Hanke

Henkilöstön saatavuuden ja alan vetovoimaisuuden turvaaminen iäkkäiden palveluissa (Hyvä veto)

Ikäihmisten palveluissa työskentelevän henkilöstön hyvinvointi, osaaminen ja saatavuus ovat samaan aikaan iso haaste yhteiskunnallamme ja tae ikääntyvien laadukkaalle hoidolle. Hyvä veto -hankkeessa kehitämme toimintamallin vanhustyöntekijöiden hyvinvoinnin sekä vanhustyön arvostuksen ja vetovoimaisuuden parantamiseen.
-

Aikataulu

2020–2023

Työterveyslaitoksen Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyssä vanhustyön yksiköiden tulokset ovat kautta linjan muita sote-alan yksiköitä heikommat. Tarvitsemme enemmän tietoa tilanteeseen johtavista syistä. Ennen kaikkea tarvitsemme kuitenkin ratkaisuja, joilla vanhustyöntekijöiden hyvinvointia tuetaan, työn arvostusta nostetaan ja varmistetaan, että vanhustyöllä riittää jatkossakin tekijöitä. Koko sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaa uhkaava työvoimapula tulee kärjistymään erityisesti vanhustyössä.

Tavoitteet

Luomme hankkeessa työhyvinvointia ja alan vetovoimaa parantavan Hyvä veto -toimintamallin. Se koostuu sote-organisaatioiden kanssa yhdessä kehitetyistä hyvistä käytännöistä liittyen 

 • eettiseen organisaatiokulttuuriin,
 • valmentavaan johtamiseen sekä 
 • nuorten ja kokeneiden yhteistyöhön.

Malli toteutetaan alueellisilla monitoimijaisilla kehittämishankkeilla. Hyvä veto -toimintamalli voidaan jatkossa levittää laajasti ikäihmisten palveluihin.

Toimintamallin lisäksi tuotamme laajempaa tutkimustietoa ja analyysiä sekä asiakastasolta että henkilöstön hyvinvoinnista ja niiden välisistä yhteyksistä. Näiden pohjalta laadimme työelämässä ja ammatillisessa koulutuksessa hyödynnettäviä suosituksia ja oppaita.

Tavoitteenamme on myös nostaa vanhustyön eettinen kuormitus osaksi laajempaa yhteiskunnallista keskustelua.

Aineistot ja menetelmät

Hyvä veto -hanke koostuu kahdeksasta työpaketista. Työpaketit 2–4 toteutetaan Työterveyslaitoksen johdolla, paketit 1 ja 5–6 THL:n johdolla ja paketit 7–8 yhteistyössä. 

 1. Kirjallisuuskatsaus 
 2. Tieto kehittämisen lähtökohtana  
 3. Yhteiskehittämisellä uusia ratkaisuja: 
  - eettinen organisaatiokulttuuri
  - valmentava johtaminen
  - nuorten ja kokeneiden mentoritoiminta
 4. Arviointi mallien kehittämiseksi
 5. Henkilöstön hyvinvoinnin lisätutkimus aikamittaustutkimuksen yhteydessä 
 6. Asiakasrakenne ja henkilöstön hyvinvointiaineistojen analyysi  – RAI ja Mitä kuuluu?  
 7. Kokonaisuuden tarkastelu ja jatkosuunnitelmat 
 8. Tiedottaminen ja tulosten levittäminen 

Työpaketit 2–4 muodostavat kokonaisuuden, prosessin, joka lähtee liikkeelle Mitä kuuluu -aineiston lisäanalyyseistä ja haastatteluista. Niiden pohjalta käynnistyvät organisaatioissa yhteiskehittämisprosessit. Ratkaisuja ja toimintamalleja kehittäviä työpajoja seuraa kaksivaiheinen kehittävä arviointi, jossa hyviä käytäntöjä kehitetään sekä levitetään organisaatioiden sisällä sekä niiden välillä. Kehittämisokonaisuudesta rakennetaan Hyvä veto -toimintamalli, joka tarjoaa aidosti arjessa toimia rakaisuja.

Kysy hankkeesta

Maarit Kauppi

Maarit Kauppi

projektipäällikkö, tutkimuspäällikkö

Sähköpostiosoite
Maarit.Kauppi [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3058

Rahoittajat

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Hyvä veto -hanke on osa Kansallista ikäohjelmaa. Ikäohjelman keskeisenä tavoitteena on varautua väestön ikääntymiseen laaja-alaisesti ja kestävästi.

