TYÖOTE-hanke on Vuoden Työterveysteko

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry palkitsi Vastuullinen työkyvyn tuki (TYÖOTE) -hankkeen Vuoden 2022 Työterveystekona. Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on levittää työkyvyn arvioimisen ja tuen prosesseja tehostava TYÖOTE-toimintamalli kaikille hyvinvointialueille. Toimintamallin keskiössä ovat työkyvyn merkitys, erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon välinen yhteistyö sekä työterveyshuollon ainutlaatuinen rooli sote-järjestelmässä.
kuvituskuva:  työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyö

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry (STLY) on valinnut Vuoden 2022 Työterveysteoksi valtakunnallisen Vastuullinen työkyvyn tuki (TYÖOTE) -hankkeen. Vuoden Työterveysteko -palkinto myönnettiin koko hankeryhmälle STLY:n syysseminaarissa 4. marraskuuta 2022.  

STLY perustelee TYÖOTE-hankkeen valintaa Vuoden Työterveysteoksi: 

”Työkyvyn tuen palveluiden kehittämisen merkitys on noussut valtakunnalliseen keskiöön. TYÖOTE-hankkeen ylilääkäri Pauliina Kangas on ansiokkaasti osallistunut hanketyön lisäksi yhteiskunnalliseen keskusteluun tuoden esiin työkyvyn merkitystä, erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon välistä yhteistyötä sekä työterveyshuollon ainutlaatuista roolia sote-järjestelmässä. Aihe erittäin on ajankohtainen sote-uudistuksen kynnyksellä. 

STLY haluaa nostaa yhteistyön merkityksen keskiöön ja kannustaa hankeryhmää jatkamaan arvokasta työtä työkyvyn tuen palveluiden kehittämiseksi myös työterveyshuollon ulkopuolella.” 

TYÖOTE-mallista hyötyvät kaikki 

– TYÖOTE-toimintamallin avulla on mahdollista lyhentää sairauspoissaoloja, ja siitä hyötyvät työikäisen potilaan lisäksi terveydenhuollon toimijat, työpaikat ja koko yhteiskuntamme. Malli tehostaa työterveyshuollon ja julkisen terveydenhuollon yhteistyötä, kun potilas ohjataan ripeästi erikoissairaanhoidosta työterveyshuoltoon työkyvyn arviointia ja työhönpaluusuunnitelman tekoa varten, kuvailee ylilääkäri Pauliina Kangas. 

– Toimintamalli on käytössä jo 11 sairaanhoitopiirissä, ja olemme saaneet siitä todella hyviä kokemuksia. Tämä tunnustus kertoo siitä, että työterveyslääkäritkin ovat nähneet toimintamallin edut, iloitsee Kangas. 

TYÖOTE-hanke levittää toimintamallin koko Suomeen 

Valtakunnallinen TYÖOTE-hanke vastaa alun perin Keski-Suomessa kehitetyn TYÖOTE-toimintamallin levittämisestä kaikille hyvinvointialueille.  

– TYÖOTE-hankkeella on vahva kentän tuki, ja yhteistyö hanketoimijoiden kanssa on sujuvaa. Työterveyshuollon erikoisosaamisen parempi hyödyntäminen on avainasemassa, kun hyvinvointialueilla mietitään työikäisten sote-palvelukokonaisuutta. Hankekumppanit ja lukuisat käytännön toimijat ovat sitoutuneet varmistamaan TYÖOTE-mallin käyttöönoton ja jatkon koko Suomessa, kertoo tutkimuspäällikkö Hanna Hakulinen Työterveyslaitoksesta.  

Tutustu 

  • TYÖOTE-hanketta johtaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Työterveyslaitos vastaa TYÖOTE-toimintamallin valtakunnallisesta levittämisestä ja hankkeen viestinnästä. Itä -Suomen yliopisto tekee TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimusta. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Vastuullinen työkyvyn tuki – TYÖOTE | Työterveyslaitos (ttl.fi) 

  • Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry (STLY) myöntää Vuoden Työterveysteko -palkinnon vuosittain henkilölle, yhteisölle tai laitokselle, joka on näkyvästi toiminut työterveystyön parhaaksi, tehnyt sitä tunnetuksi erityisellä tavalla tai keksinyt uutta, joka on johtanut käytännön sovellutukseen. STLY on Suomessa toimivien työterveyslääkäreiden yhdistys, johon kuuluu noin 1600 lääkäriä. STLY on Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin jäsenyhdistys. Vuoden Työterveysteko -palkinto TYÖOTE -hankeryhmälle 

Lisätiedot 

  • Pauliina Kangas, ylilääkäri, Työterveyslaitos, pauliina.kangas [at] ttl.fi (pauliina[dot]kangas[at]ttl[dot]fi), p. 030 474 2514 

  • Hanna Hakulinen, tutkimuspäällikkö, Työterveyslaitos, hanna.hakulinen [at] ttl.fi (hanna[dot]hakulinen[at]ttl[dot]fi,) p. 030 474 7257 

Jaa sisältö somessa!