Huomio vahvuuksiin työuran loppupuolella – työkaluja esihenkilöille

Monella työpaikalla etsitään keinoja vanhempien työntekijöiden työkyvyn ja työuran tukemiseksi. Katseet kohdistuvat esihenkilöihin.
-
Henkilökuva: Mervi Ruokolainen
Mervi Ruokolainen
erikoistutkija

Esihenkilöiden odotetaan ymmärtävän työntekijöiden yksilöllisiä tilanteita, tarjoavan tukea ja mahdollistavan esimerkiksi työaikojen ja -roolien muokkauksen. Toisaalta heidän käytössään olevat resurssit ovat usein rajalliset ja päälle painaa tulosvastuu.

Työntekijöillä on puolestaan erilaisia toiveita ja tavoitteita, joita esihenkilöiden odotetaan yhdenvertaisesti huomioivan. Osa työntekijöistä tuunaa työtään ja haluaa jakaa osaamistaan, osa pitäytyy mieluummin nykyisessä työnkuvassa.

Lisäksi esihenkilön pitäisi saada työuran eri vaiheissa olevien työntekijöiden yhteistyö onnistumaan. 
Odotuksia on paljon, mutta mistä tukea ja työkaluja esihenkilölle? 

Kokemus käyttöön työyhteisössä -valmennus avuksi

Olemme Työterveyslaitoksessa kehittäneet esihenkilöille Kokemus käyttöön työyhteisössä -vertaisryhmävalmennuksen. Sen tavoitteena on vahvistaa osaamista ikä- ja työurajohtamisessa. 

Valmennuksessa tarkastellaan muun muassa työntekijöiden odotuksia, vahvuuksia ja haasteita työuran eri vaiheissa, työntekijän tukemista muutostilanteissa sekä onnistunutta vuorovaikutusta. 

Osallistujat pohtivat, miten edistää yhteistyötä työyhteisössä, jossa on monenikäisiä työntekijöitä. Työpaikoilla on jo olemassa käytäntöjä, joilla tuetaan työkykyä ja työuraa. Miten niitä voisi hyödyntää entistä paremmin?

Vertaisryhmässä jaetaan kokemuksia ja ratkaisuja 

Valmennuksessa käytetään tapausesimerkkejä, joita ratkottaessa asetutaan sekä työntekijöiden että esihenkilöiden saappaisiin. Osallistujat jakavat kokemuksia ja pohtivat erilaisia toimintatapoja. Tavoitteena on tarjota jokaiselle ideoita ja keinoja omaan esihenkilötyöhön.

”Oivalsin, kuinka tärkeää on vahvuuksien esille nostaminen ja sen miettiminen, miten voisimme vahvuuksien avulla oppia toisiltamme, auttaa toisiamme ja lisätä ammatillista itsearvostusta.”

Tämä on yksi nosto osallistujapalautteesta, jota olemme syksyn 2021 aikana keränneet kaikkiaan kuudesta valmennusryhmästä kuudelta eri työpaikalta. 

Valmennuksessa käsitellyt esimerkit olivat haastaneet osallistujia pohtimaan omia ajattelu- ja toimintatapojaan. Työkyvyn haasteet voivat osua kenen tahansa kohdalle. Valmennus oli antanut vinkkejä siihen, kuinka työyhteisössä voidaan lisätä tämän ymmärtämistä.

”Pidin siitä näkökulmasta, ettei katsottaisi vain niitä asioita, jotka ovat pielessä, vaan lähdettäisiin useammin liikkeelle voimavaroista, jotka voivat jäädä piiloon.”

”Huomasin, että käytäntöjä työkyvyn ja työuran edistämiseksi on paljon ja kuinka niistä voidaan käydä työntekijän kanssa keskustelua.”

Vertaisryhmästä tukea ja käytännön vinkkejä 

Osallistuneet esihenkilöt kokivat valmennuksen voimauttavaksi. He arvostivat erityisesti sitä, että heillä oli kerrankin aikaa pysähtyä yhden teeman äärellä, vaihtaa ajatuksia luottamuksellisesti ja saada itselleen sekä vertaistukea että konkreettisia vinkkejä työhön.

Valmennukseen ja siihen liittyvään tutkimukseen voidaan ottaa vielä keväällä 2022 muutama työpaikka mukaan. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä: pinja.ryky [at] ttl.fi

Lisätietoja:
Kokemus käyttöön työyhteisössä -esihenkilövalmennus on kehitetty osana Työsuojelurahaston, Työterveyslaitoksen ja osallistuvien työpaikkojen rahoittamaa tutkimushanketta ”Lähiesimies ja työura ikääntyvässä työelämässä”.  Hankkeessa tutkitaan valmennuksen vaikutuksia sekä esihenkilöiden että työntekijöiden näkökulmasta.

Jaa sisältö somessa!