Näkökulmia alustatyön reiluuteen

Digitaaliset alustat mahdollistavat uusia työn organisoinnin, tekemisen ja teettämisen tapoja. Tässä webinaarissa pureudumme alustojen kautta tehtävän työn reiluuden kysymyksiin ennen kaikkea Suomessa mutta myös kansainvälisesti. Kuinka alustojen kautta työtä tekevät ja alustayritykset näkevät reiluuden? Millainen reiluuden kuva piirtyy yhteiskunnallisesti ja kansainvälisistä ohjeistuksista? Webinaariin sisältyy mahdollisuus keskusteluihin ryhmissä.

Mies katselee tietokonetta mietteliäänä
Ilmoittaudu mukaan!
Ajankohta
-
Hinta
Osallistujille maksuton

Tavoite

Webinaari käsittelee alustatyön reiluutta Suomessa työskentelevien henkilöiden kokemuksina, Suomessa toimivien työtä välittävien alustayritysten näkemyksinä sekä yhteiskunnallisina näkemyksinä. 

Webinaarin tavoitteena on jakaa tietoa, edistää keskustelua ja lisätä eri tahojen välistä yhteistyötä alustatyön ja -talouden reiluuden kysymyksissä. Reiluuden avulla voidaan kehittää polkuja työmahdollisuuksiin alustojen kautta, turvata työtä tekevien terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia, sekä vähentää yhteiskunnallisen polarisaation riskejä. Webinaari lisää osallistujien ymmärrystä alustatalouden reiluustekijöistä ja tarjoaa mahdollisuuden tutustumiseen ja keskusteluun.

Kenelle?

Webinaari on tarkoitettu ensisijaisesti alustojen kautta työtä tekeville henkilöille sekä työtä välittävien alustayritysten edustajille. Webinaariin ovat lämpimästi tervetulleita kaikki, joita kiinnostavat alustatalouden mahdollisuudet ja reiluus erityisesti työelämän ja työelämän kehittämisen näkökulmista.

Ohjelma

Esitykset ja niiden kommenttipuheenvuorot valottavat alustatyön reiluutta myös kansainvälisesti. Pienryhmissä keskustellaan alustatyön reiluudesta teemoittain.

  • Alustatyötä tekevien reiluuskokemukset
  • Reiluus työtä välittävien alustayritysten näkemänä
  • Työmarkkinatoimijoiden käsitykset ja kansainväliset ohjeistukset alustatyön reiluudesta
  • Pienryhmätyöskentelyä teemoista: Miten alustayritykset kehittävät reiluutta ja luottamusta omilla toimillaan? Kuinka työtä tekevät henkilöt rakentavat profiiliaan ja toimivat reilusti alustoilla? Miten työmarkkina- ja muut järjestöt edistävät alustatyön reiluutta?

 

Webinaarin järjestävät REITA (Reilu työ alustoilla) ja REIMA (Reiluuden mallit alustatyössä) -hankkeet. Webinaaria  rahoittavat Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto.

Avainsanat