Tehostetulla tiedottamisella lisättiin tietoa puupölystä ja vähennettiin haitallisia työtapoja

Puupölyn hengittäminen on työturvallisuusriski. Yli 60 prosenttia puualan työntekijöistä on joskus kokenut puupölyn häiritseväksi työpaikalla. Työterveyslaitoksen tuoreessa tutkimushankkeessa toteutettiin tiedotuskampanja puupölyn haitoista ja hallinnasta. Pölyä levittävä paineilman käyttö työtilojen siivouksessa vähentyi tutkimuksen aikana.
-
Tuula Liukkonen
Tuula Liukkonen
johtava asiantuntija
Tuula Räsänen
vanhempi asiantuntija

Työterveyslaitoksen mediatiedote 27.10.2022

Suomessa noin 40 000 työntekijää altistuu työtehtävissään puupölylle. Liiallinen puupölyaltistuminen voi aiheuttaa terveyshaittaa. Seurauksena voi olla esimerkiksi hengitystietulehdusten pitkittymistä, mikä voi johtaa tavanomaista pidempiin sairauspoissaoloihin. Erityisesti lehtipuupölylle altistuminen lisää riskiä sairastua harvinaisiin nenän ja sivuonteloiden syöpiin.

Hankkeessa toteutetun tiedotuskampanjan aikana lisätietoa puupölystä ja säädösmuutoksista sai noin 70 prosenttia työsuojelupäälliköistä ja pienten puualan yritysten omistajista. Myös paineilman käyttö työtilojen siivouksessa vähentyi. Paineilmapuhallus levittää voimakkaasti puupölyä työpaikan hengitysilmaan.

­ Paineilman käytön vähentämiseen siivouksessa kiinnitettiin erityistä huomiota tutkimuksen tiedotuskampanjassa, kertoo johtava asiantuntija Tuula Liukkonen Työterveyslaitoksesta.

Tiedottamisen muita vaikutuksia suoraan työoloihin ei sen sijaan pystytty selkeästi osoittamaan.

Reilu kymmenes työntekijöistä altistuu liiallisesti puupölylle

Mitatut puupölypitoisuudet olivat samaa tasoa ennen ja jälkeen tiedotuskampanjan, kun tavanomainen pitoisuuksien vaihtelu otetaan huomioon. Suurin osa mitatuista puupölypitoisuuksista jäi alle puoleen ohjeraja-arvosta 2 mg/m3.

Työntekijöiden hengitysvyöhykkeiltä mitatuista puupölypitoisuuksista 11 prosenttia ylitti kuitenkin tämän arvon. Näin ollen reilu kymmenesosa tutkimukseen osallistuneista työntekijöistä altistui liiallisesti puupölylle. Tutkimuksessa kehitettiin myös puupölylle altistumisen mallinnusmenetelmä, joka vaatii vielä testaamista suuremmilla aineistoilla.

Tutkimuksen aikana päivitettiin Puupölyn hallinta puuteollisuudessa -opas, josta löytyy ohjeita puupölyn hallintaan, sanoo Tuula Liukkonen.

Turvallisuusjohtamisessa korostuu varautuminen

Tuloksellisen turvallisuusjohtamisen edellytyksenä on asioiden tiedostaminen ja ennakoiva toiminta. Hankkeen kyselyssä puualan työsuojeluvaltuutetut arvioivat työturvallisuusjohtamisensa tason merkitsevästi heikommaksi verrattuna yrittäjiin ja työsuojelupäälliköihin. Samanlainen tilanne havaittiin myös perehdytystä, tiedonjakoa ja riskien arviointia koskevissa kysymyksissä. Työkaverilla on merkittävä rooli turvallisiin työtapoihin perehtymisessä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

Jotta tiedottamisella saataisiin pysyvämpiä hyötyjä aikaiseksi, johto sekä työntekijät tarvitsevat käytännön esimerkkejä ja työkaluja puupölyn vähentämiseen ja altistumisen ennaltaehkäisyyn työpaikalla, sanoo vanhempi asiantuntija Tuula Räsänen Työterveyslaitoksesta.

Tervetuloa maksuttomaan Puupöly - uutta tutkimustietoa -webinaariin!

Lisätiedot

  • Tuula Liukkonen, johtava asiantuntija, Työterveyslaitos, tuula.liukkonen [at] ttl.fi (tuula[dot]liukkonen[at]ttl[dot]fi), 040 556 7737
  • Tuula Räsänen, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos, tuula.rasanen [at] ttl.fi (tuula[dot]rasanen[at]ttl[dot]fi), 040 505 4546

Tutustu myös

Jaa sisältö somessa!