Uppgifterna om arbetarskyddsinspektioner är uppdaterade

I tjänsten Arbetslivskunskap har uppgifterna om arbetarskyddsmyndigheternas inspektioner uppdaterats för åren 2021 och 2022. Materialet kan avgränsas efter bransch, tema, krav på lagenlighet eller ärende som ska granskas.
kuvituskuva: kaksi henkilöä keskustelee
Akseli Nurmi

Arbetshälsoinstitutet och arbetarskyddsförvaltningen meddelar 9.10.2023

Arbetshälsoinstitutets och arbetarskyddsmyndighetens gemensamma publikation om arbetarskyddsinspektioner har uppdaterats. I materialet ingår uppgifter om närmare 130 000 arbetsplatsinspektioner som utförts åren 2017–2022. Antalet inspektioner som gäller arbetsgivare uppgår till närmare 48 000 och inspektioner av arbetsplatser till över 79 000.

Av de ärenden som varit föremål för inspektion gäller nästan hälften säkerhetsledning och en fjärdedel den fysiska miljön. Övriga föremål för inspektion är anställningsförhållanden (16 %), grå ekonomi (8 %) och psykosocial arbetsmiljö (4 %).

Arbetarskyddsmyndigheten gör inspektioner på alla branscher. Flest inspektioner har utförts inom byggbranschen, handeln och industrin. Arbetsgivarnas skyldigheter har ökat efter coronatiden.

– På arbetsplatserna återstår det fortfarande åtgärder att vidta för att identifiera och bedöma risker. Dessa grundläggande åtgärder gäller framsynthet vilket är ett kostnadseffektivt sätt att agera, säger Hanna-Kaisa Rajala, direktör för ansvarsområdet för arbetarskyddet på regionalförvaltningsverket i Norra Finland.

Man bör minnas att arbetsgivaren har huvudansvaret för att arbetet är tryggt och hälsosamt. Arbetarskyddstillsynen är ett stöd för denna uppgift, tillägger hon.

De nya funktionaliteterna kan nyttiggöras av media och beslutsfattare

I tjänsten Arbetslivskunskap kan man till exempel fördjupa sig i hur väl finländska arbetsplatser klarar av att identifiera riskerna i arbetet och göra bedömningar om arbetsrelaterade risker.

Med hjälp av visualiseringar kan jämförelser mellan regioner göras och läget granskas branschvis. I anknytning till materialet har en video publicerats som vägleder åskådliggörandet av av Tillsynsuppgifterna ur riskbedömningens synvinkel.

– Tillsynsuppgifterna intresserar till exempel media och beslutsfattare. Vi hoppas att så många som möjligt hittar tjänsten Arbetslivskunskap, säger Teija Inkilä, specialsakkunnig på social- och hälsovårdsministeriet.

Materialet om arbetarskyddsinspektioner och föremålen för inspektion 2017–2022 finns på tjänsten Arbetslivskunskap

Ytterligare information

  • Hanna-Kaisa Rajala, direktör, regionförvaltningsverket i Norra Finland, 044 7159 516, fornamn.efternamn [at] avi.fi
  • Teija Inkilä, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, 0295 163 484, fornamn.efternamn [at] gov.fi
  • Tjänsten Arbetslivskunskap: Akseli Nurmi, sakkunnig, Arbetshälsoinstitutet, 050 430 3682, fornamn.efternamn [at] ttl.fi

Nyckelord

Dela innehåll på sociala medier!