Hanke

Vastuullinen työkyvyn tuki – TYÖOTE

Vastuullinen työkyvyn tuki (TYÖOTE) -hankkeessa tehostetaan työterveyshuollon ja julkisen terveydenhuollon yhteistyötä levittämällä Keski-Suomessa käytössä oleva toimintamalli koko Suomeen. TYÖOTE-hanke jatkaa OTE7-hankkeessa (ns. Keski-Suomen malli) ja TYÖKE-hankkeessa vuonna 2017 aloitettua ja vaikuttavaksi havaittua työtä.
kuvituskuva

Aikataulu

1.9.2020-30.9.2023

Tavoitteet

Työikäisen terveydenhuoltoa järjestää Suomessa moni toimija, eikä yhteistyö aina välttämättä toimi optimaalisesti työikäisen työkyvyn parhaaksi. Parantamalla erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon yhteistyötä on mahdollista tehostaa työntekijän hoito-, kuntoutus- ja työhönpaluun prosessia.

Hankkeessa muodostettavassa TYÖOTE-toimintamallissa työterveyshuolto ottaa koordinointivastuun erikoissairaanhoidossa tai terveyskeskuksessa hoidetusta potilaasta ja huolehtii jatkotoimista, jotta työntekijä voi palata mahdollisimman pikaisesti työkykyisenä töihin. Näin työterveyshuollon osaaminen työkykyasioissa saadaan nykykäytäntöä nopeammin ja systemaattisemmin julkisen terveydenhuollon hyödynnettäväksi.

TYÖOTE-malli koskee työssä olevia, joilla on järjestetty työterveyshuolto. Heille suunnatun palvelu- ja kuntoutusjärjestelmän kehittäminen vapauttaa julkisia resursseja niille, joilta työterveyshuolto puuttuu. TYÖOTE-toimintamallin toimivuus mitataan hankkeessa tehtävillä auditoinneilla.

Keski-Suomen malli. Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, yksityisten toimijoiden ja työterveyshuollon rooli suhteessa työikäisen työhönpaluuseen tai työkyvyttömäksi toteamiseen.

Kuva: TYÖOTE-toimintamalli. Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, yksityisten toimijoiden ja työterveyshuollon rooli suhteessa työikäisen työhönpaluuseen tai työkyvyttömäksi toteamiseen. Kuvio muokattu alun perin Suomen Lääkärilehdessä 2019;74(17)1048-1051 julkaistusta kuvasta. Lähete työkyvyn tukemiseksi voidaan tehdä riippumatta potilaan työterveyshuoltosopimuksen laajuudesta.

Aineistot ja menetelmät

Kolme vuotta kestävässä hankkeessa Työterveyslaitos levittää Keski-Suomessa käytössä olevan toimintavan kaikkiin Suomen sairaanhoitopiireihin. Toimintamallissa potilas ohjataan julkisesta terveydenhuollosta työterveyshuoltoon aktiivisia työkyvyn arviointi- ja työkyvyn tukitoimia varten. Työterveyshuollon tuella myös työpaikat tulevat mukaan tukemaan työntekijän kuntoutumista. Tämä geneerinen toimintamalli viritetään kunkin alueen ominaispiirteisiin sopivaksi.

Tulokset ja vaikuttavuus

HANKKEESSA TEHTÄVISTÄ TOIMENPITEISTÄ HYÖTYVÄT YHTEISKUNNASSA KAIKKI

TYÖNTEKIJÄ

 • Sovitut työkyvyn arviointikäynnit ja kontrollit työterveyshuollossa
 • Yksilöllinen työhön paluu ja tarvittavat tukitoimet käytössä
 • Pysyvän työkyvyttömyyden riski vähenee

SAIRAALA

 • Keskittyy ydintoimintaansa: potilaan hoidon seuranta ja työhön paluun järjestelyt ovat sovittuina työterveyshuoltoon
 • Sairaalalääkäri ei yleensä tunne potilaan työtä -> ei tarvitse myöskään arvioida pidempiaikaista työkykyä
 • Alle kahden kuukauden mittainen sairausloma ei edellytä sairaalalääkärin B-lausuntoa
 • Sairaala saa täysipainoisen tuen Työterveyslaitoksen kehittäjiltä uuden toimintamallin perustamiseen

TYÖTERVEYSHUOLTO

 • Tieto työterveyshuoltoon ajoissa -> työkyvyn arviointi, työkyvyn tuen ja työhön paluun järjestelyt ehditään hyvin aikatauluttaa ja sopia
 • Työterveyshuollon osaaminen tulee nykyistä tehokkaammin käyttöön
 • Työterveyshuolto saa täysipainoisen tuen Työterveyslaitoksen kehittäjiltä uuden toimintamallin perustamiseen

TYÖNANTAJA

 • Osa työntekijöistä palaa työhön aiemmin kuin vanhalla toimintatavalla
 • Sijaistarve vähenee
 • Tuottavuus kasvaa

YHTEISKUNTA

Kun työkykyinen tekijä on työssä

 • Verotulot kasvavat
 • Sairauspäiväkulut vähenevät
 • Työllisyys paranee

TYÖOTE-toimintamallin eteneminen Suomessa

Suomen kartta, johon on merkitty ne maakunnat, joissa TYÖOTE-toimintamalli on käytössä

(Tilanne toukokuussa 2022.)

Kysy hankkeesta

Hanna Hakulinen

Hanna Hakulinen

Job title
tutkimuspäällikkö
Sähköpostiosoite
hanna.hakulinen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7257
Pauliina Kangas

Pauliina Kangas

Job title
ylilääkäri
Sähköpostiosoite
pauliina.kangas [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2514

Rahoittajat ja yhteistyötahot

Valtiovarainministeriö koordinoi hanketta osana kustannusvaikuttavuustyötä. Hanketta johtaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Toimintamallin valtakunnallisesta levittämisestä ja hankkeen viestinnästä vastaa Työterveyslaitos.

Syntyvien toimintamallien laatu ja toimivuus varmistetaan auditoinnein. Hankkeeseen liittyy myös Itä-Suomen yliopiston vastuulla oleva vaikuttavuustutkimus.