Upp till 40 procent kortare konvalescenstid – snart motar TYÖOTE-modellen arbetsoförmågan i grind i hela landet

Patienterna återvänder snabbare till arbetet när företagsläkaren och specialistläkaren samarbetar. I fråga om ortopediska operationer har det enligt preliminära bedömningar varit möjligt att förkorta konvalescenstiden med cirka en månad. Merparten av välfärdsområdena har tagit TYÖOTE-modellen i bruk. Målet är att sprida modellen bland patientgrupper där arbetsoförmågan är omfattande och inom primärhälsovården och rehabiliteringen.
kuvituskuva: lääkäri ja potilas
Henkilökuva Pauliina Kangas
Pauliina Kangas

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 4.1.2023 

Enligt preliminära beräkningar av kostnadseffekterna är det möjligt att med hjälp av TYÖOTE-modellen förkorta konvalescenstiderna avsevärt. Den största effekten ekonomiskt sett beror på ökad produktivitet då patienterna snabbare kan återgår till arbetet.

Till exempel i fråga om diskbråcksoperationer i ländryggen förkortade handlingsmodellen konvalescenstiden med i snitt 29 dagar, dvs. med 40 procent i jämförelse med det nationella genomsnittet för patientgruppen i fråga. Även efter höft- och knäprotesoperationer förkortades konvalescenstiden med åtminstone en fjärdedel (26–34 dagar).

– Enligt nationella bedömningar uppgår kostnaden för enskilda sjukfrånvarodagar för arbetsgivaren och samhället till 420 euro per arbetsdag, berättar Janne Martikainen, professor vid Östra Finlands universitet.

I TYÖOTE-modellen inom den specialiserade sjukvården undviks långa sjukledigheteter, och frågor om patientens arbetsförmåga hänvisas till företagshälsovården. På så sätt bedöms arbetsförmågan individuellt och med beaktande av belastningen.

Gemensamt med den anställda och arbetsgivarrepresentanten gör företagshälsovården en uppskattning om en passligt lång sjukledighet. Dessutom planeras vilken rehabilitering och vilka ändringar i arbetet som är nödvändiga för att återgången till arbetet ska ske så bra som möjligt till exempel efter en operation.

Ett samarbete mellan specialistläkaren och företagsläkaren är även till nytta för patienten

I verksamhetsmodellen fördjupas samarbetet mellan den specialiserade sjukvården och företagshälsovården då kompetensen hos experterna utnyttjas tvärsektoriellt. Den specialiserade sjukvården kan med patientens samtycke kontakta företagshälsovården med hjälp av en elektronisk remiss, till och med genast i samband med att diagnosen är klar.

En specialistläkare inom den specialiserade sjukvården har haft nytta av att kunna få stöd av kompetensen inom företagshälsovården. Detta har i synnerhet varit till nytta för att bedöma en individuell arbetsförmåga, berättar Sari Avikainen, specialist inom neurologi på Sjukhuset Nova i Mellersta Finlands välfärdsområde.

På Sjukhuset Nova har avdelningssekreteraren Carita Sironen bekantat sig med TYÖOTE-modellen i och med sin egen rehabilitering. Sironens rygg opererades i slutet av förra oktober efter flera år av symtom.

– På företagshälsovården lyssnade man noga på mig. Den opererande läkaren skrev ett sjukintyg endast på två veckor, och redan innan operationen bokades en tid för mig hos företagsläkaren och företagsfysioterapeuten. En sjukledighet på en månad räckte totalt. Här har det hela tiden varit möjligt att beakta tillfrisknandet och arbetets natur, berättar Sironen.

Verksamhetsmodellen sprider sig till nya patientgrupper och även till primärhälsovården

Modellen som tagits i bruk i Mellersta Finland kommer att spridas i hela Finland. Efter årsskiftet har ibruktagandet av verksamhetsmodellen inletts åtminstone inom en patientgrupp i flertalet välfärdsområden, och i vissa regioner är uppbyggandet av verksamhetsmodellen i gång eller i ett initialskede. 

– Mest erfarenhet av TYÖOTE-modellen finns i samband med ortopediska operationer, men modellen är till nytta för många olika patientgrupper. Psykiska störningar är orsaken till omfattande arbetsoförmåga i Finland, och det är bra att flera välfärdsområden har byggt upp denna verksamhetsmodell för att även hjälpa patienter som lider av depression, berättar Pauliina Kangas, överläkare på Arbetshälsoinstitutet.

Följande etapper är att anpassa modellen för primärhälsovården och rehabiliteringen samt utöka användningen av den inom den specialiserade sjukvården att även gälla alla patientgrupper bland vilka arbetsoförmågan är omfattande.

För spridningen av TYÖOTE-modellen svarar Arbetshälsoinstitutet. Ett långsiktigt arbete har gjorts för att få spridning av modellen, och detta projekt belönades av Finlands företagsläkarförening som Årets gärning inom arbetshälsa 2022. Finansieringen av verksamheten avbröts dock i september på grund av avslutad projektfinansiering på social- och hälsovårdsministeriet.

Spridningen av verksamhetsmodellen har lyckats bra, men förankringen av den kräver mer tid och stöd. Det vore ett viktigt framsteg att få med primärhälsovården och rehabiliteringen eftersom det kunde bringa avsevärd nytta såväl för de anställda som för samhället, säger Pauliina Kangas.  

Bild av en karta över spridningen av modellen vid årsskiftet:

Efter årsskiftet har ibruktagandet av verksamhetsmodellen inletts åtminstone inom en patientgrupp i flertalet välfärdsområden, och i vissa regioner är uppbyggandet av verksamhetsmodellen i gång eller i ett initialskede.

 

Ytterligare information

  • Pauliina Kangas, överläkare, Arbetshälsoinstitutet, pauliina.kangas [at] ttl.fi, tfn 030 474 2514
  • Janne Martikainen, professor, Östra Finlands universitet,  janne.martikainen [at] uef.fi, tfn 040 3552600

Läs mer

Dela innehåll på sociala medier!