Tieteelliset artikkelit

 • Koivisto T., Paavolainen M., Olin N., Korkiakangas E.  & Laitinen J.:  
  Strategies to Mitigate Moral Distress as Reported by Eldercare Professionals
  International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2024;19:2315635 
  https://doi.org/10.1080/17482631.2024.2315635
 • Levonius, V. & Sivunen, A.: 
  Care workers in elder care: the Four Flows of constituting care organizations on social media
  Communication Research and Practice. https://doi.org/10.1080/22041451.2023.2275817 
 • Saari, E., Levonius, V., Weiste, E., & Laitinen, J.:
  Kokeilujen käynnistymisen jäljillä: Ongelmapuhetta vai kestäviä ratkaisuja eettiseen kuormitukseen vanhushoivan resurssiniukoissa työolosuhteissa? 
  Focus Localis 2023, 51(3). https://journal.fi/focuslocalis/article/view/125639
 • Weiste E, Paavolainen M, Olin N, Korkiakangas E, Saari E, Koivisto T, Laitinen J.:
  Elderly Care Practitioners’ Perceptions of Moral Distress in the Work Development Discussions
  Healthcare. 2023; 11(3):291.
 • Mänttäri S, Säynäjäkangas P, Selander K, Laitinen J.:
  Increased physical workload in home care service is associated with reduced recovery from work
  Int Arch Occup Environ Health. 2023; 96(5): 651-660. https://doi.org/10.1007/s00420-023-01960-1
 • Korkiakangas E, Koivisto T, Olin N, Laitinen J.:
  Vanhustyössä työskentelevien hoitajien ja esihenkilöiden näkemyksiä vanhustyön vetovoimaisuutta edistävistä tekijöistä
  Tutkiva Hoitotyö. 2022; 20(1): 3–11.
 • Nikunlaakso, R, Selander K, Weiste E, Korkiakangas E, Paavolainen M, Koivisto T, Laitinen J.:
  Understanding Moral Distress among Eldercare Workers: A Scoping Review 
  Int. J. Environ. Res. Public Health. 2022; 19(5): 9303. https://doi.org/10.3390/ijerph19159303
 • Selander K, Nikunlaakso R, Korkiakangas E, et al. :
  Association of poor perceived work ability and psychosocial work-related factors in health and social service worker age groups: a cross-sectional study 
  BMJ Open. 2023; 13:e066506. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-066506
 • Selander, Nikunlaakso, Laitinen:
  Association between work ability and work stressors: cross-sectional survey of elderly services and health and social care service employees 
  Archives of Public Health. 2022; 80:83. https://doi.org/10.1186/s13690-022-00841-2
 • Selander, K., Korkiakangas, E., Toivanen, M., Yli-Kaitala, K., Kangas, H., Nevanperä, N., Laitinen, J.:
  Engaging Leadership and Psychological Safety as Moderators of the Relationship between Strain and Work Recovery: A Cross-Sectional Study of HSS Employees 
  Healthcare 202311(7), 1045. https://doi.org/10.3390/healthcare11071045
 • Laitinen, J., Selander, K., Toivanen, M., Yli-Kaitala, K., Nevanperä, N., Korkiakangas, E.: 
  Työyhteisön psykologinen turvallisuus tukee työstä palautumista ja vähentää työn kuormitustekijöiden haitallista vaikutusta sosiaali- ja terveysalalla
  Tutkiva Hoitotyö 2023; 21(2), 3–10.
 • Selander, K., Nikunlaakso, R., Laitinen, J.:
  Työn kuormitus- ja voimavaratekijät: Miten ylläpidetään vanhuspalveluissa työskentelevien työkykyä?
  Työelämän tutkimus 2023; 21(2), 239-266. https://journal.fi/tyoelamantutkimus/article/view/115055
 • Säynäjäkangas P, Mänttäri S, Selander K, Laitinen J:
  Home care workers' objective and subjective recovery from work
  J Occup Environ Med. 2023. https://doi.org/10.1097/JOM.0000000000003013
 • Väisänen V, Ruotsalainen S, Säynäjäkangas P, Mänttäri S, Laitinen J, Sinervo T:
  Effects of workday characteristics and job demands on recovery from work among Finnish home care nurses: a multi-source cross-sectional study
  Int Arch Occup Environ Health. 2023. https://doi.org/10.1007/s00420-023-02026-y

Julkaisut ammattilehdissä

Muut julkaisut