Tietosuojailmoitus: Mielenterveyden tuki työpaikalla – toimintamalli työterveysyhteistyöhön

Lisätietoa tietosuojasta

Kerätyn tutkimusaineiston omistusoikeus on Työterveyslaitoksella. Tutkimusaineistoon pääsevät vain tutkimusryhmän jäsenet, ja meitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Käsittelemme ja säilytämme aineistoa tietoturvallisesti Työterveyslaitoksen palvelimella.

Noudatamme tutkimusta koskevaa lainsäädäntöä ja Työterveyslaitoksen salassa pidettävien aineistojen käsittely- ja tietoturvaohjetta. Työterveyslaitoksen tietojärjestelmät ovat suojatut palomuureilla ja niiden käyttöoikeudet vaativat tietohallinnon myöntämän käyttäjätunnuksen ja salasanan. Kysely on toteutettu sähköisesti ja näin ollen tutkimusaineistoa ei ole paperisessa muodossa.

Raportoimme tulokset ryhmätasolla siten, ettei yksittäisiä osallistujia ole mahdollista tunnistaa. Käytämme aineistoja vain tieteelliseen tutkimukseen. Yksittäistä työntekijää koskevia tietoja ei ole kerätty tutkimuksen aikana. 

Arkistoimme kaikki rekisteröityä koskevan tiedon pysyvästi tunnistetiedoin Työterveyslaitoksen tutkimusarkistoon tutkimusprojektin päättymisen ja tutkimusaineistosta kirjoitettavien tieteellisten julkaisujen hyväksymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 31.12.2024. 

Tutkimuksen oikeusperusteena on yleisen edun mukainen tutkimus.

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käyttöä tässä tutkimuksessa, ilmoitat vain siitä tutkimuksen vastuuhenkilölle. Sinulla on myös oikeus pyytää pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja pyytää tietojen oikaisemista tai käsittelyn rajoittamista. Lisäksi sinulla on tarvittaessa oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaiselle.

Tutkimusaineisto muodostaa henkilörekisterin.

Lisätietoja

Lisätietoa tietosuojakäytännöstä 

Rekisterinpitäjä 

Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b, 00250 Helsinki
p. 030 4741 (vaihde) 

Rekisterin vastuuhenkilö 

Minna Pihlajamäki, LT, erik.lääk  
Topeliuksenkatu 41b  
00250 Helsinki  
[email protected]

Työterveyslaitoksen tietosuojavastaava

p. 030 474 2429
[email protected]

Tietosuojakäytäntö Työterveyslaitoksessa

Kysy lisää

Minna Pihlajamäki

Minna Majuri

erikoislääkäri
Sähköpostiosoite
minna.majuri [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3212