Ajatuksia tunteista ja voimavaroista taide- ja kulttuurialalla työskenteleville

Tätä poikkeustilannetta voisi verrata biisonilauman nostattamaan pölypilveen. Toivoa antaa, kun nostaa katseen pölypilven yli ja suuntaa sen horisonttiin, vaikkapa vuoden tai kolmen vuoden päähän. Taidetta tarvitaan edelleen.
-
Susanna Visuri
Susanna Visuri
vanhempi asiantuntija
Heli Ansio
Heli Ansio
erityisasiantuntija
Miira Heiniö
Miira Heiniö
erityisasiantuntija
Henriikka Kannisto
erityisasiantuntija

Kevään 2020 poikkeustilanne on asettanut monet esittävien taiteiden aloilla työskentelevät erityisen haastavaan tilanteeseen. Halusimme Floor Is Yours! -hankkeen työryhmän kanssa tukea alalla työskenteleviä ja siksi järjestimme webinaarin poikkeustilanteen aiheuttaminen tunteiden ja kokemusten käsittelystä.

Tähän blogitekstiin on koottu muutamia ajatuksia, joiden toivomme tukevan taide- ja kulttuurialoilla toimivien jaksamista tänä poikkeuksellisena aikana.

Poikkeava tilanne herättää monenlaisia tuntemuksia

Tilanne, jossa työn määrä, työn tekemisen tavat ja toimentulon mahdollisuudet muuttuvat merkittävästi lyhyessä ajassa, ilman omia vaikutusmahdollisuuksia, voi olla henkisesti hyvin haastava ja voimavaroja kuluttava. Kun tällainen tapahtuma osuu omalle kohdalle tai lähipiiriin, saattaa herätä monenlaisia tunteita ja tuntemuksia – voimakkuudeltaan ja kestoltaan erilaisia kehon, tunnetilojen ja mielen reaktioita.

Muista, että sinun tuntemuksesi ovat normaali reaktio tähän uuteen, poikkeavaan tilanteeseen. Samalla on tärkeä tunnistaa, että vaikka tunteet voivat olla hyvinkin voimakkaita, niin meillä kaikilla on vastuu siitä, miten käyttäydymme ja toimimme muita ja itseämme kohtaan.

Älä vertaa jaksamistasi muihin

Meistä jokainen kokee ja tuntee asiat omalla tavallaan. Ei ole oikeaa tai väärää tapaa, vaan sinulla on oikeus juuri omanlaisiisi kokemuksiin ja tunteisiin. Salli tämä myös muille, älä arvostele tai vähättele toisten tunteita ja tuntemuksia.

Yksilöllisiä ovat myös voimavarat tapahtuneen käsittelyyn ja ratkaisujen etsimiseen. Omat voimavarat ovat kuin akku, jonka varaustilanne vaihtelee energian tarpeen ja latauksen mukaan hetkittäin, päivittäin tai viikoittain. Älä vertaa jaksamistasi toisiin, sillä kuormittavan tilanteen aiheuttaman stressin sietokyky on yksilöllistä. Suuntaa ajatukset omaan jaksamiseen ja kannusta itsestäsi kuin parasta ystävääsi – mitä haluaisit sanoa hänelle tässä tilanteessa?

Voimavaroja jaksamiseen

Omia voimavaroja voi kartuttaa monin tavoin sekä itse että yhdessä läheisten, ystävien ja kollegoiden kanssa, poikkeustilanteen rajoitukset huomioiden. Toisia helpottaa huolien ja ajatusten purkaminen puhumalla läheisten kanssa tai yhteydenotto ystäviin ja kollegoihin (puhelin, etäyhteydet). Monia auttaa liikkuminen luonnossa, joitakuita puolestaan käsityöt tai puutarhatyöt.

Jaksamista voivat edistää myös säännöllisen päivä-, ateria- ja unirytmin noudattaminen, keskittyminen perheeseen, toisten auttaminen, rentoutuminen ja hetket itselle sekä taiteesta nauttiminen. Tärkeintä on löytää juuri ne keinot, jotka sopivat sinulle.

Myös sureminen on sallittua. Miten sinä ja työryhmäsi voisitte hyvästellä esittämättä jääneen teoksen tai keikan? Entä miten voisit muistuttaa itseäsi niistä esityksistä, jotka ovat vielä tulossa – valoista, tuoksusta, yleisön tunnusta?

Et ole yksin – tukea ja apua verkostoista

Toimeentulon ja talouden ongelmat ovat päällimmäisenä monen mielessä. Yhteiskunta ja säätiöt ovat nopealla aikataululla onnistuneet luomaan erilaisia talouden tukirakenteita esittävän taiteen alalla työskenteleville. Linkkilistaan (sivun lopussa) on koottu sivustoja, joiden kautta saat lisätietoja taloudellisen tuen mahdollisuuksista ja niiden hakemisesta. Puhelinneuvontaa tarjoaa myös useampi toimijataho.

Mielen hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitettuja palveluita on saatavilla puhelimitse ja netin välityksellä ympäri vuorokauden (linkit sivun lopussa). Näihin voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä, sillä keskustelun avulla myös oman tilanteen arviointi ja ratkaisujen etsiminen täsmentyvät. Ja ehdottomasti yhteyttä on otettava tilanteessa, jossa voimavarojen vähenemisestä viestittävät kehosi varoitusmerkit, kuten ärtyisyys, itkuisuus, ahdistuneisuus ja unihäiriöt.

Suuntaa katse horisonttiin

Tätä poikkeustilannetta voisi verrata esimerkiksi biisonilauman nostattamaan pölypilveen. Toivoa antaa, kun nostaa katseen pölypilven yli ja suuntaa sen horisonttiin, vaikkapa vuoden tai kolmen vuoden päähän. Taidetta tarvitaan yhä edelleen, sen esittämisen ja työn tekemisen muodot vain moninaistuvat. Taidetyöllä rakennetaan merkitystä ja hyvinvointia meille kaikille.

Ajatusharjoitus pohdittavaksi itsenäisesti tai etäyhteydellä kaverin kanssa:

Haasteista voimavaroihin

  1. Pohdi, miten poikkeustilanne on konkreettisesti vaikuttanut työhösi ja elämääsi. Listaa 3-5 keskeisintä vaikutusta.
  2. Minkälaisia tunteita ja tuntemuksia tämä tilanne on herättänyt sinussa? Kirjaa ylös 3–5 vallitsevinta tunnetta tai tuntemusta. Ne voivat olla negatiivisia tai positiivisia. Muista, että nämä tunteet ovat normaali reaktio poikkeavaan tilanteeseen.
  3. Pohdi lopuksi • millaisia ratkaisuja löydät niiden konkreettisten haasteiden ratkaisemiseen, joita listasit ensimmäisessä kohdassa • mitkä voimavarat tai toimenpiteet auttavat sinua vähentämään kielteisten tunteiden tai tuntemusten vaikutuksia sekä tukevat jaksamistasi ja hyvinvointiasi nykyisessä tilanteessa

Tietoa tuen mahdollisuuksista taide- ja kulttuurialoilla työskenteleville

Tukea henkiseen jaksamiseen ja mielen hyvinvointiin

Jaa sisältö somessa!