Kuvituskuva
Toteutustapa
Verkkovalmennus

Aika ja fokus -ajanhallinnan verkkovalmennus

Asiantuntijan työstä on tullut entistä hektisempää. Ajankäytön hallinnan kysymykset ovat asiantuntijatyön ytimessä. Ne myös heijastuvat asiantuntijan hyvinvointiin ja työn tuottavuuteen. Yhä lisääntyvä etätyö on sekä mahdollisuus että haaste ajanhallinnalle. Aika ja fokus -verkkovalmennus tarjoaa ratkaisuja ja keinoja selvitä ajankäytön haasteista ja tukee hyvinvointia niin läsnä- kuin etätyössä.

Yksittäiset osallistujat: maksutapa lasku

Tilaa valmennus ja aloita itseopiskelu. Hinta 195 €/ osallistuja + alv 24%. Valmennuksen kesto 2 kuukautta.

Yksittäiset osallistujat: maksutapa verkkopankki/ korttimaksu

Tilaa valmennus ja aloita itseopiskelu vaikka heti. Hinta 195 €/ osallistuja + alv 24%. Valmennuksen kesto 2 kuukautta.

Ryhmät tai räätälöidyt ratkaisut

Ota yhteyttä ja tilaa maksuton tutustumistapaaminen tai ehdotus tiimillenne toteutettavasta valmennuksesta.

Tavoite ja hyödyt

Verkkovalmennus tukee asiantuntijoiden ja esihenkilöiden ajankäytön hallintaa. Valmennus auttaa paikantamaan asiantuntijatyön tyypillisiä aikahaasteita ja tukee ajankäytön arviointia. Se tarjoaa ratkaisuja ajankäytön ongelmiin ja ydintehtävien kirkastamiseen sekä auttaa hallitsemaan ulkoisia keskeytyksiä. Valmennuksesta löytyy myös keinoja mielen sisäisten keskeytysten torjuntaan ja se kohentaa näin keskittymiskykyä.

Valmennuksen hyödyt:

  1. Aikahaasteet tunnistetaan: tyypilliset aikahaasteet osataan paikantaa ja ajankäytön arviointi tarkentuu.
  2. Keskittymiskyky paranee: taidot torjua mielen sisäisiä keskeytyksiä kehittyvät ja keskittymiskyky kohenee.
  3. Työn ydintehtävät kirkastuvat: priorisointitaidot kehittyvät.
  4. Keskeytysten hallinta paranee: ulkoisia keskeytyksiä opitaan hallitsemaan.

Sisältö

Valmennus sisältää viisi moduulia, jotka käsittelevät asiantuntijatyön ajanhallinnan kannalta keskeisiä teemoja:

  1. Aika ja aikahaasteet työssä
  2. Priorisointi
  3. Työn näkyväksi tekeminen
  4. Keskeytysten hallinta
  5. Mentaaliajan hallinta

Kukin moduuli koostuu oppimateriaalista, harjoitustehtävästä ja lisämateriaalista. Yhden moduulin oppimateriaaliin tutustuminen kestää noin tunnin. Tämän jälkeen opittua sovelletaan omaan työhön. Mahdollisuus myös valmentajan tukeen.

Kohderyhmä

Aika ja fokus -verkkovalmennus on suunnattu asiantuntijatyöpaikoille, asiantuntija-, tieto- ja projektityötä tekeville ja heidän esihenkilöilleen sekä HR-henkilöstölle. Valmennuksessa on omat osionsa asiantuntijoille ja esihenkilöille. Verkkovalmennukseen voi osallistua yksittäisenä henkilönä itseopiskellen tai ryhmänä työyhteisön kanssa, jolloin verkkovalmennus voidaan toteuttaa myös valmentajan tukemana.

Kysy meiltä lisää

Johanna Jalava

Johanna Jalava

Lisätiedot ja ehdotus verkkovalmennuksen toteutuksesta

Sähköpostiosoite
johanna.jalava [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2677
Minna Huuskonen

Minna Huuskonen

Verkkovalmennuksen käytännön toteutus

Sähköpostiosoite
minna.huuskonen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2240

Asiakkaidemme kokemuksia

Lainaus
Saimme Aika ja fokus -verkkovalmennuksesta paljon konkreettista apua työnteomme tueksi. Verkkovalmennusta oli helppo ujuttaa useamman henkilön aikatauluihin sopivaksi. Yhteiset aloitus -ja lopetussessiot toimivat hyvänä lisäbuustina tekemiseen. Kaikin puolin onnistunut ja hyödyllinen valmennus!
Kirjoittaja
Ida Bolander, pääsihteeri, Opiskelijoiden Liikuntaliitto Ry
Lainaus
Materiaali oli erinomaista ja käytännön läheistä. Tehtävät saivat miettimään oman työn kannalta koulutuksen teemoja ja miten voi omaa ja tiimiläisten työtä parantaa.
Lainaus
Jaoin joitain oppeja esimieheni kanssa ja uskon, että se auttaa molempia ymmärtämään ajankäytön haasteita ja tärkeyttä sekä auttaa uusien toimintatapojen sisäistämistä ja käyttöönottoa tiimimme sisällä.

Ajan arvoitus