Aika ja fokus verkkovalmennus.
Toteutustapa
Verkkovalmennus

Aika ja fokus -ajanhallinnan verkkovalmennus

Asiantuntijan työstä on tullut entistä hektisempää. Ajanhallinnan kysymykset ovat asiantuntijatyön ytimessä. Ne myös heijastuvat asiantuntijan hyvinvointiin ja työn tuottavuuteen. Yhä lisääntyvä etätyö on sekä mahdollisuus että haaste ajanhallinnalle. Aika ja fokus -verkkovalmennus tarjoaa ratkaisuja ja keinoja selvitä ajankäytön haasteista ja tukee hyvinvointia niin läsnä- kuin etätyössä. Valmennus tukee niin yksittäisen asiantuntijan kuin tiimin tai työyhteisön ajanhallintaa.

Yksittäiset osallistujat: maksutapa lasku

Tilaa valmennus ja aloita itseopiskelu. Hinta 195 €/ osallistuja + alv 24%. Valmennuksen kesto 2 kuukautta.

Yksittäiset osallistujat: maksutapa verkkopankki/ korttimaksu

Tilaa valmennus ja aloita itseopiskelu vaikka heti. Hinta 195 €/ osallistuja + alv 24%. Valmennuksen kesto 2 kuukautta.

Hyödynnä ryhmätilausten kesäetu

Tilaa nyt verkkovalmennus vähintään kymmenen henkilön ryhmälle, niin saatte huippuvalmentajamme vetämän aloituswebinaarin maksutta (lisäpalvelun arvo on 500 € + alv). Tutustu kesäetuun!

Tavoite ja hyödyt

Verkkovalmennus tukee asiantuntijoiden ja esihenkilöiden ajankäytön hallintaa. Valmennus auttaa paikantamaan asiantuntijatyön tyypillisiä aikahaasteita ja tukee ajankäytön arviointia. Se tarjoaa ratkaisuja ajankäytön ongelmiin ja ydintehtävien kirkastamiseen sekä auttaa hallitsemaan ulkoisia keskeytyksiä. Valmennuksesta löytyy myös keinoja mielen sisäisten keskeytysten torjuntaan ja se kohentaa näin keskittymiskykyä.


Valmennuksen hyödyt:


  1. Aikahaasteet tunnistetaan: tyypilliset aikahaasteet osataan paikantaa ja ajankäytön arviointi tarkentuu.

  2. Keskittymiskyky paranee: taidot torjua mielen sisäisiä keskeytyksiä kehittyvät ja keskittymiskyky kohenee. Ymmärrys tunteiden vaikutuksesta ajanhallintaan kasvaa

  3. Työn ydintehtävät kirkastuvat: priorisointitaidot kehittyvät.

  4. Keskeytysten hallinta paranee: ulkoisia keskeytyksiä opitaan hallitsemaan.

Sisältö

Valmennus sisältää viisi osiota, jotka käsittelevät asiantuntijatyön ajanhallinnan kannalta keskeisiä teemoja:


  1. Oman ajankäytön johtaminen

  2. Priorisointi

  3. Työn näkyväksi tekeminen

  4. Keskeytysten hallinta

  5. Mielen ja tunteiden hallintaKukin moduuli koostuu oppimateriaalista, harjoitustehtävästä ja lisämateriaalista. Yhden moduulin oppimateriaaliin tutustuminen kestää noin tunnin. Tämän jälkeen opittua sovelletaan omaan työhön. Mahdollisuus myös valmentajan tukeen.

Kohderyhmä

Aika ja fokus -verkkovalmennus on suunnattu asiantuntijatyöpaikoille, asiantuntija-, tieto- ja projektityötä tekeville ja heidän esihenkilöilleen sekä HR-henkilöstölle. Verkkovalmennukseen voi osallistua yksittäisenä henkilönä itseopiskellen tai ryhmänä työyhteisön kanssa, jolloin verkkovalmennus sisältää oman osion myös esihenkilöille ja voidaan toteuttaa myös valmentajan tukemana.


Kysy meiltä lisää

Henkilökuva Johanna Jalava

Johanna Jalava

Lisätiedot ja ehdotus verkkovalmennuksen toteutuksesta

Sähköpostiosoite
johanna.jalava [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2677
Minna Huuskonen

Minna Huuskonen

Verkkovalmennuksen käytännön toteutus

Sähköpostiosoite
minna.huuskonen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2240

Asiakkaidemme kokemuksia

Lainaus
Saimme Aika ja fokus -verkkovalmennuksesta paljon konkreettista apua työnteomme tueksi. Verkkovalmennusta oli helppo ujuttaa useamman henkilön aikatauluihin sopivaksi. Yhteiset aloitus -ja lopetussessiot toimivat hyvänä lisäbuustina tekemiseen. Kaikin puolin onnistunut ja hyödyllinen valmennus!
Kirjoittaja
Ida Bolander, pääsihteeri, Opiskelijoiden Liikuntaliitto Ry
Lainaus
Materiaali oli erinomaista ja käytännönläheistä. Tehtävät saivat miettimään oman työn kannalta koulutuksen teemoja ja miten voi omaa ja tiimiläisten työtä parantaa.
Lainaus
Uusia näkökulmia, uusia selviytymiskeinoja ja ripaus teoriaa. Live-workshopit olivat erinomaisia, energisoivia ja virkistäviä!
Lainaus
Jaoin joitain oppeja esimieheni kanssa ja uskon, että se auttaa molempia ymmärtämään ajankäytön haasteita ja tärkeyttä sekä auttaa uusien toimintatapojen sisäistämistä ja käyttöönottoa tiimimme sisällä.
Lainaus
Antoi aihetta ja aikaa miettiä omia työmetodeja ja omaa toimintaa.

Ajan arvoitus