Hanke

Vastuullinen työkyvyn tuki – TYÖOTE

TYÖOTE-toimintamalli tehostaa työterveyshuollon ja julkisen terveydenhuollon yhteistyötä. Tavoitteena on parantaa potilaan työkyvyn tukea ja siirtää työkyvyn arviointivastuuta erikoissairaanhoidosta ja perusterveydenhuollosta työterveyshuoltoon. Vastuullinen työkyvyn tuki (TYÖOTE) -hanke levittää alun perin Keski-Suomessa kehitetyn toimintamallin koko Suomeen.
kuvituskuva

Aikataulu

9/2020-9/2023

Tavoitteet

Työikäisen terveydenhuoltoa järjestää Suomessa moni toimija, eikä yhteistyö aina välttämättä toimi optimaalisesti työikäisen työkyvyn parhaaksi. Parantamalla erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon yhteistyötä on mahdollista tehostaa työntekijän hoito-, kuntoutus- ja työhön paluun prosessia.

Hankkeessa muodostettavassa TYÖOTE-toimintamallissa työterveyshuolto ottaa koordinointivastuun erikoissairaanhoidossa tai sote-keskuksessa hoidetusta potilaasta ja huolehtii jatkotoimista, jotta työntekijä voi palata mahdollisimman pikaisesti työkykyisenä töihin. Näin työterveyshuollon osaaminen työkykyasioissa saadaan nykykäytäntöä nopeammin ja systemaattisemmin julkisen terveydenhuollon hyödynnettäväksi.

TYÖOTE-malli koskee työssä olevia, joilla on järjestetty työterveyshuolto. Heille suunnatun palvelu- ja kuntoutusjärjestelmän kehittäminen vapauttaa julkisia resursseja niille, joilta työterveyshuolto puuttuu. TYÖOTE-toimintamallin toimivuus mitataan hankkeessa tehtävillä auditoinneilla.

Keski-Suomen malli. Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, yksityisten toimijoiden ja työterveyshuollon rooli suhteessa työikäisen työhönpaluuseen tai työkyvyttömäksi toteamiseen.

Kuva: TYÖOTE-toimintamalli. Erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon rooli suhteessa työikäisen työhön paluuseen tai työkyvyttömäksi toteamiseen. Kuvio muokattu alun perin Suomen Lääkärilehdessä 2019;74(17)1048-1051 julkaistusta kuvasta. Lähete työkyvyn arvioimiseksi ja tukemiseksi voidaan tehdä riippumatta potilaan työpaikan työterveyshuoltosopimuksen laajuudesta.

Aineistot ja menetelmät

Kolme vuotta kestävässä hankkeessa Työterveyslaitos levittää Keski-Suomessa käytössä olevan toimintavan kaikille Suomen hyvinvointialueille. Toimintamallissa potilas ohjataan julkisesta terveydenhuollosta työterveyshuoltoon aktiivisia työkyvyn arviointi- ja työkyvyn tukitoimia varten. Työterveyshuollon tuella myös työpaikat tulevat mukaan tukemaan työntekijän kuntoutumista. Tämä geneerinen toimintamalli viritetään kunkin alueen ominaispiirteisiin sopivaksi.

Tulokset ja vaikuttavuus

Hankkeessa tehtävistä toimenpiteistä hyötyvät yhteiskunnassa kaikki.

Työntekijä

 • Sovitut työkyvyn arviointikäynnit ja kontrollit työterveyshuollossa
 • Yksilöllinen työhön paluu ja tarvittavat tukitoimet käytössä
 • Pysyvän työkyvyttömyyden riski vähenee

Sairaala ja sote-keskus

 • Keskittyvät ydintoimintaansa: työkyvyn arviointi, työkyvyn tukeminen ja työhön paluun järjestelyt ovat sovittuna työterveyshuoltoon
 • Sairaala- tai tk-lääkäri ei yleensä tunne potilaan työtä, joten hänen ei tarvitse myöskään arvioida pidempiaikaista työkykyä
 • Alle kahden kuukauden mittainen sairausloma ei edellytä lääkärin B-lausuntoa
 • Sairaala ja sote-keskus saavat täysipainoisen tuen Työterveyslaitoksen kehittäjiltä uuden toimintamallin perustamiseen

Työterveyshuolto

 • Tieto työterveyshuoltoon ajoissa -> työkyvyn arviointi, työkyvyn tuen ja työhön paluun järjestelyt ehditään hyvin aikatauluttaa ja sopia
 • Työterveyshuollon osaaminen tulee nykyistä tehokkaammin käyttöön
 • Työterveyshuolto saa täysipainoisen tuen Työterveyslaitoksen kehittäjiltä uuden toimintamallin perustamiseen

Työnantaja

 • Osa työntekijöistä palaa työhön aiemmin kuin vanhalla toimintatavalla
 • Sijaistarve vähenee
 • Tuottavuus kasvaa
 • Yhteistyö työterveyshuollon kanssa tiivistyy

Yhteiskunta

Kun työkykyinen tekijä on työssä

 • Verotulot kasvavat
 • Sairauspäiväkulut vähenevät
 • Työllisyys paranee

TYÖOTE-toimintamallin eteneminen Suomessa

Suomen kartta, johon on merkitty ne maakunnat, joissa TYÖOTE-toimintamalli on käytössä tai sen käyttöönotto on valmistelussa.

(Tilanne lokakuussa 2023.)

Kysy hankkeesta

Hanna Hakulinen

Hanna Hakulinen

tutkimuspäällikkö
Sähköpostiosoite
hanna.hakulinen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7257
Henkilökuva Pauliina Kangas

Pauliina Kangas

ylilääkäri
Sähköpostiosoite
pauliina.kangas [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2514

Rahoittajat ja yhteistyötahot

Valtiovarainministeriö koordinoi hanketta osana kustannusvaikuttavuustyötä. Hanketta johtaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Toimintamallin valtakunnallisesta levittämisestä ja hankkeen viestinnästä vastaa Työterveyslaitos.

Syntyvien toimintamallien laatu ja toimivuus varmistetaan auditoinnein. Hankkeeseen liittyy myös Itä-Suomen yliopiston vastuulla oleva vaikuttavuustutkimus.

TYÖOTE-hanke jatkaa OTE7- (ns. Keski-Suomen malli) ja TYÖKE-hankkeissa aloitettua ja vaikuttavaksi havaittua työtä.