Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning är utrustning som utformats och tillverkats för att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera risker för hälsa eller säkerhet (förordningen om personlig skyddsutrustning EU 2016/425).
Henkilö katsoo ylöspäin rakennustyömaalla.

Arbetsgivaren är skyldig att sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Om riskerna eller olägenheterna i arbetet inte kan elimineras med tekniska lösningar ska mindre skadliga arbetsmetoder tas i bruk eller så ska arbetsgivaren skaffa och tillhandahålla personlig skyddsutrustning för arbetstagarna för att minska exponeringen. 

Personlig skyddsutrustning omfattar andnings-, ansikts-, hörsel-, ögon- och huvudskydd, säkerhet-, skydds- och arbetsskor, halkskydd, fallskydd, dykdräkter, skyddshandskar, skyddskläder, räddningsvästar och flytutrustning. 

I Finland måste all personlig skyddsutrustning vara CE-märkt och uppfylla kraven i förordningen om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425 eller direktivet för personlig skyddsutrustning 89/686/EEG. 

Tillverkaren eller importören ska låta testa och typkontrollera produkter som säljs på den finländska marknaden eller inom EES-områdets marknad. En kontrollerad produkt kan identifieras via CE-märkningen och standardens nummer för varje produkt. Utöver CE-märkningen ska skyddsutrustning mot allvarliga risker, dvs. riskklass III, vara försett med numret på det anmälda organ som ansvarar för skyddsutrustningens kvalitetssäkring. Personlig skyddsutrustning måste åtföljas av en bruksanvisning.

Vår expert

Tommi Alanko

Tommi Alanko

E-post
tommi.alanko [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2793