Yleisön halu palata taiteen äärelle luo uskoa tulevaan

Kokemus työn merkityksellisyydestä on vahvaa taide- ja kulttuurialoilla. Se voi kannatella vaikeinakin aikoina. Yleisö kaipaa taas mahdollisuutta kokea eläviä esityksiä – vaikka sitten kasvomaskien läpi ja turvaväleillä.
-
Susanna Visuri
Susanna Visuri
vanhempi asiantuntija
Heli Ansio
Heli Ansio
erityisasiantuntija
Miira Heiniö
Miira Heiniö
erityisasiantuntija

Taide- ja kulttuurialalla toimivia on koeteltu kuluneen puolen vuoden aikana monin tavoin, ja epävarmuus syksyn tuotannoista ja keikoista on yhä läsnä arjessa.

Olemme järjestäneet esittävän taiteen aloilla työskenteleville keväällä kaksi webinaaria poikkeustilanteen aiheuttamien tunteiden ja kokemusten käsittelystä sekä elokuussa webinaarin katseen suuntaamisesta tulevaisuuteen ja voimavarojen vahvistamisesta. Tähän blogitekstiin on koottu ajatuksia elokuun webinaarista.

Nykyhetki ja tulevaisuus – myönteisen puheen voima

Epävarmuuden keskellä ajatukset nykytilanteesta ja tulevaisuudesta voivat vaihdella nopeastikin sen mukaan, millaisia havaintoja teemme ja miten tulkitsemme niitä. Ajattelun kääntäminen ongelmista ratkaisujen etsimiseen saattaa vaatia ponnistelua, mutta tämän oman sisäisen puheen harjoittaminen tukee kykyä selviytyä paineisista tilanteista ja muuttuvista olosuhteista.

Myönteistä ajattelua ja toimintaa vahvistavat esimerkiksi näkökulman vaihtaminen, asioiden tarkastelu pidemmällä aikajänteellä tai laajemmassa mittakaavassa sekä myönteisten asioiden tietoinen etsiminen. Myös menneestä keväästä oppiminen: mikä auttoi jaksamaan tai millaisen uuden käytännön soisit jatkuvan myös tulevaisuudessa?

Työn merkityksellisyyden kokemuksen vaihtelu on normaalia

Kokemus työn merkityksellisyydestä on vahvaa taide- ja kulttuurialoilla. Merkityksellisyys voi syntyä esimerkiksi mahdollisuudesta itsensä toteuttamiseen omien arvojen ja periaatteiden mukaisesti, vaikuttamismahdollisuuksista ympärillä tapahtuvaan, oman osaamisen hyödyntämisestä, yhdessä tekemisestä ja valmiiksi saamisesta.

Vaikka tämä kokemus on voinut olla koetuksella nyt tai aiemmin, niin samanaikaisesti on saattanut tapahtua tai tullut tehtyä muuta merkityksellisyyden kokemusta vahvistavaa. On voinut syntyä uusia oivalluksia tai ideoita työn sisältöön tai uudenlaiseen tekemiseen, muulla elämän osa-alueella olevien asioiden vahvuudet ovat tulleet näkyvämmiksi tai yleisön viesti halusta palata taiteen äärelle on luonut uskoa tulevaan.

Taidetyötä tarvitaan!

Yhteiskuntamme elää poikkeuksellista aikaa. Taide ja kulttuuri voivat tukea ihmisiä ja yhteisöjä vaikeidenkin tapahtumien käsittelyssä ja toisaalta tarjota ihmisille hetken irrottautumisen arjesta. Siksi taidetta ja taiteen ammattilaisia tarvitaan erityisesti epävarmoina aikoina. Yleisö kaipaa taas mahdollisuutta kokea eläviä esityksiä – itkeä ja nauraa yhdessä, vaikka sitten kasvomaskien läpi ja turvaväleillä.

Lopuksi: optimismissa on voimaa! Kun uskoo myönteiseen tulevaisuuteen ja siihen, että asiat menevät hyvin, tulee toimineeksi ja tehneeksi tietoisia ja tiedostamattomia tekoja, jotka johtavat haluttuun tulevaisuuteen.

Webinaarit ovat olleet osa Floor is yours! -hanketta, jossa tutkitaan ja kehitetään esittävien taiteiden työturvallisuutta, turvallisuusjohtamista ja -kulttuuria.

Jaa sisältö somessa!