kuvituskuva
Tjänster

Testning av personlig skyddsutrustning och textiler

Vi tillhandahåller standardiserade tjänster för testning av personlig skyddsutrustning och textiler. Vår oberoende och sakkunniga tjänst fokuserar på testning av personlig skyddsutrustning och materialer i extrema förhållanden. Vårt laboratoriums kompetens omfattar tester av skyddskläder mot kyla, skyddshandskar och skyddsmaterial mot kyla samt testning av skyddsutrustning och materialer som används till sjöss. Våra kunder uppskattar i synnerhet vår breda kompetens, vårt högklassiga testlaboratorium och vår snabba service.

Ackreditering för vårt testlaboratorium har avslutats

Ackreditering för vårt testlaboratorium T013 har avslutats 31.12.2023, men alla våra testutredningar är fortfarande giltiga tekniska dokument som krävs för typkontroll av skyddsutrustning.

Fråga mer eller begär en offert

Behöver du mätningar av den värmeisolerande förmågan till stöd för produktutvecklingen?

I våra laboratorier utför vi även mätningar av den värmeisolerande förmågan i bland annat skor, huvudbonader, ansiktsskydd och sovsäckar. Resultaten av testen medför värdefull extra information för produktutveckling och forskning.

Våra testlaboratorier är unika och lämpar sig för många användningsändamål

Våra unika laboratorier i Uleåborg gör det möjligt att kontrollera testförhållanden på en bred temperaturskala inklusive vindens (0-18 m/s), vattnets och fuktighetens inverkan. Därför kan de utnyttjas för många olika syften.

Laboratoriet lämpar sig för fysiologiska, medicinska och tekniska utvecklings- och forskningsändamål. Tack vare laboratoriets egen diversifierade forskningsutrustning är det möjligt att undersöka människans temperaturbalans och effekterna av fysisk belastning på arbetsförmågan i köld och i hetta samt i samband med exponering för vatten. 

I samband med större projekt kan du även hyra våra lokaler. Vår personal sköter även då om användningen av mätinstrumenten.

Våra standardiserade testtjänster

Våra experter

Kirsi Jussila

Kirsi Jussila

E-post
kirsi.jussila [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 6089

Jenni Kaisto

E-post
jenni.kaisto [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2934