Aivotyö sujuvaksi

Turha aivokuorma kuriin! Tästä tietopankista löydät konkreettisia ratkaisuja sujuvampaan ja tehokkaampaan työskentelyyn.
Kuvituskuva

Sujuvaa aivotyötä kognitiivisen ergonomian keinoin

Sujuvan aivotyön tärkeys korostuu entistä useammissa työtehtävissä. Aina työolosuhteet ja -tavat eivät kuitenkaan tue parhaalla tavalla työtehtävissämme onnistumista. Esimerkiksi turhat häiriöt, keskeytykset ja liiallinen tietotulva laskevat työn tehoa ja laatua. Aivotyön kehittäminen onkin tärkeää sekä yksilön työhyvinvoinnin että työpaikan tuottavuuden kannalta.

Tämä tietopankki tarjoaa keinoja parantaa työpaikan kognitiivista ergonomiaa. Kognitiivinen ergonomia tarkoittaa työn suunnittelemista ihmisen mittaiseksi, siten että kognitiiviset eli tiedolla työskentelyn vaatimukset ja olosuhteet tukevat sujuvaa työskentelyä. Tietopankki on tarkoitettu kaikille aivotyötä tekeville, esimerkiksi asiantuntijoille, esimiehille ja muille tietotyöläisille. Myös työn kehittäjät ja konsultit, työsuojelu- ja työhyvinvointitoimijat sekä työterveyshuollot voivat hyödyntää tietopankkia erilaisissa kehittämisprosesseissaan.

Tietopankin avulla:

  • ymmärrät, mitä toimiva aivotyö tarkoittaa
  • tunnistat sujuvan työn esteet ja niiden ratkaisukeinot
  • saat konkreettisia pelisääntöjä, toimintamalleja ja hyväksi todettuja käytäntöjä sujuvamman aivotyön kehittämiseksi.

Tietopankki keskittyy kolmeen aivotyön kuormitustekijään: häiriöihinkeskeytyksiin ja tietotulvaan. Nämä teemat ovat nousseet tutkimus- ja kehittämishankkeissamme vahvasti esiin yleisinä ja kuormittavina asioina alalla kuin alalla. Aivotyössä on myös muita vaatimuksia ja kuormittavia tilanteita. Miten eteenpäin -osiosta löydätkin valmiita ratkaisuja ja palveluita aivotyön kehittämiseen.

Tietopankki on maksuton ja vapaasti saatavilla. Materiaalin on tuottanut Työterveyslaitos Työsuojelurahaston rahoittamana ja se on päivitetty TYÖ2030-ohjelman tuella.

Logo Tyo2030 kehittämisohjelma

Aivokuormabarometri

Tämän tietopankin materiaali perustuu neljässä työyhteisössä ja 36 yksikössä toteutettuun SujuKE-tutkimukseen, jonka tavoitteena oli vähentää tarpeetonta aivokuormaa. Tutkimuksen aikana työpaikoilla kehitettiin konkreettisia toimintatapoja ja pelisääntöjä, joiden avulla voidaan vähentää häiriöitä, hallita keskeytyksiä ja taltuttaa tietotulvaa. Tässä tietopankissa nämä hyvät käytännöt ja toimintatavat tuodaan kaikkien ulottuville. Toivottavasti saat niistä valmiita käytäntöjä omaan ja työyhteisösi käyttöön. Keskustelkaa myös yhdessä näistä käytännöistä, päättäkää mitä lähdette kokeilemaan teidän työpaikallanne ja tarvittaessa muokatkaa ehdotetuista pelisäännöistä teille sopivia.

Tietopankki on maksuton ja vapaasti saatavilla. Materiaalin on tuottanut Työterveyslaitos Työsuojelurahaston rahoittamana.

Asiantuntijamme

Henkilökuva Virpi Kalakoski

Virpi Kalakoski

tutkimuspäällikkö
Sähköpostiosoite
virpi.kalakoski [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2242

Avainsanat

Työhyvinvointi ja työkyky