Fokus yhteen, toisinaan moneen

Asiantuntijatyö on usein sirpaleista ja työn fokus on monella työpaikalla ja asiantuntijalla niin meidän kuin muidenkin tutkimusten mukaan hukassa. Fokusoitua voi kuitenkin monella tapaa.
-
Henkilökuva Minna Toivanen
Minna Toivanen
vanhempi asiantuntija

Fokus viittaa keskipisteeseen, johonkin kohtaan, johon kohdistetaan huomio, johon uppoudutaan, keskitytään tai syvennytään. Asiantuntijatyö vaatii keskittymistä ja uppoutumista, fokusoitunutta huomiota ja päämääräsuuntautunutta ajattelua.

Myös uuden luominen vaatii yleensä perustaksi paneutumista ja perehtymistä, asioiden esityöstöä, rauhallista aikaa ja kypsyttelyä.  Luovat ideat eivät yleensä synny täysin tyhjästä, vaan kerätyn kokemuksen ja tiedon pohjalta tai vanhaa katsotaan esimerkiksi uudesta näkökulmasta. Vaikka siis loistoidea voi syntyä nopeasti ja ilmaantua mieleen hyvinkin äkkiä, on taustalla usein vuosien työ tai perehtyminen ja paneutuminen asiaan.

Usein asiantuntijatyötä tarkastellaankin akselilla syventyminen–reagointi. Vuonna 2015 toteutetussa AikaJärjestys kyselyssämme asiantuntijat määrittelivät oman työnsä pääosin syventymistä vaativaksi työksi, reilu kolmannes (34 %) arvioi, että valtaosa työajasta koostuu nopeaa reagointia vaativasta työstä.

Hajautunut fokus, villi ajattelu

Mutta asiantuntijatyö vaatii muutakin kuin tiukasti rajattua fokusointia tai nopeaa reagointia, etenkin jos työhön kuuluu uuden luomista ja luovien ratkaisujen tekemistä. Uusi luova ratkaisu, jonkin yllättävän ja arvokkaan tuottaminen edellyttää usein uusia tuulia, erilaisia ärsykkeitä ja mahdollisuutta tarttua uuteen. Tällöin ei mennä välttämättä päämääräsuuntautuneesti syvälle, vaan enneminkin laajalle, ohi tai vieraaseen.

Tarvitaan spontaania ajattelua, ehkä jopa villiä, jolloin huomion hajautuminen eli hajautunut fokus (scatterfocus) voi olla paikallaan. Villille ajattelulle on syytä pyhittää tilaa ja aikaa, jotta mieli voi vaeltaa rohkeasti uusille tuntemattomille vesille ja pintaan voi pulpahtaa uusia oivalluksia. Myrskyssä tai kapeassa tunnelissa ne eivät tule havaituiksi. Ideat saattavatkin syntyä kävelyllä tai tiskatessa. Kun haahuillaan, voidaan havaita jotain uutta ja yllättävää. Luovuuden luonne on jossain määrin sattumanvarainen.

Aikaa uppoutumiselle, nopealle reagoinnille ja mielen vaeltelulle

Aikaisemmassa tutkimuksessa on kuvattu, miten ideat syntyvät omassa aikataulussaan ja miten luovuutta ei voi pakottaa eikä aikatauluttaa. Vaikka asiantuntijan tärkein työkalu – mieli – toimii omien aikataulujensa mukaan, eikä aina noudata suunniteltuja aikatauluja, kannattaa vapaalle fokusoitumiselle myös varata aikaa.

Keväällä 2019 toteutetussa, asiantuntijoille suunnatussa Yhteensattumia-kyselyssä neljännes arvioi, että omassa työssä on vain harvoin tai ei lainkaan hetkiä antaa ajatusten vaeltaa. Asiantuntijatyöhön tulisikin luoda edellytyksiä syventymisen ja keskittymisen lisäksi myös luovuudelle, uuden syntymiselle ja yllättäville ajatuksille.

Luovassa asiantuntijatyössä mielen liikkeiden ja otollisten olosuhteiden luominen erilaisille ajatteluille korostuu. Pelkkä uppoutuminen ei välttämättä synnytä uutta odottamatonta.

Jaa sisältö somessa!