Tulevaisuuden työympäristöissä korostuvat hyvinvointi ja valinnanvapaus

Viimeistään nyt on aika tehdä suunnitelma työpaikalle paluusta ja varmistaa, että työympäristöt vastaavat muuttuneisiin työnteon tarpeisiin ja tapoihin. Jos työympäristöjä uudistetaan, kannattaa panostaa työntekijöiden hyvinvointiin.
-
Pia Sirola
Pia Sirola
vanhempi asiantuntija

Parhaimmillaan tulevaisuuden työympäristövisiot rakentuvat ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviksi kokonaisuuksiksi, joissa ihminen ja hänen tarpeensa sekä hyvinvointinsa ymmärretään osaksi kestävää tulevaisuutta.

Tästä visioimme myös Työterveyslaitoksen skenaarioraportissa Hyvinvointia työstä 2030-luvulla. Raportti tarjoaa tulevaisuuden näkymiä työympäristöjen muutoksiin ja niiden luomiin mahdollisuuksiin niin työn tekemisen kuin työntekijöiden hyvinvoinnin näkökulmasta.

Mikä muuttuu työn tekemisessä?

Ennennäkemätön loikka etätyöskentelyssä on irrottanut yhä useamman työn totutusta työympäristöstä. Teknologia mahdollistaa virtuaalisen vuorovaikutuksen ja tiedon jakamisen. Verkostomaisesta työskentelystä sekä virtuaalisista työympäristöistä on tullut keskeinen työn tekemisen tapa ja paikka.

Tietotyössä itseohjautuvuus, ongelmien monimutkaisuus ja yhdessä tekeminen korostuvat. Työntekijöiden osaaminen, tiedot ja taidot lisääntyvät, minkä vuoksi myös odotukset joustavan työn tekemiselle kasvavat. Eri elämänalueiden tärkeys voimistuu, ja työn ja vapaa-ajan välille haetaan tasapainoa. Tulevaisuudessa monipaikkainen työ on uusi normaali.

Organisaatioissa mietitään kiivaasti sitä, siirrytäänkö tekemään hybridityötä, täysin etätyötä vai palataanko läsnätyöhön. Päätöksentekoon vaikuttavat työntekijöiden tarpeet, yhteistyön ja vuorovaikutuksen määrä ja laatu sekä ajankäyttöön, palautumiseen ja työmatkaliikenteeseen liittyvät kysymykset.

Työhön ja työhyvinvointiin liittyvien tarpeiden lisäksi työpaikoilla arvioidaan pysyvien työtilojen kustannuksia, ympäristövaikutuksia, vastuullisuutta ja sitä, minkälaisia työtiloja tarvitaan organisaation toiminnan ja monipaikkaisen työn mahdollistamiseksi. Muutos on väistämätöntä. Nyt on aika visioida ja kokeilla rohkeasti uusia ratkaisuja.

Visio tulevaisuuden työympäristöistä

Muuttuva työ, teknologian hyödynnettävyys sekä tila- ja energiatehokkuusvaatimukset ovat haastaneet perinteisiä tietotyön ympäristöjä uudistumaan jo jonkin aikaa. Koronapandemia on vauhdittanut tätä uudistusta.

Tulevaisuudessa työtehtävät ja jopa elämäntilanne määrittelevät yhä voimakkaammin, minkälaisessa työympäristössä kulloinkin työskennellään.

Koti voi toimia työympäristönä silloin, kun täytyy keskittyä tai hoitaa arjen asioita joustavasti. Oman organisaation tilat valitaan silloin, kun tarvitaan kohtaamisia, tavataan asiakkaita tai vahvistetaan uusien työntekijöiden kiinnittymistä työyhteisöön ja työtehtäviinsä.

Joskus voi olla sujuvampaa valita useiden toimijoiden yhdessä jakama co-working-tila, joka voi sijaita vaikka eri kaupungissa. Yhteiskäyttöisiä tiloja käytetään joustavasti eri vuorokaudenaikoina, ja niiden tarjoamat palvelut houkuttelevat työntekijöitä huolehtimaan hyvinvoinnistaan.

Työn tekemisen ajan ja paikan joustavuus näkyy myös muuntojoustavien toimitilojen suunnittelussa:

Monitilatoimistot ja co-working-työtilat erilaissa muodoissaan tulevat yleistymään eri toimialoilla. Joustavilla tilaratkaisuilla tavoitellaan kykyä vastata nopeasti ja tehokkaasti alati muuttuvien toimintojen ja tilojen käyttötarkoituksen muutoksiin. Tavoitteena on myös vähentää turhaa rakentamista ja rakentamisen aikaisen jätteen syntymistä sekä säästää tilakustannuksissa.

Ympäristöystävällisyyttä tavoitellaan jo aktiivisesti rakentamisessa. Tulevaisuus luodaan yhdessä innovoimalla – työympäristövisiot rakentuvat ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviksi kokonaisuuksiksi, joissa ihminen ja hänen tarpeensa sekä hyvinvointinsa ymmärretään osaksi kestävää tulevaisuutta.

Uudenlaiset ratkaisut edellyttävät oppimista

Työpaikoilla on löydettävä tasapaino ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvien tavoitteiden, teknisten ratkaisujen ja hyvinvointitekijöiden välille.

Uudet työympäristöt ja toimintatavat edellyttävät työpaikan kaikilta toimijoilta oppimista. Jos työntekijät ja johto eivät ole valmiita opettelemaan uudenlaista toimintakulttuuria, ei hyvin toteutettu tilaratkaisukaan ole toimiva.

Viisi vinkkiä siihen, miten työntekijöiden työhyvinvoinnin tukemiseen voi panostaa uusissa työympäristöratkaisuissa:

  1. Osallista työntekijöitä ja tilan käyttäjiä muutoksen toteuttamiseen.
  2. Viesti aktiivisesti muutoksen mahdollisuuksista ja reunaehdoista.
  3. Varmista työprosessien sujuvuus.
  4. Tue vuorovaikutusta ja oppimista sekä työn hallinnan tunnetta.
  5. Varmista, että sisäympäristöratkaisut tukevat hyvinvointia.

  Lisätietoja:

Jaa sisältö somessa!