Kuinka huolehtia yötyötä tekevien naisten lisääntymisterveydestä?

Yötyön tekeminen voi lisätä raskauden ajan riskejä, mutta ikääntyvä Suomi tarvitsee kipeästi yötyötä tekeviä sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä. Etsinnässä on sellainen yötyölle altistumisen raja, joka on turvallinen raskaana oleville.
-
Päivi Vanttola
Päivi Vanttola
erikoistutkija
Henkilökuva Mikko Härmä
Mikko Härmä
tutkimusprofessori

Naisten yötyön yhteydestä raskauden ajan riskeihin tarvitaan lisää tietoa. Olemme alkaneet selvittää raskauden ajan yötyöstä poissiirtämisen käytäntöjä alan toimijoiden kanssa. Samalla tutkimme yötyön vaikutuksia raskausajan riskeihin suuressa, noin 100 000:n sosiaali- ja terveysalalla työskennelleen naisen ryhmässä.

Tutkimusta tarvitaan, jotta voimme saada lisää tietoa yötyön vaikutuksista raskauden ajan riskeihin ja kehittää parempia käytäntöjä ja suosituksia työn muokkaamiseen raskauden aikana.

Yötyö voi vaikuttaa lisääntymisterveyteen monin tavoin

Naisten yötyön vaikutus lisääntymisterveyteen on tärkeä aihe, joka herättää huolta ja tuo haasteita raskaana oleville.

Yötyö voi vaikuttaa negatiivisesti naisten lisääntymisterveyteen monin eri tavoin. Yötyölle altistuminen raskauden aikana voi lisätä riskiä ennenaikaisiin synnytyksiin, alipainoisen vauvan syntymään ja raskausdiabeteksen kehittymiseen.

Onko näin myös suomalaisella sosiaali- ja terveysalalla? Tutkimustulokset eivät ole yksiselitteisiä tai vedenpitäviä, ja työterveyshuollon käytännöt vaihtelevat maiden välillä. Kysymys on erityisen ajankohtainen terveydenhuollossa, jossa työskentelee paljon naisia ja jossa yötyön tekeminen on yleistä.

Tulevat suositukset ehkäisevät yötyön haittoja

Kaikkia raskaana olevia ei ole mahdollista siirtää pois yötyöstä, minkä vuoksi olisi pystyttävä määrittämään raja yötyön turvallisen tekemisen määrälle. Tavoitteena on löytää altistumistaso, jolla terveyshaitoilta vältytään.

Alustavan tutkimustiedon mukaan turvallisen yötyön määrällinen raja olisi korkeintaan yksi yövuoro viikossa raskauden aikana. Nyt tarkastelemme asiaa suomalaisessa aineistossa, jotta suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän erityispiirteet tulevat huomioiduksi.

Tutkimuksessa terveydenhuoltoon kehitetään tietoon pohjautuvat suositukset, joilla pyritään ehkäisemään yötyön haitallisia vaikutuksia. On tärkeää, että nykyisen työvoimapulan keskellä löydämme kestäviä ratkaisuja, jotka varmistavat työntekijöiden pysymisen sote-alalla riskeeraamatta heidän terveyttään.

Lainsäädäntö ja kansainväliset suositukset korostavat tarvetta välttää yötyön tekemistä raskauden aikana. Tämä suositus on asetettu turvaamaan raskaana olevien naisten terveyttä ja hyvinvointia. Kuitenkin nykyisessä tilanteessa, jossa hoitoalalla on työvoimapulaa, on epäselvää, miten näitä suosituksia käytännössä voidaan noudattaa.

Tutkimus on pitkäjänteistä, ja tuloksia on luvassa keväällä 2026.

 

Lisätietoja:

Naisten yötyön yhteys lisääntymisterveyteen ja rintasyöpäriskiin – NYT (tutkimushankkeen esittely)

Yhdeksän kysymystä yötyöstä ja terveydestä (Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehti)

Jaa sisältö somessa!