral Distress among Eldercare Workers: A Scoping Review
International Journal of Environmental Research and Public Health 2022, 19 (15), 9303

Kirsikka Selander, Risto Nikunlaakso ja Jaana Laitinen:
Association between work ability and work stressors: cross-sectional survey of elderly services and health and social care service employees
Archives of Public Health (2022) 80:83 

Eveliina Korkiakangas, Tiina Koivisto, Nina Olin ja Jaana Laitinen:
Vanhustyössä työskentelevien hoitajien ja esihenkilöiden näkemyksiä vanhustyön vetovoimaisuutta edistävistä tekijöistä (linkki tiivistelmään)
Tutkiva Hoitotyö 2022 20(1), 3–11