kuvituskuva
Avainlippu-suomalaista-palvelua
Tjänster

Åtgärder för att motverka exponering för kemikalier, gaser och damm på arbetsplatserna

Med hjälp av arbetshygieniska mätningar och utredningar får du viktig information om exponeringsnivån för kemikalier och damm, en mångsidig riskbedömning och konkreta åtgärdsförslag för att utveckla arbetsmiljön.

En minimering av exponeringen för kemikalier minskar de anställdas hälsorisker och frånvaro. Dessutom förbättras trivseln och arbetshälsan.
Fråga mer eller begär en offert

Kontakta oss, så pratar vi!

Konkreta förbättringsåtgärder utgör en väsentlig del av arbetshygieniska utredningar

Vid arbetshygieniska utredningar mäts halter av skadliga ämnen i arbetsluften, utreds arbetsförhållanden och utvärderas de anställdas exponeringsnivå.   

Som ett resultat av utredningen får arbetsplatsen mätresultaten, en experts bedömning om de anställdas exponering och konkreta rekommendationer för åtgärder att utveckla arbetsmiljön. 

En arbetshygienisk utredning avancerar stegvis 

  1. Kundens kontakt 
  2. En förhandsutredning om arbetsförhållanden eller ett förhandsbesök på arbetsplatsen 
  3. Arbetsplan och offert till kunden 
  4. Utredning och mätningar på arbetsplatsen 
  5. Analys av proverna och mätningsdata 
  6. Utlåtande och åtgärdsförslag till kunden 
  7. Vid behov genomgång av utlåtandena och åtgärdsförslagen med kunden 
  8. Eventuellt responsmöte för de anställda. 

Vår verksamhet utgår alltid från ett nära samarbete med arbetarskyddsorganisationen, ledningen, personalen och företagshälsovården. 

Kunden lämnas aldrig ensam med problemet. Vi hjälper arbetsplatserna att lyckas med planeringen och genomförandet av utvecklingsprojekt.

Vi har landets mest kompetenta arbetshygieniker och det mångsidigaste stödnätverket

Våra arbetshygieniker är specialiserade på att utvärdera hälsorisker i arbetsmiljön. Våra arbetshygieniker som får kompetens i vårt eget utbildningsprogram känner till kemikalielagstiftningen, myndighetsföreskrifter och de vet hur man fungerar tryggt på arbetsplatserna. 

Dessutom kompletterar vårt team som består av företrädare för olika yrkeskårer varandra genom ett intensivt samarbete. Till vårt stödteam hör bland annat toxikologer, läkare, mikrobiologer, skyddsutrustningsexperter och experter på luftkonditionering. 

Industriarbetsplatserna är i centrum för vår kompetens

Våra uppdragsgivare är olika stora arbetsplatser inom olika branscher. Bred praktisk erfarenhet har vi i synnerhet av agenser på industriarbetsplatser och i bekämpningslösningar.

Vi har under årens lopp utfört arbetsplatsutredningar på tusentals arbetsplatser.

Utvecklandet av arbetsmiljön påverkar även positivt organisationens anseende, konkurrenskraft och kostnadseffektivitet.

Vi värnar om kvalitet inom hela tjänstekedjan

Undersökt kunskap utgör grunden för vår verksamhet. Vi har alltid tillgång till uppgifter från nyaste forskningsrön. Vi deltar även aktivt i forskningsprojekt och metodutveckling inom kemisk arbetshygien. 

Våra mätinstrument och metoder är godkända och har konstaterats fungera bra. Vi följer upp arbetsluftens kvalitet och utreder utsläppskällor med moderna anordningar som är anpassade för att mäta gaser och partiklar. 

Våra provtagningar och alla våra centrala analyser inom arbetshygien är ackrediterade. Provanalyserna gör vi i huvudsak i våra högklassiga laboratorier. Arbetshälsoinstitutets laboratorieverksamhet är ett ackrediterat testlaboratorium T013 av ackrediteringstjänsten FINAS (ackrediteringskrav SFS-EN ISO/IEC 17025:2017). 

Vår verksamhet som omfattas av ackrediterat kompetensområde beskrivs på Finas webbplats.

Läs mer på Finas webbplats

Fråga om tjänsten!

Mauri Mäkelä

Mauri Mäkelä

E-post
mauri.makela [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 6031
Tuula Liukkonen

Tuula Liukkonen

E-post
tuula.liukkonen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 3208