Muokkaa työpistettäsi ja työtapojasi – jo ennen kuin kroppasi kipeytyy

Onko työtehtävissäsi ja työpisteessäsi jotain sellaista, mikä haittaa työn sujuvuutta ja turvallisuutta? Mikä aiheuttaa fyysistä kuormitusta? Millaisia keinoja sinulla tai työyhteisölläsi on kuormituksen vähentämiseksi?
Erja Sormunen
Erja Sormunen
erikoistutkija

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (tule-sairaudet) ovat vuodesta toiseen merkittävä kansanterveydellinen ja -taloudellinen ongelma Suomessa. Vuoden 2019 Kelan sairausvakuutustilaston mukaan kolmannes Kelan korvaamista sairauspoissaoloista johtui tule-ongelmista. Työstä poissaolojen lisäksi tule-ongelmat aiheuttavat inhimillistä kärsimystä sekä työtehon ja siten myös tuottavuuden heikkenemistä.

Tule-vaivoihin ja niihin liittyviin työ- ja toimintakyvyn ongelmiin voidaan vaikuttaa monilla keinoilla. On tärkeää muokata työtä, säätää työpistettä ja tarkkailla korjatun työasennon vaikutusta hyvinvointiin ja oireisiin. Työn vaatimuksia tukeva vapaa-ajan liikunta auttaa jaksamaan työssä ja edistää myös palautumista.

Neuvoa työn muokkaamiseen ja oman kunnon hoitoon voi hakea esimerkiksi työterveyshuollosta tai terveydenhuollosta. Yrittäjän näkökulmasta vinkkien jakaminen myös yrittäjäkollegoiden kesken voi auttaa löytämään itselle sopivia ratkaisuja. Työkykyä sote-yrittäjälle -hankkeessa kehitämme räätälöityjä ratkaisuja hoiva-, hyvinvointi- ja kuntoutusalan yrittäjien työn kuormitustekijöiden hallintaan.

Pidä kuormitus kohtuullisena

”Tunnistan omaan kehooni kohdistuvat lihasjännitykset ja tietoisesti korjaan työasennot luonnollisemmiksi.” (yrittäjän kommentti)

On hyvä muistaa, että kuormitus on välttämätöntä ihmisen hyvinvoinnille. Kuormituksesta tai kuormittumisesta puhuminen ei tarkoita pelkästään haitallista kuormittumista eikä sitä, että työ olisi vaarallista. Aina työtä tehdessämme kuormitumme jonkin verran, mikä on normaali työhön liittyvä asia. Oleellista on, että työkuormitus pysyy kohtuullisena ja että siitä ennättää palautua riittävästi ennen seuraavaa työpäivää.

Yksipuolinen ja liian suuri työkuormitus, epämukavat työasennot sekä vähäinen palautuminen työn rasituksista voivat jo työpäivän aikana aiheuttaa kiputuntemusta tai paikallista lihasväsymystä.

Tärkeä keino kivun pitkittymisen ja väsymyksen ehkäisemiseksi on, että opimme kuuntelemaan omaa kehoamme ja reagoimaan sen tuntemuksiin. Jos jokin kehon osa alkaa puutua tai väsyä tai työ ei enää tahdo sujua, se voi olla merkki hankalasta työliikkeestä, huonosta työasennosta, yhtäjaksoisesta paikallaanolosta tai ongelmista työn järjestelyissä.

Yrittäjän työkyky on yrityksen kivijalka

”Yrittäjänä voin itse vaikuttaa aikatauluihini ja muuttaa työpistettäni itselleni sopivammaksi. Kotona työskennellessä on myös kiva, että aikaa ei kulu työmatkoihin ja voin myös helposti hyödyntää päivän aikaiset tauot lähtemällä vaikka kävelylenkille.” (yrittäjän kommentti)

Yrittäjän hyvä työkyky on yrityksen kivijalka. Joskus sitoutuminen yrittäjyyteen ja omaan työhön voi kuitenkin olla niin voimakasta, että omasta jaksamisesta ja terveydestä huolehtiminen unohtuu. Omaa työtään ja työpistettään voi muokata ja kehittää, kun tunnistaa ne työtehtävät tai asiat, jotka aiheuttavat kuormittuneisuutta tai ongelmia työn sujuvuudessa.

