Auttaako tekoäly kehittämään yhteistä ymmärrystä työstä?

Verkkoalustoilla tapahtuva oppiminen ja työyhteisöjen kehittäminen on jo arkipäivää. Kun keskustelemme näillä alustoilla, syntyy tekstimassaa: käsityksiämme omasta ja työyhteisön tilanteesta, työpaikan ongelmista, ongelmien syistä ja seurauksista sekä ajatuksiamme siitä, miten viedä asioita eteenpäin.
-
Henkilökuva Kirsi Yli-Kaitala.
Kirsi Yli-Kaitala
erityisasiantuntija

Hyviä, huonoja ja ehkä joskus epämiellyttäviäkin asioita. Keskustelu voi olla myös runsasta, polveilevaa ja vaikeata seurata. Yhtä kaikki – siinä ilmaistaan asioita, joita olisi syytä ymmärtää. Tekstimassoista muodostuu parhaimmillaan hienoja ja demokraattisesti kerättyjä aineistoja työyhteisön tilasta.

Miten siis tehdä selkoa verkkoalustoilla käytävästä keskustelusta? Voiko tekoälystä olla apua?

”Halusimme kehittää ratkaisuja, jotka auttavat ihmisiä kuuntelemaan toisiaan paremmin, siis lisäämään yhteistä ymmärrystä”, sanoi Ilkka Mäkitalo, ohjelmistoyritys Howspace Oy:n toimitusjohtaja, kun keskustelimme Howspace-alustan tekoälyelementeistä.

Kaunis ja kiehtova ajatus. Tekoäly kuuntelemisen tukena tuntui aivan muulta kuin usein esitetty käsitys siitä, että tekoäly tekisi tarpeettomaksi jotain inhimilliseen toimintaan liittyvää.

Testissä tekoälyn ja ihmisen yhteispeli

Tekoäly työn kehittämisen tueksi (TeKeT) -hankkeessa pääsemme testaamaan, millaista on tekoälyn ja ihmisen yhteispeli työntekijöiden ja työyhteisöjen oppimisen ja osaamisen kehittämisessä. Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa hyödynnetään tekoälyelementtejä kolmessa Howspace-verkkoalustalla tapahtuvassa valmennuksessa. Yksi valmennuksista on jo käynnissä, kaksi muuta alkavat alkuvuodesta 2021.

Kun puhumme hankkeessa hyödynnettävästä tekoälystä, tarkoitamme keskustelun tiivistämiseen, kategorisointiin ja keskustelun tunnetilojen analysointiin tarkoitettuja tekoälyä hyödyntäviä toimintoja. Siis työkaluja, joiden on tarkoitus auttaa valmentajaa tekemään selkoa keskustelusta ja ohjata osallistujia kohti heitä kiinnostavia sisältöjä. Olemme kiinnostuneita siitä, miten tekoälypohjaisten elementtien käyttö ohjaa oppimista ja miten se vaikuttaa ohjaajan toimintaan.

Oppimisalustoja on rakennettu pitäen mielessä, että valmennusten tavoitteiden tulee ohjata tekoälyelementtien käyttöä – ei päinvastoin.

Tekoäly vuorovaikutuksen tukena

Yksi hyödyntämistämme tekoälyelementeistä tuottaa tiivistyksen keskustelusta. Sen sijaan, että suhtautuisimme tekoälytiivistykseen kuin se olisi yhteenveto asioiden tilasta, olemme oppineet käyttämään sitä aloitteena jatkokeskustelulle. Alistamme tiivistyksen siis osallistujien arvioinneille ja pyrimme hyödyntämään sitä dialogiin kannustamisessa.

Myös muiden tekoälyelementtien käyttöä ohjaa pyrkimys hyödyntää niitä osallistujien oman reflektoinnin tukena ja kiinnostuksen suuntaajina. Tarkoitus ei siis ole, että elementit tuottaisivat purematta nieltävää ymmärrystä, vaan yhteinen ymmärrys rakentuu elementtien kirvoittaman keskustelun pohjalta.

Näin siis toivomme. Se, kuinka tekoälyelementtien käyttö on onnistunut tukemaan niiden kehittämistä ohjanneita tavoitteita – kuuntelun ja yhteisen ymmärryksen lisäämistä – selviää ensi keväänä, kun valmennukset päättyvät.

Jaa sisältö somessa!