TYÖ2030-ohjelmalta rahoitusta työmarkkinaosapuolten yhteisille kehityshankkeille

TYÖ2030-ohjelma on myöntänyt rahoitusta 12 toimialahankkeelle, joiden tarkoituksena on edistää vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten kesken ja kehittää uudenlaisia toimintatapoja työpaikoille erityisesti digitalisaatiota hyödyntäen.

TYÖ2030-ohjelman tiedote

Toimialahankkeilla edistetään vuoropuhelua ja yhteistyötä niin toimiala- kuin työpaikkatasolla, ja kehitetään samanaikaisesti sekä tuottavuutta että työhyvinvointia johdon ja henkilöstön yhteistyöllä.

Vuonna 2020 järjestetyssä kahdessa toimialahankehaussa rahoitusta myönnettiin 12 hankkeelle, joilla tuetaan erityisesti työpaikkojen selviytymistä ja nousua koronapandemian aiheuttamista poikkeusoloista. Yhteensä tukea hankkeille myönnettiin 581 571 euroa.

”Hankkeissa korostuu toiminta- ja työtapojen kehittäminen ja uudistaminen koko työyhteisön voimin sekä se, miten koronakriisi on entisestään korostanut tarvetta uusille innovaatioille ja joustavuudelle. Nämä kaikki palvelevat TYÖ2030-ohjelman tavoitteita eli parempaa työhyvinvointia, jatkuvaa oppimista ja luottamusta työelämän eri toimijoiden kesken. Nämä kaikki vaikuttavat taas olennaisesti toimialojen työllisyyteen, tuottavuuteen ja kilpailukykyyn”, sanoo toimialahankehaun arviointityöryhmän puheenjohtaja, tutkimusprofessori Tuomo Alasoini Työterveyslaitoksesta.

Toimialahankkeilla vauhditetaan uusien teknologioiden ja toimintatapojen käyttöönottoa. Tarkoituksena on löytää hyviä käytäntöjä, joita voidaan levittää niin toimialojen sisällä työpaikoilla kuin myös laajemmin eri toimialojen välillä.

”Työmarkkinajärjestöjen on oltava mukana murroksessa haistelemassa uusia tuulia ja herättelemässä nukkuvia työpaikkoja pohtimaan uusia työelämäinnovaatioita ja digitalisaatiota hyödyntäviä liiketoimintamalleja. Eri aloilta saaduista hyvistä kokemuksista on otettava oppia ja uudistettava myös omia ajatusmalleja ja toimintatapoja. On oltava myös uskallusta digiloikkaan, jos se on vielä tekemättä”, kirjoittavat EK:ta edustavan Paltan toimialapäällikkö Anu Sajavaara sekä SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antila TYÖ2030-blogissa.

Vuonna 2021 järjestetään kaksi toimialahankehakua, joista tiedotetaan myöhemmin tarkemmin.

Rahoitusta saaneet toimialahankkeet

Tarkempaa tietoa toimialahankkeista löydät täältä.

 • Elokuva- ja tv-tuotantoalan työn tulevaisuus: Uudet käytännöt ja toimintatavat parantamassa alan yritysten resilienssiä ja kilpailukykyä (30 000 €)
  Suomen Journalistiliitto ry, Palvelualojen työnantajat Palta ry, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry
 • Finanssityö2030 – Uudet käytännöt ja toimintatavat kasvattamassa rahoitusalan sopeutumis- ja uudistumiskykyä (42 000 €)
  Finanssiala ry, Palvelualojen työnantajat Palta ry, Ammattiliitto Pro ry, Ammattiliitto Unio ry, Ylemmät toimihenkilöt YTN ry
 • Kaupan alan esimiesten työhyvinvointi (20 000 €)
  Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Kaupanalan esimiesliitto KEY, Kaupan liitto
 • Kaupan alan palkkausjärjestelmän uudistaminen: Työehtosopimuksen palkkausmääräysten nykyaikaistaminen ja yksinkertaistaminen (31 000 €)
  Kaupan liitto ry, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
 • Kekseliäät kehittäjät – Kuntatyöpaikkojen kekseliäät ratkaisut ja kehittäminen korona-aikana (97 500 €)
  Kunnallinen työmarkkinalaitos, KT Kuntatyönantajat, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkisen alan unioni JAU ry, Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö SOTE ry
 • Kirteko2030: Kirkko tulevaisuuden työpaikkana – Vuoropuhelua kirkossa ja sen työpaikoilla (40 000 €)
  Kirkon työmarkkinalaitos, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Kirkon alan unioni ry, Kirkon alat ry
 • Kokoaikatyön lisääminen kaupan alalla: Joustava kokoaikatyö -toimintamallin lanseeraaminen kaupan alan yritysten ja henkilöstön keskuuteen (20 000 €)
  Kaupan liitto ry, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
 • SKAALA – Livemusiikin palautuminen koronaepidemiasta esiintymistoiminnan skaalauksen ja hybriditapahtumien avulla (71 200 €)
  Suomen Muusikkojen Liitto ry, Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry
 • Työhyvinvointia ja tuottavuutta (25 000 €)
  Suomen Tekstiili & Muoti ry, Ammattiliitto Pro ry, Teollisuusliitto ry
 • Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kehittäminen VOS-teattereissa – Esihanke nykytilanteen selvittämiseksi (78 871 €)
  Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry, Suomen Teatterit ry
 • Yhteistoiminnan kehittäminen teknologiateollisuudessa tasomittauksen digitaalista vertailutietoa hyödyntämällä (55 000 €)
  Teknologiateollisuus ry, Teollisuusliitto ry
 • Yritysturvallisuuden kehittäminen digitaalisia työkaluja ja henkilöstön osaamista hyödyntäen (71 000 €)
  Teknologiateollisuus ry, Teollisuusliitto ry

Mikä on TYÖ2030?

TYÖ2030 on osa Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Kehittämisohjelman toimenpiteet vaikuttavat työllisyyteen, talouteen, työhyvinvointiin ja työurien jatkumiseen. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa yhteistoimintaan ja luottamukseen perustuvaa työkulttuuria Suomen kilpailuvahvuutena, nostaa Suomi digiaikakauden johtavaksi työelämäinnovaatioiden kehittäjäksi ja työhyvinvointi Suomessa maailman parhaaksi vuoteen 2030 mennessä. Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa ohjelman yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työmarkkinakeskusjärjestöjen ja muiden työelämän toimijoiden kanssa. Ohjelman operatiivisesta toteutuksesta vastaa Työterveyslaitos.

LISÄTIETOJA

Tutkimusprofessori Tuomo Alasoini, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2577, etunimi.sukunimi [at] ttl.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]ttl[dot]fi) 

Jaa sisältö somessa!