Työssä jaksaminen ja hyvinvointi koostuvat monista asioista. Yleensä parhaimmat ratkaisut oman työn kehittämiseen tulevat tekijältä itseltään.

Nämä kysymykset auttavat sinua arvioimaan työsi fyysistä kuormitusta:

  • Onko työssäsi jokin tehtävä, joka aiheuttaa hankalia ja epämukavia työasentoja?
  • Joudutko työskentelemään pitkään paikoillaan ja samassa asennossa?
  • Onko työsi järjestelyissä tai esimerkiksi työvälineiden säilyttämisessä jotain, mikä hankaloittaa työskentelyä?
  • Mikä työssäsi sujuu jo hyvin?

Pienikin muutos voi keventää työtä

”Vanhoista työtavoista poisoppiminen ja uusien työtapojen käyttöön ottaminen on vaikeaa. Vaatii malttia totutella erilaiseen työtapaan ja tavaroiden uudelleen järjestelyyn. Aion kuitenkin kokeilla tätä uutta tavaroiden sijoittelua ja apuvälinettä, josko se sujuvoittaisi ja keventäisi työtä.” (yrittäjän kommentti)

Pidä kynnys työn muokkaamiseen ja työpisteen säätämiseen riittävän matalana. Moni yrittäjä tunnistaa työssään epämukavuuksia ja hankaluuksia, mutta voi ajatella, että kyllä tässä vielä selvitään.

Jo pienilläkin työn ja työpisteen muokkauksilla voi saada aikaan positiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi hyvä työasento löytyy parhaiten kokeilemalla. Joskus on myös hyvä kysyä itseltään ääneen miksi-kysymyksiä: Miksi teen tämän työvaiheen aina tältä samalta puolelta? Miksi kannattelen ja siirrän painavaa työvälinettä sylissäni, kun voisin hyödyntää pyörillä liikuteltavaa tasoa?

Aina ei kuitenkaan ole tunnistettavissa tai muutettavissa vain yhtä yksittäistä työtilannetta tai työtehtävää, vaan tarvitaan laaja-alaisempaa työn ja työympäristön muokkausta.

Oma verkosto tukee yrittäjää

”Yrittäjänä yksintyöskentelyyn liittyy myös haasteita. Kaipaan kollegiaalista tukea ja haastavien asiakashoitojen pohdintaa yhdessä kokeneiden kollegoiden kanssa.” (yrittäjän kommentti)

Huolimatta siitä, että yrittäjätaustaiset ja sote-alalla työskentelevät kokevat työn imua useammin verrattuna muihin aloihin, suuri osa yrittäjistä kaipaa ympärilleen verkostoa ja vertaistukea niin ammatilliseen kehittymiseen kuin sosiaaliseen vuorovaikutukseenkin.

Työkykyä sote-yrittäjälle -hankkeessa luomme verkostoa yrittäjien työkyvyn tueksi. Uudenlaista yhteistyötä tarvitaan etenkin niissä pienissä yrityksissä, joissa ei ole isojen työpaikkojen tavoin tukea työkyvylle ja jaksamiselle.

Hankkeessa tuotetaan ergonomiasuosituksia sote-yrittäjän työkyvyn tueksi ja työn sujuvuuden kehittämiseksi. Ergonomiasuositukset perustuvat Työkykyä sote-yrittäjälle -hankkeessa toteutettavien työpaikkakäyntien aineistoon ja tieteellisiin tutkimuskatsauksiin.

Tule mukaan hankkeen toimintaan! Kehitetään yhdessä työtä ja luodaan toimiva verkosto sote-yrittäjien tueksi.

Kirjoituksen sitaatit on poimittu keskusteluista yrittäjien kanssa. Niitä käytiin Työkykyä sote-yrittäjälle -hankkeen työpaikkakäynneillä.

Lisätietoja: 
Työkykyä sosiaali- ja terveyalan yrittäjän arkeen - keinoja työn kuormitustekijöiden hallintaan (hankkeen esittely)

Kuva: Shutterstock

Jaa sisältö somessa!