-
Tjänster

Testning av andningsskyddens täthet

Skyddsutrustningens täthet ska testas i arbetsuppgifter där andningsskydd utifrån riskbedömningen ska användas. I samband med asbestsanering är testning av andningsskyddens täthet även en lagstadgad uppgift som ska utföras en gång om året.

Våra utbildade experter på skyddsutrustning och arbetshygien testar alla typer av täta andningsskydd från halvmasker till helmasker – även i företagets egna lokaler.
Fråga mer eller begär en offert

Vid täthetstestningen säkerställer vi att skyddsutrustningen passar användaren och arbetsuppgiften och att den används på rätt sätt

Ett andningsskydd som valts och används korrekt skyddar mot orenheter i luften. Användning av ett andningsskydd av fel storlek eller typ orsakar läckage och leder till att den anställda utsätts för orenheter i arbetsmiljön. I värsta fall kan det leda till en yrkessjukdom.

En personlig täthetstest säkerställer att just andningsskyddet i fråga sitter tätt på användarens ansikte. En passlig skyddsutrustning ökar även komforten och motivation att använda skyddsutrustningen.

En personlig täthetstest säkerställer att

  • andningsskyddet är av rätt storlek, rätt modell och för arbetsuppgiften ändamålsenligt
  • den anställda känner till hur man klär på sig, använder och sköter om skyddsutrustningen på rätt sätt
  • skyddsutrustningen uppfyller kraven och är till skicket oklanderlig, ren och fungerar som den ska

Testresultaten genomgås tillsammans med den person som testas och resultaten och åtgärdsrekommendationerna rapporteras till arbetstagaren och arbetsgivaren.

En tillförlitlig testmetod och testpersonernas specialkompetens garanterar kvaliteten

Vår testmetod har konstaterats vara tillförlitlig och baserar sig på kvantitativa partiklar. 

  • I testet mäts mängden partiklar som kommer innanför skyddsutrustningen samtidigt som personen som testas gör rörelser som ingår i testet.
  • Resultatet är en personlig totaltäthetskoefficient. Skyddsutrustningen ska uppnå godkänd koefficient för typen av skyddsutrustning i fråga.
  • De som utför täthetstester är experter inom arbetshygien och skyddsutrustning och känner även utmärkt bra till arbetsmiljöernas agenser och förhållanden.

Täthetstester kan utföras i företagets egna lokaler

Täthetstestning kräver inte särskilda lokaler så testerna kan utföras i företagets egna lokaler eller på Arbetshälsoinstitutets verksamhetsställen. Tack vare vårt smidiga tillvägagångssätt kan arbetsplatsen koncentrera sig på sina egna uppgifter.

Våra experter

Heli Kähkönen

E-post
heli.kahkonen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 6032