Hanke

Mielenterveyden tuki työpaikalla – toimintamalli työterveysyhteistyöhön

Rakennetaan työpaikan ja työterveyshuollon työterveysyhteistyön toimintamalleja, joilla vahvistetaan ja tuetaan työntekijöiden mielenterveyttä.
Kaksi kollegaa toimistossa.

Aikataulu

5/2021–12/2022

Tavoitteet

Mielenterveyden häiriöistä johtuvat pitkät sairauspoissaolot ovat nousseet 43 prosenttia vuosien 2016–2019 välillä. Kasvu on ollut jyrkintä nuorilla ja naisilla (Kela 2019). Lisäksi mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on kasvanut 29 prosenttia vuosien 2014–2019 välillä (ETK 2019).

Työpaikan työkykyjohtamisella on suuri merkitys työntekijöiden henkisen työkyvyn tukemisessa ja psykososiaalisen kuormituksen hallinnassa. Työterveyshuolto on tässä työssä tärkeä kumppani.

Hankkeessa rakennetaan toimintamalli henkistä työkykyä ja mielenterveyttä tukevaan työterveysyhteistyöhön työpaikoille ja työterveyshuoltoihin.

Mallia hyödyntäen on mahdollista:

  1. arvioida työkyvyn tuen tarve ja työympäristön riskit ja voimavarat
  2. asettaa tilanteen vaatimat kehittämistavoitteet ja määrittää palvelutarpeet
  3. valita eri tilanteissa tarvittavat työkykyä tukevat ja työympäristöön vaikuttavat toimenpiteet
  4. sopia eri toimijoiden vastuista ja toimenpiteiden ja kokonaisprosessin koordinoinnista
  5. toteuttaa tarvittavat toimenpiteet
  6. huolehtia toimenpiteiden vaikuttavuuden seurannasta ja arvioinnista.

Malli luodaan yhdessä työpaikkojen ja työterveyshuoltojen kanssa. Pohjaksi kootaan yhteen aiempi tutkimus- ja kehittämistieto. Työpaikka-työterveyshuolto-pilottiparien kanssa toteutettavassa kehittämistyössä tavoitteena on kehittää työterveysyhteistyön prosesseja työntekijöiden mielenterveyttä paremmin tukevaksi sekä tehostaa työterveyshuollon roolia työpaikan työkykyjohtamisen kumppanina. Malli tulee kaikkien työpaikkojen ja työterveyshuoltojen hyödynnettäväksi.

Mielenterveyden tuki työpaikoilla – toimintamalli työterveysyhteistyöhön -osahanke liittyy hallitusohjelmaan ja on osa Työelämän mielenterveysohjelmaa. Ohjelman ydintavoite on muuttaa mielenterveyden tuki työelämässä yksilökeskeisestä jo syntyneiden ongelmien ratkomisesta työkykyongelmien ennaltaehkäisyä painottavaan toimintaan.

 

Kysy hankkeesta

Minna Pihlajamäki

Minna Majuri

projektipäällikkö, erikoislääkäri

Sähköpostiosoite
minna.majuri [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3212

Rahoittajat

Sosiaali- ja terveysministeriö

Työterveyslaitos toteuttaa hankkeen yhteistyössä Mieli ry:n kanssa.