-
Palvelu

Hengityksensuojainten tiiviystestaus

Suojainten tiiviys on testattava työtehtävissä, joissa riskinarvioinnin perusteella on käytettävä hengityksensuojainta. Asbestipurkutöissä hengityksensuojainten tiiviystesti on myös lakisääteinen ja tehtävä kerran vuodessa.

Koulutetut suojainten ja työhygienian asiantuntijamme testaavat kaikentyyppiset tiivistyvät hengityksensuojaimet puolinaamareista kokonaamareihin - myös yrityksen omissa tiloissa.
Kysy lisää tai pyydä tarjous

Ota yhteyttä, niin jutellaan!

Tiiviystestauksessa varmistamme suojaimen sopivuuden käyttäjälleen ja työtehtävään sekä oikeaoppisen käytön

Oikein valittu ja oikein käytettynä hengityksensuojain suojaa ilman epäpuhtauksilta. Väärän kokoisen, mallisen tai tyyppisen hengityksensuojaimen käyttö aiheuttaa suojaimen ohivuotoja ja siten työntekijän altistumista työympäristön epäpuhtauksille. Pahimmillaan se voi johtaa ammattitaudin syntymiseen.

Henkilökohtainen tiiviystestaus varmistaa, että juuri kyseinen hengityksensuojain istuu tiiviisti käyttäjänsä kasvoilla. Sopiva suojain lisää myös käyttömukavuutta ja motivaatiota sen käyttöön.

Henkilökohtainen tiiviystestaus varmistaa, että

  • hengityksensuojain on käyttäjälleen oikean kokoinen, mallinen ja työtehtävien kannalta tarkoituksenmukainen
  • työntekijä hallitsee suojaimen oikeaoppisen pukemisen, käytön ja huollon
  • suojain täyttää vaatimukset ja on kunnoltaan moitteeton, puhdas ja toimiva

Testin tulokset käydään läpi testattavan henkilön kanssa, ja tulokset toimenpidesuosituksineen raportoidaan sekä työntekijälle että työnantajalle.

Laadun takeena on luotettava testausmenetelmä ja testaajien erityisosaaminen

Testausmenetelmänä käytämme luotettavaksi todettua kvantitatiivista hiukkasiin perustuvaa menetelmää. 

  • Testissä mitataan suojaimen sisälle pääsevien partikkeleiden määrää samalla, kun testattava henkilö tekee testiliikkeitä.
  • Testin tuloksena saadaan henkilökohtainen kokonaistiiviyskerroin. Suojaimen tulee saavuttaa kyseiselle suojaintyypille hyväksytty kerroin.
  • Tiiviystestien tekijät ovat koulutettuja työhygienian ja suojainten erityisosaajia, jotka tuntevat erinomaisesti myös työympäristöjen altisteet ja olosuhteet.

Tiiviystestaus voidaan tehdä yrityksen omissa tiloissa

Tiiviystestaus  ei vaadi erityistiloja, joten testaukset voidaan toteuttaa  yrityksen omissa tiloissa tai Työterveyslaitoksen toimipisteissä. Sujuvan ja vaivattoman toimintatapamme ansiosta työpaikka voi keskittyä omaan perustehtäväänsä.

Asiantuntijamme

Heli Kähkönen

erikoistyöhygieenikko
Sähköpostiosoite
heli.kahkonen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 6032