kuvituskuva
Avainlippu-suomalaista-palvelua
Tjänster

Tjänster för bullerbekämpning på arbetsplatserna

Buller på arbetsplatsen orsakar hörselskador, stör interaktionen och uppfångandet av varningsljud, sänker trivseln på arbetsplatsen och försämrar koncentrationsförmågan. Därför måste buller dämpas och bekämpas.

Som experter inom arbetsmiljö och arbetarskydd vet vi hur bullerrelaterade risker mot hälsa och säkerhet fås under kontroll. När buller oroar hittar du en erfaren och pålitlig partner för planering av lösningar för bullerbekämpning.

Du vet väl att vi erbjuder ackrediterade tjänster?

Av våra tjänster för bullerbekämpning är mätningen och fastställandet av bullerexponeringen godkänd av ackrediteringstjänsten FINAS. 

Fråga mer eller begär en offert

Kontakta oss, så pratar vi!

Av våra experter får du hjälp av olika slag för att minska bullerskador

Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att utreda om de anställda eventuellt utsätts för buller och identifiera bulleralstrande faktorer. Vi hjälper arbetsplatserna genom att producera konkret och användbar information om bullerexponering. Utifrån informationen kan arbetsplatserna vidta nödvändiga åtgärder för att reducera bullerstörningarna. 

Vi erbjuder mångsidiga tjänster för att fastställa de anställdas exponering för buller och för att minska bullerstörningar i arbetsmiljön: 

  • Vi utför undersökningar på arbetsplatserna, bullermätningar och exponeringsbedömningar för att utreda den exponering av buller som anställda utsätts för. 
  • Vi ger mångsidig experthjälp som stöd för bedömning av bullerexponeringen och riskbedömningen. 
  • Vi bistår i planeringen av olika lösningar och program för att bekämpa buller. 
  • Vi testar hörselskyddens funktion. 

Vi tar hand om många olika utredningar om buller. Det är värt att fråga!

Mätningen och bestämningen av bullerexponeringen är en ackrediterad tjänst

Mätning och bestämning av bullerexponering med metoder som anges i standard SFS-EN ISO 9612:2009 är en ackrediterad tjänst. 

Vår verksamhet som omfattas av ackrediterat kompetensområde beskrivs på FINAS webbplats.

En reduktion av bullerstörningar har en större effekt än vad man knappast kan tro är möjligt

Utvecklingen av arbetsmiljön utgör en viktig del av arbetarskyddets och företagshälsovårdens verksamhet. Genom att minska bullerstörningar på arbetsplatsen sker följande: 

  • De anställdas hälsorisker minskar. 
  • Personalens trivsel på arbetet förbättras. 
  • Organisationens leveranssäkerhet förbättras.

Fråga om tjänsten!

Erkko Airo

Erkko Airo

E-post
erkko.airo [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2933