Hanke

Vastuullinen työkyvyn tuki – TYÖOTE

TYÖOTE-toimintamalli tehostaa työterveyshuollon ja julkisen terveydenhuollon yhteistyötä. Tavoitteena on parantaa potilaan työkyvyn tukea ja siirtää työkyvyn arviointivastuuta erikoissairaanhoidosta ja perusterveydenhuollosta työterveyshuoltoon. Vastuullinen työkyvyn tuki (TYÖOTE) -hanke levittää alun perin Keski-Suomessa kehitetyn toimintamallin koko Suomeen.
kuvituskuva

Aikataulu

9/2020-9/2023

Tavoitteet

Työikäisen terveydenhuoltoa järjestää Suomessa moni toimija, eikä yhteistyö aina välttämättä toimi täysin työikäisen työkyvyn parhaaksi. Kun parannamme erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon yhteistyötä, voimme tehostaa työntekijän hoito-, kuntoutus- ja työhön paluun prosessia.

Hankkeessa muodostetaan TYÖOTE-toimintamalli, jossa työterveyshuolto ottaa koordinointivastuun erikoissairaanhoidossa tai sote-keskuksessa hoidetusta potilaasta. Työterveyshuolto huolehtii jatkotoimista, jotta työntekijä voi palata mahdollisimman pikaisesti työkykyisenä töihin. Näin työterveyshuollon osaaminen hyödyttää työkykyasioissa nykykäytäntöä nopeammin ja systemaattisemmin julkisen terveydenhuoltoa.

TYÖOTE-malli koskee työssä olevia henkilöitä, joille on järjestetty työterveyshuolto. Heille suunnatun palvelu- ja kuntoutusjärjestelmän kehittäminen vapauttaa julkisia resursseja niille, joilta työterveyshuolto puuttuu. TYÖOTE-toimintamallin toimivuus mitataan hankkeessa tehtävillä auditoinneilla.

Keski-Suomen malli. Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, yksityisten toimijoiden ja työterveyshuollon rooli suhteessa työikäisen työhönpaluuseen tai työkyvyttömäksi toteamiseen.

Kuva: TYÖOTE-toimintamalli. Erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon rooli suhteessa työikäisen työhön paluuseen tai työkyvyttömäksi toteamiseen. Kuvio muokattu alun perin Suomen Lääkärilehdessä 2019;74(17)1048-1051 julkaistusta kuvasta. Lähete työkyvyn arvioimiseksi ja tukemiseksi voidaan tehdä riippumatta potilaan työpaikan työterveyshuoltosopimuksen laajuudesta.

Aineistot ja menetelmät

Kolme vuotta kestävässä hankkeessa Työterveyslaitos levittää Keski-Suomessa käytössä olevan toimintavan kaikille Suomen hyvinvointialueille. Toimintamallissa potilas ohjataan julkisesta terveydenhuollosta työterveyshuoltoon aktiivisia työkyvyn arviointi- ja työkyvyn tukitoimia varten. Työterveyshuollon tuella myös työpaikat tulevat mukaan tukemaan työntekijän kuntoutumista. Toimintamalli viritetään sopivaksi kunkin alueen ominaispiirteisiin.

TYÖOTE-toimintamallin levittämistä ja juurruttamista jatketaan  yhdessä hyvinvointialueiden kanssa myös hankkeen päättymisen jälkeen. Tavoitteena on, että toimintamalli leviää koko Suomessa kaikkiin paljon työkyvyttömyyttä aiheuttaviin sairausryhmiin.

Tulokset ja vaikuttavuus

Hankkeessa tehtävistä toimenpiteistä hyötyvät yhteiskunnassa kaikki.

Työntekijä

 • Sovitut työkyvyn arviointikäynnit ja kontrollit työterveyshuollossa.
 • Yksilöllinen työhön paluu ja tarvittavat tukitoimet käytössä.
 • Pysyvän työkyvyttömyyden riski vähenee.

Sairaala ja sote-keskus

 • Keskittyvät ydintoimintaansa: työkyvyn arviointi, työkyvyn tukeminen ja työhön paluun järjestelyt ovat sovittuna työterveyshuoltoon.
 • Sairaala- tai terveyskeskuslääkäri eivät yleensä tunne potilaan työtä, joten hänen ei tarvitse arvioida pidempiaikaista työkykyä.
 • Alle kahden kuukauden mittainen sairausloma ei edellytä lääkärin B-lausuntoa.
 • Sairaala ja sote-keskus saavat täysipainoisen tuen Työterveyslaitoksen kehittäjiltä uuden toimintamallin perustamiseen.

Työterveyshuolto

 • Tieto työterveyshuoltoon ajoissa: työkyvyn arviointi, työkyvyn tuen ja työhön paluun järjestelyt ehditään hyvin aikatauluttaa ja sopia
 • Työterveyshuollon osaaminen tulee nykyistä tehokkaammin käyttöön
 • Työterveyshuolto saa täysipainoisen tuen Työterveyslaitoksen kehittäjiltä uuden toimintamallin perustamiseen

Työnantaja

 • Osa työntekijöistä palaa työhön aiemmin kuin vanhalla toimintatavalla
 • Sijaistarve vähenee
 • Tuottavuus kasvaa
 • Yhteistyö työterveyshuollon kanssa tiivistyy

Yhteiskunta

Kun työkykyinen tekijä on työssä

 • Verotulot kasvavat
 • Sairauspäiväkulut vähenevät
 • Työllisyys paranee
TYÖOTE-mallin eteneminen Suomessa, kuva päivitetty 2024.

Kuva päivitetty huhtikuussa 2024.

Kysy hankkeesta

Hanna Hakulinen

Hanna Hakulinen

tutkimuspäällikkö
Sähköpostiosoite
hanna.hakulinen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7257
Henkilökuva Pauliina Kangas

Pauliina Kangas

ylilääkäri
Sähköpostiosoite
pauliina.kangas [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2514

Rahoittajat ja yhteistyötahot

Valtiovarainministeriö koordinoi hanketta osana kustannusvaikuttavuustyötä. Hanketta johtaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Toimintamallin valtakunnallisesta levittämisestä ja hankkeen viestinnästä vastaa Työterveyslaitos yhdessä hyvinvointialueiden kanssa.

Syntyvien toimintamallien laatu ja toimivuus varmistetaan auditoinnein. Hankkeeseen liittyy myös Itä-Suomen yliopiston vastuulla oleva vaikuttavuustutkimus.

TYÖOTE-hanke jatkaa OTE7- (ns. Keski-Suomen malli) ja TYÖKE-hankkeissa aloitettua ja vaikuttavaksi havaittua työtä.