kuvituskuva
Tjänster

Elektromagnetiska fält och belysningen på arbetet

Förekomsten av elektromagnetiska fält på arbetsplatsen kan ge upphov till frågor och oro. Funktionen hos pacemakers eller andra aktiva implantat kan störas av fälten. Även anställda som är gravida bör beaktas. Riskbedömning av elektromagnetiska fält förutsätter expertis och vanligtvis även en specifik mätningsutrustning.

Våra sakkunniga hjälper till med att bedöma riskerna hos elektromagnetiska fält och att hantera riskerna. På basis av mätningarna får du ett klart utlåtande av riskbedömningen med åtgärdsrekommendationer.
Fråga mer eller begär en offert

Kontakta oss, så pratar vi!

Minimera olägenheter orsakade av strålning och dåliga belysningsförhållanden på arbetsplatsen

Vår tjänst för att utvärdera exponeringen för elektromagnetisk strålning, riskkontroll och utredning av belysningsförhållanden: 

  • mätning och riskbedömning av elektromagnetiska fält enligt förordningen (SRF 388/2016) 
  • utvärdering av störningsrisken hos aktiva medicinska implantat och att göra det möjligt för arbetstagare att återvända till arbetslivet 
  • mätning av optisk strålning (bl.a. UV och blått ljus), minskad exponering och riskbedömning enligt direktivet (SRF 146/2010) 
  • belysningsmätningar och åtgärdsrekommendationer för att förbättra belysningsförhållandena

Pacemaker hos en arbetstagare förutsätter utredning av elektriska och magnetiska fält

Elektriska och magnetiska fält kan störa funktionen hos pacemakers och andra medicinska implantat. Ifall någon på arbetsplatsen fått en pacemaker är det nödvändigt för arbetsgivaren att göra en utredning om elektriska och magnetiska fält.

Vi utreder källorna bakom elektromagnetisk strålning och fastställer tillräckliga skyddsavstånd. På detta vis hjälper vi användare av medicinska implantat (bl.a. pacemaker) att hållas kvar i arbetslivet längre, trots sin sjukdom.

God belysning ökar arbetssäkerheten och arbetshälsan

Dålig belysning såsom reflektioner, bländning eller brist på ljus skapar olägenheter i arbetet. En bristfällig belysning ökar trötthet och risken för olyckor bland anställda på arbetet. 

När belysningsförhållanden förbättras, ökar även arbetssäkerheten och arbetshälsan.

En hälsosam och säker arbetsplats som målsättning

Att utveckla arbetsmiljön är en viktig del av arbetarskyddets och företagshälsovårdens verksamhet. 

Arbetarskyddslagen förpliktar arbetsgivaren att utreda riskfaktorer i arbetet. Därför är också källorna och mängden elektromagnetisk exponering viktiga att utreda.  Fälten orsakar ingen fara ifall de anställdas exponeringsnivå ligger under åtgärdsnivåerna eller ifall det inte finns arbetstagare som är särskilt utsatta för farorna på arbetsplatsen.

Att utreda elektromagnetiska fält och kvaliteten hos belysningen minskar de anställdas ovisshet och gör arbetet smidigare!

Fråga om tjänsten!

Henkilökuva Matti Leikas

Matti Leikas

E-post
matti.leikas [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2943