Mitkä olisivat teidän Sujukkeet?

Hyppää aivotyön tutkijan kanssa tulevaisuuteen – ei kovin kauas – jossa sujuvat aivotyökäytännöt ovat arkipäivää, aivotyöagentit jalkauttavat konkreettisia askeleita ja oppimistunneista pidetään kiinni.
-
Henkilökuva Virpi Kalakoski
Virpi Kalakoski
tutkimuspäällikkö

On hämmentävää, että työnantaja on yhä valmis maksamaan kitkasta ja hävikistä, jota syntyy, kun aikaa palaa siirtymissä ja selvittelyissä, häiriöiden, keskeytysten ja tietotulvan keskellä. Sujuuko aivotyöläisen työ vai pitenevätkö työpäivät ja uupumus uhkaa ja lopulta osaajat vaihtavat työpaikkaa?

Tänä päivänä on selvää, että fyysisen työn aloilla kuormituksen, turvallisuuden, suojavarusteiden ja työvälineiden tulee olla kunnossa. Entä aloilla, joissa on paljon aivotyötä?

Haluan hypätä kanssanne tulevaisuuteen, jossa aivotyö on sujuvaa. Tehdäänpä siis Tilannekatsaus A.I.V.O.-työpaikalla vuonna 2020.

Aivotyöindeksiä seurataan

Johtoryhmä tarkastelee Aivotyöindeksin seurantatuloksia. Puoli vuotta sitten tulokset näyttivät, että kaikissa yhdeksässä yksikössä puhehäly oli päivittäistä ja yli 80 % työntekijöistä koki, että se vaikeutti työskentelyä. Tavoitteeksi asetettiin lukeman putoaminen alle 50 prosenttiin.

Kaikissa yksiköissä on nyt tapahtunut muutosta parempaan, mutta vain kahden kohdalla on päästy tavoitelukemiin. Näiden yksiköiden aivotyön onnistumisen keinoista viestitään koko työpaikalle. Seuraavaksi päätetään tarkastella miten tulosluvut ovat parantuneet ja työterveyskäynnit harventuneet, kun aivokuormaa on onnistuttu vähentämään.

Esimies on myös varannut työpaikan viikoittaiseen aamupiiriin ajan Aivotyöagentin minitietoiskulle.

Aivotyöagentti muistuttaa tämän viikon Sujukkeesta, joka on ”Keskeytä viisaasti”. Yhdessä on sovittu, että jos minulla on tarve keskeyttää työtoveri nyt heti, vinkkaan merkiksi ja odotan rauhassa. Näin työtoveri saa ensin vietyä keskeytyvän tehtävän sellaiseen pisteeseen, josta on helppo jatkaa.

Aivotyöagentit sparraavat

Työpaikan Aivotyöagenttien verkosto käy läpi mitä hyviä ratkaisuja työntekijät aikoinaan äänestivät Viikon Sujuke-kyselyssä. Kymmenen suosituinta Sujuketta on jo käyty läpi minitietoiskuissa viimeisten parin kuukauden aikana, ja yhdessä on tehty pieniä ja suurempiakin muutoksia työyhteisön käytäntöihin, työtehtäviin, työvälineisiin ja tiloihin.

Nyt voisikin olla sopiva hetki pyytää työntekijöiltä arviot, mitkä Sujukkeet ovat jo jalkautuneet ja missä asioissa tarvitaan uusi kierros.

Yksi agenteista oli osallistunut myös valtakunnallisen verkoston sparrauswebinaariin ja kertoi uusista ideoista, joilla saadaan vahvistettua hyviä vaikutuksia.

Yhdessä todetaan, että Sujukkeista on ollut hyötyä ja pienet konkreettiset askeleet todellakin tepsivät: Sujuvuutta työhön Kognitiivisella Ergonomialla (SujuKE).

Aivotyöetiketti ja oppimistunnit käytössä

Uudelle työntekijälle esimies esittelee perehdyttämiskansion, jossa on myös listattu työpaikan aivotyöetiketti ja yhteiset hyvät toimintatavat. Yhdessä jutellaan myös sitä, että työpaikalla on jokaisella lupa muistuttaa yhteisesti sovituista hyvän aivotyön käytännöistä. Sitä ei pidä säikähtää.

Viimeisen puolen vuoden aikana työntekijöiden on myös pitänyt käyttää työn lomassa tunti viikossa uuden oppimiseen.

Jokainen on varannut omalle oppimisrupeamalle puolen tunnin viikoittaisen ajan kalenteriin ja lisäksi tiimi- ja projektikokousten aikana jaetaan minitietoiskuilla monenlaista osaamista työntekijöiden kesken, niin tietojärjestelmien, sovellusten ja laitteiden käyttövinkkejä kuin työssä tarvittavaa uutta tietoa ja uusia toimintatapoja.

HR-ryhmä päättää vielä selvittää kuinka hyvin oppimistunneista on pidetty kiinni. Seuraavaan kokoukseen odotetaan työterveyspsykologi kertomaan kognitiiviseen ergonomiaan suunnatusta työpaikkaselvityksestä. Onhan työpaikan keskeisenä henkisen kuormituksen osa-alueena noussut esiin työolojen alati kasvava aivokuorma. Toisaalta uuden oppiminen on noussut esiin keskeisenä voimavaratekijänä, mutta oppiminen on kuormittavaa, jos sille ei ole aikaa.

Aivotyöpaja on jo rutiinia

Koko työpaikka kokoontuu vuosittaiseen aivotyöpajaan, joka järjestetään osana hyvinvointipäivää.

Jokaisella on jo aika selvä kuva sujuvan aivotyön esteistä ja edistäjistä, koska viimeisen vuoden aikana käytetty oppimisaikaa myös lyhyen verkkokurssin suorittamiseen. Uskomatonta, miten pitkä uusi harppaus saadaan tehtyä, kun keskitytään taas kasvokkain aivotyöasiaan parin tunnin ajan!

Lähes jokainen on vastannut Aivotyöindeksikyselyyn, ja tulokset antavat luotettavan kuvan tiimin tilanteen kehittymisestä. Aivotyöpajassa kuitenkin keskitytään keskustelemaan siitä, mihin sujuvan työn esteisiin seuraavaksi tartutaan, mitä uusia toimintatapoja kokeillaan arkisessa työssä ja mitä osaamisen kehittämisteemoja halutaan tietoiskuihin.

Tunnelma on mukava: kun keskustelu keskittyy työhön, ristiriidat vähenevät ja löydetään uusia tapoja yhdessä helpottaa jokaisen työpäivää. Johdolle annetaan ruusuja: hienoa, että arkisen työn tilanteet tulevat kuuluviin ja näkyviin ja voimme vaikuttaa asioihin, jotta turha kitka työssä vähenee.

On selvää, että asia ei jää yhteen kehittämispäivään: aivotyöagentit, esimiehet, työsuojelu- ja työhyvinvointiryhmä, työterveyshuolto sekä johto ovat aktiivisesi kuulolla ja tukevat ja seuraavat tavoitteiden toteutumista. Uskomatontako? Mutta täysin mahdollista. Tule mukaan edelläkävijöiden joukkoon! Aivotyön avaimet -mallia on käytetty jo yli 40 organisaatiossa.

Jaa sisältö somessa!