Kenenkään työ ei ole ennallaan – ja muutokset edellyttävät oppimista

Opimme uusia asioita koko ajan, huomaamattammekin. Opimme käyttämään uusia laitteita, opimme tutuilta ihmisiltä. Opimme, kun luemme ja katsomme televisio-ohjelmia. Opimme myös tästä poikkeustilanteesta.
-
Heli Ansio
Heli Ansio
erityisasiantuntija
Sara Lindström
Sara Lindström
erikoistutkija

Elinikäisen ja jatkuvan oppimisen tärkeys on korostunut erityisesti nyt pandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Mikään työpaikka tai -tehtävä Suomessa ei ole ennallaan. Nekin työntekijät, joiden työ on sisällöllisesti ja sijainniltaan samanlaista kuin ennen pandemiaa, ovat kohdanneet muutoksia laajemmassa työympäristössään, kysynnässä tai työmatkojen rutiineissa.

Ennakoimattomat tai ennustettavissa olevat muutokset edellyttävät oppimista. Niistä myös seuraa oppimista: todennäköisesti ainakin muokattuja työtapoja sekä lisääntynyttä uudistumis- ja sopeutumiskykyä.

Oppiminen ei koskaan ole ollut rajattua koulunpenkille – tai tätä nykyä etäopetukseen – vaikka niin usein vieläkin ajatellaan. Oppimista ja osaamista käsittelevässä kehittämistyössä törmääkin väistämättä käsitteisiin, jotka painottavat, että myös aikuisiällä voi oppia. Elinikäinen oppiminen (lifelong learning) tarkoittaa, että ihminen oppii uusia asioita koko elämänsä ajan. Puhutaan myös jatkuvasta oppimisesta (continuous learning).

Läpi elämän jatkuva oppiminen ei kuitenkaan ole mikään uusi ajatus. Jo antiikista tunnetaan sanonta Ars longa, vita brevis – alun perin kreikaksi Ὁ βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρή. Se pannaan yleensä Hippokrateen, 400-luvulla, ennen ajanlaskun alkua syntyneen kreikkalaisen lääkärin, nimiin. Kirjaimellisesti suomennettuna sanonta tarkoittaa suunnilleen ”elämä lyhyt, taide pitkä”. Sanonnan ajatellaan yleensä tarkoittavan, että yksi ihmisikä ei riitä jonkin taidon syvälliseen oppimiseen – kreikan τέχνη (tekhne) ja latinan ars voivat tarkoittaa niin taidetta, taitoa, osaamista kuin ammattia. Jos elämän rajallinen pituus ei riitä uusien tietojen ja taitojen opetteluun, pitää ottaa käyttöön sen koko leveys. Tämä ajatus on taustalla elämänlaajuisen oppimisen käsitteessä (lifewide learning). Termiä käytetään kasvatustieteissä, mutta se lienee suurelle yleisölle vielä tuntemattomampi.

Jos elinikäinen oppiminen tuntuu käsitteenä viittaavan siihen, että vielä aikuisella ja vanhemmalla iälläkin voi ja pitää oppia asioita, viittaa elämänlaajuinen oppiminen siihen, että tätä oppimista tapahtuu elämän kaikilla osa-alueilla: Opimme arjessamme koko ajan, huomaamattammekin, uusia asioita. Saamme uusia tietoja ja taitoja harrastustemme kautta ja tuntemiltamme ihmisiltä. Opimme käyttämään uusia laitteita, opimme matkustaessamme, opimme, kun luemme ja katsomme televisio-ohjelmia. Opimme myös tästä poikkeustilanteesta.

Työterveyslaitos yhteistyökumppaneineen järjestää tiistaina 14.4.2020 aamupäivällä Yrittäjän uusi arki – sisua ja työkaluja koronatilanteeseen -verkkotapaamisen yrittäjille. Siellä on luvassa paitsi kohtaamisia, myös tietoa ja työkaluja uudistumis- ja sopeutumiskyvyn kehittämiseen. Ilmoittaudu mukaan!

Jaa sisältö somessa!