Keva ja Työterveyslaitos tiivistävät yhteistyötään työelämän kehittämisessä

Julkisen alan työeläkevakuuttaja Keva ja Työterveyslaitos ovat sopineet yhteistyöstä, jonka tavoitteena on työkyvyn vahvistaminen, työurien pidentäminen ja työkyvyttömyyskustannusten vähentäminen julkisella alalla. 

Keva ja Työterveyslaitos tiedottavat. Tiedote 51/2019

Torstaina 14.11.2019 allekirjoitetulla sopimuksella tiivistetään tähänastista yhteistyötä: näin saadaan selkeitä synergiaetuja Työterveyslaitoksen tutkimustoiminnasta ja Kevan suorista kanavista julkisen alan työnantajiin.

– Molemmat tahot toimivat samojen tavoitteiden ympärillä, ja on siten luonnollista vahvistaa yhteistyötämme, Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen ja Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula toteavat.  Heidän mukaansa yhteisillä toimilla pyritään myös muun muassa työterveyshuollon vaikuttavuuden ja työterveysalan koulutuksen kehittämiseen.

Mielenterveyssyistä johtuvat työkyvyttömyyseläkkeet ovat viimeisen kolmen vuoden aikana lisääntyneet kaikissa ikäryhmissä. Julkisella sektorilla kaikkein nopeinta kasvu on ollut 40-49-vuotiailla.

– Työn murros ja henkinen kuormitus yhdistettynä kasvaviin osaamis- ja tuottavuusvaatimuksiin haastavat voimakkaasti julkisella sektorilla toimivia asiakkaitamme esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla ja opetusalalla.  Kumppanuuksilla vahvistamme kykyämme palvella asiakkaitamme entistä paremmin ja tehokkaammin, Kietäväinen toteaa.

– Sopimus avaa Työterveyslaitokselle uuden väylän vaikuttaa kuntien, seurakuntien ja valtion työpaikkoihin korkeatasoisen tutkimuksen pohjalta, sanoo Koivula.

 Käytännössä sopimus tarkoittaa vahvistuvaa yhteistyötä tutkimus- ja kehityshankkeissa, palveluiden tuottamisessa ja viestinnässä. Uusin tutkimustieto saadaan aiempaa tehokkaammin työelämän käyttöön.  

– Tänä syksynä yhteistyö konkretisoituu muun muassa Sairauspoissaolojen kustannuksia käsitelleessä seminaarissa ja Onnistu yhdessä: Työhyvinvointi, johtaminen ja asiakasosallisuus sote-muutoksessa” -hankkeessa, kertovat Kevan työelämäpalvelujen johtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki ja Työterveyslaitoksen Työkyky ja työura -salkun johtaja Salla Toppinen-Tanner. 

 - Uskomme, että molemmat tahot saavat vahvistuvasta yhteistyöstä hyötyä asiakaslisäarvon kasvun, keskinäisen oppimisen ja kustannustehokkuuden muodossa, mikä hyödyttää suomalaista yhteiskuntaa laajasti, Kati Korhonen-Yrjänheikki ja Salla Toppinen-Tanner toteavat.

[caption id="attachment_39635" align="alignleft" width="680"]

Kuvassa vas. Antti Koivula, Salla Toppinen-Tanner, Kati Korhonen -Yrjänheikki ja Timo Kietäväinen[/caption]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätiedot:

Salla Toppinen-Tanner, Työterveyslaitos, p. 030 474 2441

Kati Korhonen-Yrjänheikki, Keva, p. 040 700 3335

Jaa sisältö somessa!